Annonce

Imoclone®


Producent: Orion Pharma

Indeholder
Imoclone® er et sovemiddel. Benzodiazepinlignende middel.

Virksomme stoffer
Zopiclon

Anvendelse

Imoclone® anvendes kortvarigt mod søvnløshed.


Dosering

Findes som tabletter.

 • Voksne. Sædvanligvis 1 tablet (7,5 mg) før sengetid. 
 • Ældre og ved dårligt fungerende lever eller nyrer samt ved hæmmet vejrtrækning. Sædvanligvis ½ tablet (3,75 mg).
 • Manglende erfaring vedr. børn og unge under 18 år.


Mulige bivirkninger
Bivirkningerne forekommer hovedsageligt i starten af behandlingen.
Almindelige (1-10%)
Mundtørhed, Smagsforstyrrelser(bitter smag)
Døsighed
Ikke almindelige (0,1-1%)
Mavesmerter
Sløvhed, Svimmelhed, Uro og rastløshed
Sjældne (0,01-0,1%)
Åndenød
Aggressivitet, Depression, Faldtendens(særligt hos ældre), Forvirring, Hallucinationer, Hukommelsesbesvær
Meget sjældne (under 0,01%)
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet, Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand
Ikke kendt
Abstinenser, Afhængighed af midlet
Nedsat vejrtrækning
Muskelsvaghed
Adfærdsforstyrrelse, Besvær med at styre arme og ben, Problemer med tankevirksomhed og hukommelse, Ændring i hudens følesans
Dobbeltsyn
 • Den sløvende påvirkning er kraftigst de første 12 timer efter indtagelsen.
 • Konfusion og uventede psykiske reaktioner (fx aggressivitet og hallucinationer) ses især hos ældre. Hvis de forekommer bør behandlingen stoppes.
 • Søvngængeri er set og i disse tilfælde bør behandlingen genovervejes.
 • For at mindske risikoen for hukommelsesbesvær bør man sove uforstyrret i 7-8 timer efter indtagelsen.
 • Behandling gennem længere tid (uger) giver risiko for afhængighed og tilvænning. Tilvænning viser sig ved behov for stigende doser. Symptomer på afhængighed kan opstå ved pludseligt ophør efter længere tids brug og viser sig ved abstinenssymptomer i form af søvnløshed, uro, angst, appetitløshed, kvalme, svedtendens og rysten samt overfølsomhed over for lyd, lys, lugt og berøring. Efter høje doser kan der opstå kramper ved pludseligt ophør efter lang tids brug. Der kan gå flere dage efter ophør med indtagelse, før disse abstinenser viser sig.

Bør ikke anvendes
 • Ved meget dårligt fungerende lever eller ved akut alkohol- eller sovemiddelforgiftning bør midlet ikke anvendes. 
 • Ved den sjældne muskelsygdom myasthenia gravis kan midlet forværre tilstanden. 
 • Midlet må desuden ikke anvendes ved akut vejrtrækningsbesvær og alvorlig søvnapnø (korte perioder med pauser i vejrtrækningen under søvn).

Graviditet
Må kun anvendes under visse forudsætninger. Denne tekst afviger fra indlægssedlen.Må kun anvendes under visse forudsætninger. Denne tekst afviger fra indlægssedlen.

Kan om nødvendigt anvendes til kortvarig behandling. Hvis midlet anvendes sent i graviditeten, kan der være risiko for påvirkning af det nyfødte barn.Amning
Kan om nødvendigt anvendes. Denne tekst afviger fra indlægssedlen.

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.

Hvis midlet påvirker din evne til at føre motorkøretøj, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås.Bloddonor
Må ikke tappes. 1 døgns karantæne.


Virkning

Virker ved at binde sig til specielle strukturer i hjernen (GABA-receptorer). Herved hæmmes en række nerveimpulser, som bl.a. kan fremkalde søvnløshed.

Virkningen indtræder efter 15-30 minutter og varer 6-8 timer. Halveringstiden i blodet (T½) er ca. 5 timer hos yngre og ca. 7 timer hos ældre. Midlet er først helt ude af kroppen efter ca. 1 døgn.Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 7,5 mg (delekærv) zopiclon. Særlige advarsler
 • På grund af den store risiko for tilvænning og afhængighed bør man generelt udvise stor tilbageholdenhed med at anvende midlet, især ved psykiske lidelser eller tidligere medicinmisbrug.
 • Midlet bør kun anvendes undtagelsesvis. Behandlingen bør være så kortvarig som muligt, normalt fra få dage til højst 2 uger.
 • Ved ophør efter længere tids brug skal dosis gradvis nedsættes over dage til uger for at undgå abstinenssymptomer.
 • Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer, lever eller lunger.
 • Alkohol forstærker midlets søvndyssende virkning.


Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Antihistaminer, stærke smertestillende midler og midler mod psykoser forstærker Imoclone®s søvndyssende virkning.
 • Erythromycin (antibiotikum) øger virkningen af Imoclone®.
 • Itraconazol (svampemiddel) kan øge virkningen af Imoclone®.

Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
  Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre udleveringen sker i flere mindre portioner ad gangen filmovertrukne tabletter7,5 mg 10 stk. (blister) 30,40
  Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre udleveringen sker i flere mindre portioner ad gangen filmovertrukne tabletter7,5 mg 30 stk. (blister) 85,90
  Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre udleveringen sker i flere mindre portioner ad gangen filmovertrukne tabletter7,5 mg 100 stk. 146,90

Substitution
filmovertrukne tabletter 7,5 mg
Imovanesanofi Zopiclon
ImozopSandoz Zopiclon
Zopiclone "Actavis"Actavis Zopiclon
Zopiclon "Stada"STADA Nordic Zopiclon


Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI