Annonce

Quetiapin "Accord"


Producent: Accord

Indeholder
Quetiapin "Accord" er et middel mod psykoser.

Virksomme stoffer
Quetiapin

Anvendelse
 • Quetiapin "Accord" anvendes til behandling af skizofreni og andre psykoser.
 • Anvendes desuden til behandling og forebyggelse af mani og depression ved bipolar affektiv sindslidelse.
 • Depottabletterne kan også anvendes sammen med et antidepressiva til behandling af depression, når det ikke har været tilstrækkeligt at behandle med et antidepressiva alene.

Dosering

Findes som tabletter og depottabletter.

Dosis er individuel og afhænger af sygdommens sværhedsgrad.

Skizofreni:

 • Tabletter. Voksne. Begyndelsesdosis. 50 mg 1. dag, 100 mg 2. dag, 200 mg 3. dag og 300 mg 4. dag. Dosis fordeles på 2 daglige doser. Derefter justeres dosis afhængig af virkningen til vedligeholdelsesdosis: Sædvanligvis 300-450 mg i døgnet fordelt på 2 daglige doser. Dosis må ikke overskride 1200 mg i døgnet.
 • Depottabletter. Voksne. Dosis tages 1 gang daglig mindst 1 time før et måltid. Begyndelsesdosis. 300 mg 1. dag og 600 mg 2. dag. Vedligeholdelsesdosis. Sædvanligvis 400-800 mg 1 gang daglig.

Mani:

 • Tabletter. Voksne. 1. dag: 100 mg, 2. dag: 200 mg, 3. dag: 300 mg og 4. dag: 400 mg. Dosis fordeles på 2 daglige doser. Derefter justeres dosis afhængig af virkningen med højst 200 mg i døgnet. Vedligeholdelsesdosis er sædvanligvis i intervallet 400-800 mg fordelt på 2 doser. Dosis må ikke overskride 1200 mg i døgnet.
 • Depottabletter. Voksne. Dosis tages 1 gang daglig og mindst 1 time før et måltid. 1. dag: 300 mg, 2. dag: 600 mg. Vedligeholdelsesdosis er sædvanligvis i intervallet 400-800 mg i døgnet.

Depression ved bipolar lidelse:

 • Tabletter. Voksne under 65 år. 1. dag: 50 mg, 2. dag 100 mg, 3. dag: 200 mg og 4. dag: 300 mg. Dosis tages sædvanligvis ved sengetid. Derefter kan dosis justeres afhængig af virkningen til højst 600 mg i døgnet.
 • Depottabletter. Voksne under 65 år. Dosis tages sædvanligvis ved sengetid. 1. dag: 50 mg, 2. dag 100 mg, 3. dag: 200 mg og 4. dag: 300 mg. Derefter kan dosis justeres afhængig af virkningen til højst 600 mg i døgnet.

Forebyggelse af mani eller depression ved bipolar lidelse:

 • Tabletter og depottabletter. Sædvanligvis samme dosis som er brugt ved tidligere mani eller depression.

Behandling af depression:

 • Depottabletter. Dosis tages sædvanligvis ved sengetid. 1. dag: 50 mg, 2. dag: 50 mg, 3. dag: 150 mg og 4. dag: 150 mg. Hvis nødvendigt kan dosis øges til 300 mg i døgnet.

Til ældre og ved dårligt fungerende lever:

 • Tabletter. Begyndelsesdosis 25 mg i døgnet. Dosis øges med 25-50 mg dgl.
 • Depottabletter. Begyndelsesdosis 50 mg i døgnet. Dosis øges med 50 mg dgl. Behandling af depression. 1.-3. dag: 50 mg, 4. dag: 100 mg og 8. dag: 150 mg. Man bør bruge den lavest effektive dosis ned til 50 mg i døgnet. Hvis nødvendigt kan dosis fra dag 22 øges til 300 mg i døgnet.

