Annonce

Klopoxid "Takeda"


Producent: Takeda Pharma

Indeholder
Klopoxid "Takeda" er et beroligende middel. Benzodiazepin.

Virksomme stoffer
Chlordiazepoxid

Anvendelse

Klopoxid "Takeda" anvendes som beroligende middel ved angst og uro samt ved abstinenser efter alkoholmisbrug.


Dosering

Findes som tabletter.

Angst og uro

 • Voksne. Sædvanligvis 10-40 mg i døgnet fordelt på 3-4 doser. 
 • Ældre. Sædvanligvis 5 mg 2-4 gange i døgnet.
 • Børn over 6 år. Sædvanligvis 5 mg 2-4 gange i døgnet eventuelt stigende til 10 mg 2-3 gange i døgnet.

Alkoholabstinenser

Der kan være store individuelle forskelle i behov.

Sædvanlig begyndelsesdosis er 20-25 mg 4 gange i døgnet eller 50 mg 4 gange i døgnet. Traditionelt aftrappes efter et fast skema over 8 henholdsvis 10 dage afhængigt af begyndelsesdosis.

Ældre. Nedsat dosis, evt. til halvdelen.

 

Bemærk:

Nedsat dosis ved dårligt fungerende lever og halv dosis ved meget dårligt fungerende nyrer.

 

Mulige bivirkninger
Meget almindelige (over 10%)
Fysisk og psykisk afhængighed, Tilvænning
Almindelige (1-10%)
Muskelsvaghed
Besvimelsesanfald, Besvær med at styre arme og ben, Døsighed, Hovedpine, Svimmelhed
Ikke almindelige (0,1-1%)
Hukommelsesbesvær
Impotens
Sjældne (0,01-0,1%)
Nedsat vejrtrækning
Uventede psykiske reaktioner - fx aggressivitet og uro
Meget sjældne (under 0,01%)
Ophobning af galde, Ødelæggelse af levercellerne
Overfølsomhed over for sollys
Alvorlig bindevævssygdom
 • Tilvænning viser sig ved behov for stigende doser. Symptomer på afhængighed kan opstå ved pludseligt ophør efter længere tids brug og viser sig ved abstinenssymptomer i form af søvnløshed, uro, angst, appetitløshed, kvalme, svedtendens og rysten samt overfølsomhed over for lyd, lys, lugt og berøring. Efter høje doser kan der opstå kramper ved pludseligt ophør efter længere tids brug. Der kan gå flere dage efter ophør med indtagelse, før disse abstinenser viser sig.

Bør ikke anvendes
 • Ved meget dårligt fungerende lever eller ved akut alkohol- eller sovemiddelforgiftning bør midlet ikke anvendes. 
 • Ved den sjældne muskelsygdom myasthenia gravis kan midlet forværre tilstanden. 
 • Midlet må desuden ikke anvendes ved akut vejrtrækningsbesvær og søvnapnø (korte perioder med pauser i vejrtrækningen under søvn).

Graviditet
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Generelt frarådes det at bruge Klopoxid "Takeda" under graviditet. Lave doser kan dog anvendes kortvarigt efter aftale med lægen. Anvendes midlet i de sidste 3 måneder af graviditeten, kan der være en risiko for irritation og træthed hos barnet.Amning
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.

Hvis midlet påvirker din evne til at føre motorkøretøj, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås. Kørselsforbud kan være aktuelt, se Benzodiazepiner.Bloddonor
Må ikke tappes. 2 ugers karantæne efter endt behandling.


Virkning

Virker ved at binde sig til specielle strukturer i hjernen (GABA-receptorer). Herved hæmmes en række nerveimpulser, som kan fremkalde angst, søvnløshed og kramper.

Virkningen indtræder i løbet af 30 minutter. Halveringstiden i blodet (T½) er 10-48 timer. Chlordiazepoxid bliver i kroppen omdannet til stoffet N-desmethyldiazepam, som har tilsvarende virkning. Halveringstiden I blodet (T½) for N-desmethyldiazepam er op til flere døgn.Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) 10 mg (delekærv) eller 25 mg chlordiazepoxid.Særlige advarsler
 • På grund af den store risiko for tilvænning og afhængighed bør man generelt udvise stor tilbageholdenhed med at anvende benzodiazepiner. Midlet bør derfor kun anvendes kortvarigt, især ved psykiske lidelser eller tidligere medicinmisbrug.
 • Ved ophør af behandlingen skal dosis nedtrappes gradvist for at undgå abstinenser.
 • Midlet skal anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerende lever.
 • Øget risiko for fald hos ældre da midlet kan medføre sløvhed og muskelsvaghed.
 • Alkohol forstærker midlets sløvende virkning.


Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Antihistaminer, stærke smertestillende midler, sovemidler, midler mod psykoser samt clonidin (middel mod migræne og hedeture) forstærker Klopoxid "Takeda"s sløvende virkning.
 • Disulfiram (Antabus®) kan øge virkningen af Klopoxid "Takeda".
 • Theophyllin (astmamiddel) nedsætter virkningen af Klopoxid "Takeda".

Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
  Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre udleveringen sker i flere mindre portioner ad gangen filmovertrukne tabletter10 mg 100 stk. 110,30
  Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre udleveringen sker i flere mindre portioner ad gangen filmovertrukne tabletter25 mg 50 stk. 131,30

Substitution
filmovertrukne tabletter 10 mg
RisolidActavis Chlordiazepoxid
filmovertrukne tabletter 25 mg
RisolidActavis Chlordiazepoxid


Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI