Annonce
Forløbsbeskrivelser
Forløb: Forhøjet stofskifte (Thyreotoxicose)
Af Morten Svenning Nielsen, speciallæge i almen medicin

Aktivitet/ hændelse BeskrivelseAnsvarlig
DefinitionThyreotoxicose betyder forhøjet stofskifte, som udgår fra skjoldbruskkirtlen (glandula thyroidea). Tilstanden er karakteriseret ved en overdreven produktion af thyreoidea- hormonerne thyroxin og trijodthyronin. Der vil ofte være en hævelse af kirtlen (struma), der blandt andet kan give sig udtryk i den klassiske Graves’ eller Basedows sygdom. .
Skade/ symptomer, som får personen til at søge lægePatienten kan have mærket en hævelse på halsen, en struma. Eventuelt kan denne have vist sig ved, at den trykker på luftrøret og dermed giver åndenød eller hørbar vejrtrækning (stridor)..
.Patienten kan opleve symptomer på forhøjet stofskifte. De mest almindelige symptomer kan være: Hjertebanken, vægttab, indre uro/ sitren, øget svedtendens, rysten, løsere afføring (øget bevægelse i tarmen) samt øjenpåvirkning (nedsat øjenbevægelighed, udstående øjne)..
Klinisk diagnoseVed det typiske symptombillede iværksætter egen læge den primære udredning for at konstatere, at der er tale om en stofskifte- lidelse. Den videre udredning med henblik på etablering af ret behandling foregår på sygehuset. Egen læge kan med fordel henvise til thyreoidea- scintigrafi, så den kan være klar, når patienten indkaldes til sygehuset.Praktiserende læge
Henvisning/ visitation og brev til patientenEgen læge henviser til endokrinologisk ambulatorium, hvorfra patienten indkaldes.Praktiserende læge
ModtagelseVed ankomst bliver patienten undersøgt af en læge. Fokus er særligt på stofskifte- relaterede symptomer: Familiens sygehistorie, kostvaner, symptomer, undersøgelse af kirtlen, øjenbevægelser,.
Diagnostiske undersøgelserBlodprøver tages forud for konsultationen (stofskifteprøver og thyreoidea- antistoffer) .
.Thyreoidea- scintigrafi og ultralydsscanning af kirtlen (når der er tegn der taler for operation)..
. Biopsi (vævsprøve) i det omfang, det er relevant..
.Knogletætheds- undersøgelse (DEXA-scanning). En undersøgelse der bruges, hvis patienten skal i langvarig behandling med binyrebarkhormon, Prednisolon, der giver øget risiko for knogleskørhed..
.Øjenlæge-kontrol (ved øjensymptomer)..
.Øre-næse-hals- kontrol (ved luftvejssymptomer) .
BehandlingBehandlingen tilrettelægges individuelt, alt efter hvilken type af struma patienten har. De 4 mest almindelige behandlinger er:.
.Radio-jod behandling: Patienten behandles med en 131-I isotop, der binder sig til de høj-aktive områder i kirtlen og - som en slags lokal strålebehandling - får cellerne til at gå til grunde. Responset på behandlingen følges med blodprøver. .
.Blokerings-terapi: Patienten behandles med et stof, der får kirtlen til at reducere mængden af hormon, der produceres. .
.Block/replacement- terapi: Patienten behandles med (store) mængder blokerende medicin, der reducerer kirtlens egen produktion af hormon, og sideløbende tilføres syntetiske hormoner som erstatning, da kirtlen nu ikke længere producerer hormoner selv. Denne behandling bruges oftest, hvis blokerings- terapien ikke virker optimalt. .
.Operation: I særlige tilfælde kan man vælge at bort-operere det over-aktive væv. .
OpfølgningPatienten følges i endokrinologisk ambulatorium, indtil tilstanden er stabiliseret og behandlingen virker på en stabil måde. Herefter kan patienten overgå til kontroller hos egen læge. .
.Ved radio-jod- behandlede kan behandlingen stoppes efter et år, hvorefter patienten observeres for tilbagefald..
.Ved medicinsk behandlede kan behandlingen stoppes efter 2 år, hvorefter patienten observeres for tilbagefald. Opererede følges kortvarigt, hvorefter de afsluttes. .


Anvendte forkortelser.
Thyreoidea- scintigrafiUndersøgelse, hvor man med et radioaktivt materiale kan identificere de områder i kirtlen, hvor den øgede produktion af hormoner finder sted. Dette er interessant, fordi det dels hjælper med at finde den rigtige diagnose, og dels hvis der bliver tale om operativ behandling.
Thyreoidea- antistofferAntistoffer, der er tilstede ved bestemte sygdomsbilleder, herunder Graves’/ Basedows sygdom. Antistofferne stimulerer kirtlen til en øget hormonproduktion, og i de tilfælde, hvor patienten er antistof-positiv, vil antistofferne være forklaringen på sygdommen.
DEXA-scanningDual Energy X-ray Absorptiometri. Undersøgelse, hvor tætheden af knoglerne vurderes. Dette er relevant ved antistof-positive patienter, der vil komme i (langvarig) predni- solonbehandling.


Kilder:

Forløb i region Sjælland: Forløb ved forhøjet stofskifte (Thyreotoxicose).

Læs mere om dine rettigheder angående ventelister og frit valg af sygehus her.

Forløbsbeskrivelserne er udarbejdet af praktiserende læger i samarbejde med Netdoktors redaktion. En række forløb er lavet med udgangspunkt i beskrivelser af patientforløb i Region Sjælland. Andre kilder er faglige vejledninger til læger om optimale patientforløb samt Sundhedsstyrelsens oversigt over ventetider.

Læs mere


Sidst opdateret: 15.12.2009


SYGDOMME FRA A-Å
KLIK PÅ DET BOGSTAV SYGDOMMEN STARTER MED
ABCDEFGHIJ
KLMNOPQRST
UVWXYZÆØÅ
Søg på symptomerTjek din medicin
Spørg lægenSpørg i debatten
NYT OM SYGDOM OG SUNDHED HVER UGE
Få Netdoktors nyhedsbrev
- helt gratis!
www.netdoktor.dk

Til dig fra Netdoktor

Nyheder fra Videnskab.dk

Oplysningerne må på ingen måde tages som erstatning for kompetent professionel rådgivning eller behandling af uddannet og godkendt læge. Indholdet på NetDoktor.dk må ikke og kan ikke bruges som basis for at stille diagnoser eller fastlægge behandling. Brugerbetingelser: Vigtige juridiske informationer - Læs også NetDoktors privatlivspolitik.

The documents contained in this web site are presented for information purposes only. The material is in no way intended to replace professional medical care or attention by a qualified practitioner. The materials in this web site cannot and should not be used as a basis for diagnosis or choice of treatment. Click here - Conditions for use - Important legal information.

NetdoktorMedia :: C/O Berlingske Media :: Pilestræde 34 :: DK-1147 København K
Tlf. 33 17 92 50 :: CVR: 28 68 61 37 :: Ophavsret :: Generelle handelsbetingelser
© Copyright 1998-2015 NetDoktor.dk - All rights reserved
NetDoktor.dk is a trademark