Bemærk:

 • Bør ikke anvendes til børn og unge under 18 år pga. mulig øget risiko for bivirkninger.
 • Depottabletter:
  • Skal synkes hele.
  • ikke tygges eller knuses.
  • Bør ikke indtages samtidigt med mad og tages mindst 1 time før et måltid.


Mulige bivirkninger
Meget almindelige (over 10%)
Vægtøgning
Mundtørhed
Blodmangel
For meget fedt i blodet, For meget kolesterol i blodet
Bivirkninger fra bevægeapparatet, Døsighed, Hovedpine, Svimmelhed
Almindelige (1-10%)
Feber, Kraftesløshed, Øget appetit
Fordøjelsesbesvær, Leverpåvirkning, Opkastning
Blodtryksfald når man rejser sig, Hjertebanken, Hurtig puls, Væskeophobning i fx arme og ben, Åndenød
Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer
Forhøjet blodsukker, Forstyrrelse af skjoldbruskkirtlens funktion, Øget mængde af hormonet prolaktin i blodet
Irritabilitet, Selvmordstanker eller -adfærd, Talebesvær, Unormale drømme
Sløret syn
Ikke almindelige (0,1-1%)
Langsom puls, Påvirkning af ekg
Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader
Diabetes, For lidt natrium i blodet, Nedsat stofstifte
Besvimelsesanfald, Kramper, Ufrivillige bevægelser
Overfølsomhed
Manglende vandladning, Seksuelle forstyrrelser
Sjældne (0,01-0,1%)
Lav legemstemperatur
Betændelse i bugspytkirtlen, Forstoppelse, Tarmslyng
Blodprop i de dybe vener
Forstyrrelser i kroppens omsætning af næringsstoffer
Malignt neuroleptikasyndrom - alvorlig tilstand med bl.a. feber og bevidsthedssløring
Langvarig smertefuld erektion
Meget sjældne (under 0,01%)
Leverbetændelse
Forværret diabetes
Nedbrydning af muskelvæv
Alvorlig hudreaktion
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet, Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand
Ikke kendt
Alvorlig hudreaktion hvor huden går til grunde
 • Bivirkninger fra bevægeapparatet er set ved korttidsbehandling af depression. Hyppigheden ser ud til, at være øget ved samtidig behandling med lithium (middel mod bipolar lidelse).
 • Søvnighed er forekommet i løbet af de første 2 uger og forsvinder som regel, hvis man fortsætter behandlingen.
 • I sjældne tilfælde forekommer såkaldt malignt neuroleptikasyndrom - en alvorlig tilstand med feber, bevidsthedssløring og flere af de ovennævnte bivirkninger. Denne tilstand kræver øjeblikkelig lægehjælp.
 • Ufrivillige bevægelser forekommer oftest ved langtidsbehandling. Disse vil normalt svinde efter ophør med midlet, hos enkelte er de dog vedvarende.
 • Ved behandling med midler mod psykoser, er set særlige forstyrrelser af hjerterytmen (QTC-forlængelse), som i enkelte tilfælde kan føre til pludselig død.
 • En række bivirkninger er set med øget hyppighed hos børn og unge under 18 år, bl.a. besvimelsesanfald.


Graviditet
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Amning
Kan om nødvendigt anvendes. Denne tekst afviger fra indlægssedlen.

Trafik
Ingen advarsel.

Bloddonor
Må ikke tappes. 3 måneders karantæne efter endt behandling.


Virkning

Virker ved at ændre aktiviteten af flere signalstoffer i hjernen, så overførslen af nerveimpulser i hjernen hæmmes. Midlet har således en beroligende og antipsykotisk virkning uden at virke helbredende.

Den antipsykotiske virkning kan først forventes efter behandling i 1-2 uger, undertiden 1-2 måneder. Virkningen kan vare flere uger, efter at behandlingen er ophørt.

Halveringstiden I blodet (T½) er ca. 7 timer. Quetiapin bliver i kroppen omdannet til stoffet norquetiapin, som har tilsvarende virkning. Halveringstiden I blodet (T½) for norquetiapin er ca. 12 timer.Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 25 mg, 100 mg, 200 mg eller 300 mg quetiapin (som fumarat).

Depottabletter. 1 depottablet indeholder 50 mg, 150 mg, 200 mg eller 400 mg quetipin (som fumarat).Særlige advarsler
 • Midlet skal anvendes med forsigtighed:
  • Til ældre
  • Ved tidligere krampeanfald
  • Ved sygdom i hjernen
  • Ved dårligt fungerende lever
  • Ved hjerte- og kredsløbslidelser
  • Hvis man lider af eller tidligere har lidt af grøn stær, forhøjet tryk i øjet eller manglende vandladning
  • Ved øget risiko for vejrtrækningspauser under søvnen (søvnapnø) - fx ved samtidig brug af beroligende midler eller hvis man er overvægtig
  • Ved misbrugsrisiko (misbrug er forekommet)
  • Hvis man tidligere har haft selvmordstanker.
 • Hvis man har diabetes eller risiko for at udvikle diabetes, skal man løbende til kontrol hos lægen.
 • Bmi og taljemål bør følges under behandlingen pga. risikoen for vægtøgning.
 • Større mængder grapefrugtjuice kan øge virkningen af midlet.
 • Alkohol forstærker midlets sløvende virkning.
 • Der er set større dødelighed end normalt, når man behandler ældre med demens med antipsykotika.
 • Blodpropper kan ses ved behandling med antipsykotika. Man skal være ekstra opmærksom, hvis man har forhøjet risiko for at få blodpropper.
 • Antipsykotika kan i nogle tilfælde øge mængden af hormonet prolaktin, som har betydning for udviklingen af brystkræft. Hvis man er i behandling for brystkræft, skal midlet anvendes med forsigtighed.
 • Ved ophør af behandling skal dosis nedsættes gradvis over 1-2 uger, idet der ved pludseligt ophør kan ses bl.a. søvnløshed, opkastning og svimmelhed.
 • Hvis man får symptomer på forstyrrelser af hjerterytmen (fx hjertebanken, svimmelhed, besvimelsesanfald), skal man kontakte lægen.
 • Hvis man får infektioner, skal man kontakte lægen, da det kan være tegn på mangel på hvide blodlegemer.
 • Depression: I starten af behandlingen, kan der forekomme øget risiko for selvmordsforsøg og selvmordstanker. Hos unge under 25 år kan der generelt være en øget risiko for selvmordsforsøg.


Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Midlet må ikke bruges, hvis man samtidig bruger visse typer lægemidler, heriblandt visse midler mod HIV (proteasehæmmere), visse antibiotika (clarithromycin og erythromycin) samt visse midler mod svamp.
 • Quetiapin "Accord" kan nedsætte virkningen af levodopa (middel mod Parkinsons sygdom). 
 • Epilepsimidler (carbamazepin og phenytoin) nedsætter virkningen af Quetiapin "Accord".
 • Generel forsigtighed ved brug af andre lægemidler der kan forstyrre hjerterytmen - fx lithium (middel mod bipolar lidelse), visse antibiotika, visse midler mod depression, visse midler mod hjerterytmeforstyrrelser samt visse midler mod psykoser.

  En del af disse midler skal helt undgås. Det gælder: Chlorprothixen og pimozid (midler mod psykoser), moxifloxacin (antibiotikum), amiodaron og dronedaron (midler mod hjerterytmeforstyrrelser), droperidol (middel mod kvalme) samt vandetanib (middel mod kræft).
 • Visse bivirkninger (fx mundtørhed, forstoppelse, manglende vandladning, svimmelhed) ved andre midler (fx midler mod overfølsomhed og midler mod parkinsons sygdom) kan forstærkes.

Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
  Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted filmovertrukne tabletter25 mg 100 stk. (blister) 99,45
  Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted filmovertrukne tabletter100 mg 30 stk. (blister) 32,30
  Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted filmovertrukne tabletter100 mg 100 stk. (blister) 57,40
  Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted filmovertrukne tabletter200 mg 30 stk. (blister) 72,35
  Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted filmovertrukne tabletter200 mg 100 stk. (blister) 87,25
  Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted filmovertrukne tabletter300 mg 30 stk. (blister) 53,20
  Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted filmovertrukne tabletter300 mg 100 stk. (blister) 96,35
  Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted depottabletter50 mg 100 stk. (blister) 56,20
  Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted depottabletter150 mg 30 stk. (blister) 69,60
  Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted depottabletter150 mg 100 stk. (blister) 125,20
  Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted depottabletter200 mg 100 stk. (blister) 77,75
  Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted depottabletter400 mg 100 stk. (blister) 123,85

Substitution
filmovertrukne tabletter 25 mg
Quetiapin "KRKA"KRKA Quetiapin
StadaquelStada Quetiapin
Quetiapin "Sandoz"Sandoz Quetiapin
Quetiapine "Teva"TEVA Quetiapin
Quetiapin "Actavis"Actavis Quetiapin
filmovertrukne tabletter 100 mg
SeroquelParallelimport Quetiapin
Quetiapin "KRKA"KRKA Quetiapin
StadaquelStada Quetiapin
Quetiapin "Sandoz"Sandoz Quetiapin
Quetiapine "Teva"TEVA Quetiapin
Quetiapin "Actavis"Actavis Quetiapin
filmovertrukne tabletter 200 mg
Quetiapin "KRKA"KRKA Quetiapin
StadaquelStada Quetiapin
Quetiapin "Sandoz"Sandoz Quetiapin
Quetiapine "Teva"TEVA Quetiapin
filmovertrukne tabletter 300 mg
Quetiapin "KRKA"KRKA Quetiapin
StadaquelStada Quetiapin
Quetiapin "Sandoz"Sandoz Quetiapin
Quetiapine "Teva"TEVA Quetiapin
depottabletter 50 mg
Quetiapin "KRKA"KRKA Quetiapin
Quetiapine "Teva"TEVA Quetiapin
Seroquel ProlongAstraZeneca Quetiapin
KetipinorOrion Pharma Quetiapin
Quetiapin "Hexal"HEXAL Quetiapin
BiquetanSTADA Nordic Quetiapin
Seroquel XRParallelimport Quetiapin
Alzen SRParallelimport Quetiapin
Quetiapin "2care4"Parallelimport Quetiapin
depottabletter 150 mg
Quetiapin "KRKA"KRKA Quetiapin
Quetiapine "Teva"TEVA Quetiapin
Seroquel ProlongAstraZeneca Quetiapin
KetipinorOrion Pharma Quetiapin
Quetiapin "Hexal"HEXAL Quetiapin
BiquetanSTADA Nordic Quetiapin
Seroquel XRParallelimport Quetiapin
depottabletter 200 mg
Quetiapin "KRKA"KRKA Quetiapin
Quetiapine "Teva"TEVA Quetiapin
Seroquel ProlongAstraZeneca Quetiapin
KetipinorOrion Pharma Quetiapin
Quetiapin "Hexal"HEXAL Quetiapin
BiquetanSTADA Nordic Quetiapin
Seroquel XRParallelimport Quetiapin
depottabletter 400 mg
Quetiapine "Teva"TEVA Quetiapin
Seroquel ProlongAstraZeneca Quetiapin
KetipinorOrion Pharma Quetiapin
Quetiapin "Hexal"HEXAL Quetiapin
BiquetanSTADA Nordic Quetiapin
Seroquel XRParallelimport Quetiapin
Quetiapin "Nordic Prime"Parallelimport Quetiapin


Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI