Annonce

Jurnista


Producent: Janssen

Indeholder
Jurnista er et stærkt smertestillende middel.

Virksomme stoffer
Hydromorphon

Anvendelse

Jurnista anvendes ved stærke smerter, når mindre kraftigt virkende midler ikke er tilstrækkelige.

Midlet er ikke egnet til behandling af akutte smerter.


Dosering

Findes som depottabletter. 

Dosis er individuel og afhænger af smerternes art og sværhedsgrad.

 • Voksne og børn over 12 år. Begyndelsesdosis. Sædvanligvis 8 mg hver 24. time. Dosis kan stige efter behov.
 • Ældre. Dosis skal nedsættes.Bemærk:

 • Depottabletterne skal synkes hele.
 • Depottabletterne må ikke tygges eller knuses.


Mulige bivirkninger
Meget almindelige (over 10%)
Kraftesløshed
Forstoppelse, Kvalme, Opkastning
Hovedpine, Svimmelhed, Søvnighed
Almindelige (1-10%)
Feber, Kulderystelser, Nedsat appetit, Vægttab
Diarré, Luft fra tarmen, Mavesmerter, Mundtørhed, Smagsforstyrrelser, Synkebesvær
Forhøjet blodtryk, Hurtig puls, Lavt blodtryk, Åndenød
Væskemangel
Ledsmerter, Muskelkramper, Muskelsmerter
Angst, Depression, Forvirring, Hallucinationer, Hukommelsesbesvær, Humørsvingninger, Koncentrationsbesvær, Mareridt, Nervøsitet, Rastløshed, Rysten, Sløvhed, Søvnløshed, Talebesvær, Ændring i hudens følesans
Hudkløe, Hududslæt, Øget svedtendens
Manglende vandladning, Smertefuld vandladning, Vandladningsbesvær
Synsforstyrrelser
Ikke almindelige (0,1-1%)
Nedsat vejrtrækning
Koordinationsbesvær, Opstemthed
Seksuelle forstyrrelser
Tinnitus
Sjældne (0,01-0,1%)
Langsom puls
Uro og rastløshed

Bør ikke anvendes

Bør ikke anvendes ved

 • alvorlige vejrtrækningsproblemer
 • dårligt fungerende hjerte
 • meget dårligt fungerende lever.

Graviditet
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Amning
Kan om nødvendigt anvendes. Denne tekst afviger fra indlægssedlen.

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.

Hvis midlet påvirker din evne til at føre motorkøretøj, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås.Bloddonor
Må ikke tappes. Om du kan tappes, afhænger dog af din sygdom.

Doping
Anvendelse af Jurnista medfører udelukkelse fra sportsstævner.
Virkning

Virker smertestillende ved at påvirke de områder i hjernen, der registrerer smerte.

Hydromorphon er et morfinlignende middel, som ligner morfin både med hensyn til virkning og til bivirkninger.

Virkningen varer ca. 24 timer.Lægemiddelformer

Depottabletter. 1 depottablet indeholder 8 mg, 16 mg eller 32 mg hydromorphonhydrochlorid.Særlige advarsler
 • Alkohol forstærker midlets sløvende og åndedrætshæmmende virkning.
 • Midlet kan medføre både psykisk og fysisk afhængighed. Er afhængighed opstået, vil pludseligt ophør med indtagelse af midlet udløse abstinenssymptomer, der viser sig ved almen utilpashed, gaben, tåreflåd, snue, nysen, svedudbrud, gåsehud, diarré, hovedpine, rysten på arme og ben og evt. kramper. Desuden kan der opstå en stærk trang til atter at indtage stoffet.
 • Der kan opstå tolerans ved brug over længere tid. Det betyder, at man har behov for højere og højere doser for at behandle de samme smerter.


Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Benzodiazepiner (beroligende midler) kan øge Jurnistas sløvende virkning.
 • Phenobarbital (epilepsimiddel) kan øge Jurnistas sløvende og åndedrætshæmmende virkning.
 • Jurnista kan øge virkningen af sovemidler, midler mod depression og mod psykoser.
 • Andre morfinlignende præparater (stærke smertestillende midler) kan nedsætte virkningen af Jurnista og udløse abstinenssymptomer.
 • Samtidig behandling med MAO-hæmmere (midler mod depression eller Parkinsons sygdom) kan give kramper, forhøjet temperatur og ændret blodtryk.

Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
  Angiver, at lægemidlet er omfattet af reglerne i bekendtgørelse om recepter, §4. Må kun udleveres én gang efter samme recept, jf. dog §14 depottabletter8 mg 14 stk. 250,90
  Angiver, at lægemidlet er omfattet af reglerne i bekendtgørelse om recepter, §4. Må kun udleveres én gang efter samme recept, jf. dog §14 depottabletter16 mg 14 stk (blister) 444,95
  Angiver, at lægemidlet er omfattet af reglerne i bekendtgørelse om recepter, §4. Må kun udleveres én gang efter samme recept, jf. dog §14 depottabletter32 mg 14 stk. 739,90Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI