Annonce

Ritalin®


Producent: Novartis

Indeholder
Ritalin® er et middel mod narkolepsi og forstyrrelse af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet (ADHD).

Virksomme stoffer
Methylphenidat

Anvendelse
 • Ritalin® anvendes ved den sjældne sygdom narkolepsi, der viser sig ved en pludselig, uimodståelig søvntrang, som kan medføre talrige daglige anfald af kortvarig søvn.
 • Midlet anvendes endvidere til behandling af forstyrrelse af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet (ADHD). Ritalin® bør kun anvendes mod ADHD, når behandlingen er indledt af en læge med særligt kendskab til behandling af ADHD.

Dosering

Findes som tabletter og kapsler med modificeret udløsning.

Forstyrrelse af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet (ADHD)

Børn over 6 år og unge

 • Generel begyndelsesdosis for midler med methylphenidat. Oftest 5 mg (som tabletter) 1-2 gange i døgnet. Alternativt 10 mg (som kapsler med modificeret udløsning) eller 18 mg (som depottabletter) 1 gang i døgnet om morgenen.
 • Dosis øges med op til 18 mg om ugen.
 • Normal vedligeholdelsesdosis 0,5-1,0 mg/kg legemsvægt/dag. Dosis bør ikke overstige 2,1 mg/kg legemsvægt/dag (eller i alt 90 mg i døgnet).

 

Voksne

 • Generel begyndelsesdosis for midler med methylphenidat: Oftest 5 mg (som tabletter) 2-3 gange i døgnet eller 10-20 mg (som kapsler med modificeret udløsning) 1 gang i døgnet.
 • Dosis øges med 10-20 mg ugentlig. 
 • Vedligeholdelsesdosis. Stor individuel variation. Optimal dosis er afhængig af den enkeltes følsomhed over for stoffet. Det er derfor nødvendigt at øge dosis individuelt. Vedligeholdelsesdosis vil hos de fleste erfaringsmæssigt være 30-150 mg i døgnet. I sjældne tilfælde kan højere doser være nødvendige.
 • Der vil ofte være behov for, at doseringen sikrer virkning i hele vågenperioden. 

 

Bemærk:

 • Erfaring savnes for ældre over 60 år og børn under 6 år.
 • Tabletter: For at undgå søvnforstyrrelser bør sidste tablet tages mindst 4 timer før sengetid og kapslerne bør tages passende tidligt om morgenen. 
 • Kapsler:
  • Kapslerne kan synkes hele.
  • Kapslerne kan evt. åbnes, og indholdet drysses på 1 spiseskefuld yoghurt eller æblemos umiddelbart før indtagelse.
  • Kapslerne og kapselindholdet må ikke tygges eller knuses..

 

Narkolepsi

Voksne. Tabletter. Dosis er individuel. Sædvanligvis 2-3 tabletter (20-30 mg) i døgnet fordelt på 2-3 doser. Den sidste dosis bør ikke tages senere end 6 timer før sengetid.Mulige bivirkninger
Meget almindelige (over 10%)
Kvalme, Mundtørhed
Forkølelsessymptomer
Hovedpine, Søvnløshed
Almindelige (1-10%)
Feber, Kuldefornemmelse fx på arme og ben, Nedsat appetit, Træthed, Tørst, Vægttab
Diarré, Fordøjelsesbesvær, Mavesmerter, Opkastning, Tandsmerter
Forhøjet blodtryk, Hjertebanken, Hjerterytmeforstyrrelser, Hoste, Hurtig puls, Smerter i øvre luftveje, Ændret puls, Ændringer i blodtrykket, Åndenød
Væksthæmning
Ledsmerter
Adfærdsforstyrrelse, Aggressivitet, Angst, Depression, Følelsesmæssig ustabilitet, Hyperaktivitet, Irritabilitet, Nervøsitet, Rastløshed, Rysten, Svimmelhed, Søvnforstyrrelser, Søvnighed, Ufrivillige rykkende bevægelser, Uro og rastløshed
Hudkløe, Hududslæt, Hårtab, Nældefeber, Øget svedtendens
Nedsat sexlyst
Ikke almindelige (0,1-1%)
Hallucinationer, Humørsvingninger, Motorisk uro, Psykoser, Selvmordstanker, Sløvhed
Allergiske reaktioner(anafylaktisk chok)
Blod i urinen
Dobbeltsyn, Sløret syn
Sjældne (0,01-0,1%)
Hjertekrampe
Udvikling af bryster hos mænd
Forvirring, Manier
Rødme
Synsforstyrrelser, Uskarpt syn
Meget sjældne (under 0,01%)
Leverpåvirkning
Betændelse eller tilstopning af hjernens kar, Blodprop i hjertet, Hjertestop, Hvide fingre og tæer pga. sammentrækning af blodkarrene, Pludeselig hjertedød
Blodmangel, Småblødninger i hud og slimhinder, Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer, Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader
Kramper, Malignt neuroleptikasyndrom - alvorlig tilstand med bl.a. feber og bevidsthedssløring*, Overdreven gentagelse af bevægelser eller tale, Overfokusering - vanskelighed ved at skifte opmærksomhed, Selvmordsadfærd, Tankeforstyrrelser, Ufrivillige bevægeforstyrrelser
Alvorlig hudreaktion
Ikke kendt
Afhængighed af midlet, Høj feber
Ekstra hjerteslag, Hjerneblødning/blodprop i hjernen, Langsom puls
Blodmangel og øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer
Migræne
Langvarig smertefuld erektion**, Rejsningsproblemer

* Hovedsageligt set ved samtidig behandling med andre midler.

** Ses oftest i forbindelse med dosisændringer.

 • Nervøsitet og søvnløshed forekommer ofte i starten af behandlingen.
 • Mavesmerter, kvalme og opkastning forekommer sædvanligvis i starten af behandlingen og kan mindskes ved at tage midlet sammen med mad.
 • Væksthæmning kan ses som en almindelig bivirkning ved langvarig anvendelse til børn.
 • En række bivirkninger er kun set hos voksne (betændelse i mavens slimhinde, nedsat sexlyst, motorisk uro, tandpine og tørst) eller er set med højere frekvens hos voksne (nedsat appetit, søvnforstyrrelser, rysten, perifer kuldefornemmelse, åndenød, kvalme, mundtørhed, øget svedtendens og træthed).
 • Midlet kan medføre opstemthed (eufori) og kan give anledning til misbrug og afhængighed. Dette er set hyppigst ved brug af tabletter, der frigiver methylphenidat hurtigt i kroppen.
 • Ved stigninger i dosis - specielt hvis det sker uden lægens anvisning - kan der være risiko for udvikling af psykoser med konfusion, angst og paranoide reaktioner.

Bør ikke anvendes

Bør ikke anvendes

 • ved mani
 • ved psykoser
 • ved nuværende eller tidligere svær depression
 • hvis man lider af eller tidligere har lidt af visse former for maniodepressiv sygdom
 • ved selvmordstanker
 • ved nervøs spisevægring (anorexia nervosa)
 • hvis man lider af hjerte-karsygdomme eller har haft en hjerneblødning eller blodprop i hjernen
 • hvis man har forhøjet stofskifte
 • ved svulst i binyremarven (fæokromocytom)
 • ved forhøjet tryk i øjet (grøn stær).

Graviditet
Kan om nødvendigt anvendes.

Amning
Kan om nødvendigt anvendes. Denne tekst afviger fra indlægssedlen.

Trafik
Forsigtighed tilrådes ved bilkørsel og maskinbetjening.

Bloddonor
Må ikke tappes. 4 ugers karantæne efter endt behandling. Om du kan tappes, afhænger dog af din sygdom.

Doping
Anvendelse af Ritalin® medfører udelukkelse fra sportsstævner.
Virkning

Virker opkvikkende ved at øge mængden af visse signalstoffer i hjernen, bl.a. dopamin. Halveringstiden i blodet (T½) er 2-3 timer.Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet indeholder 10 mg (delekærv) methylphenidathydrochlorid.

Ritalin® Uno, kapsler med modificeret udløsning. 1 kapsel indeholder 10 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg eller 60 mg methylphenidathydrochlorid.Særlige advarsler
 • Midlet skal anvendes med forsigtighed hvis:
  • man har øget risiko for blodpropper i hjernen eller hjerneblødning
  • man har eller har haft en hjerte-karsygdom eller hvis nogle i ens nærmeste familie lider af hjerte-karsygdomme
  • man tidligere har haft kramper
  • man har et misbrug af alkohol og/eller medicin
  • man lider af ufrivillige bevægelser i muskulaturen (motoriske tics)
  • man selv eller nogle i ens nærmeste familie har Tourettes sygdom (en neurologisk lidelse med ufrivillige trækninger og udstøden af lyde).
 • Forekommer der under behandlingen angst, uro, aggressivitet, selvmordstanker eller symptomer på psykoser eller mani skal man kontakte lægen. 
 • Det anbefales, at man før og under behandlingen kontrollerer blodtrykket og pulsen samt bliver kontrolleret for symptomer på psykiske lidelser. I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at tage blodprøver eller tage et ekg.
 • Hvis man oplever hjerte-karsymptomer (fx hjertebanken, åndenød, brystsmerter udløst af anstrengelse) under behandlingen, skal man søge læge.
 • ADHD: Hos børn bør behandlingen vurderes hver halve år. En evt. pause i behandlingen bør kun planlægges efter nøje overvejelse, da risikoen for tilbagefald øges. Ved behandling af voksne skal fordele og ulemper nøje overvejes før en evt. pause.
 • Ved behandling af børn bør man kontrollere højde og vægt mindst hver 6. måned.
 • Hos voksne bør vægten regelmæssigt kontrolleres.
 • Midlet må kun anvendes ved søvnapnø (korte perioder med pauser i vejrtrækningen under søvn), hvis patienten allerede er i behandling for søvnapnø. 
 • Samtidig indtag af alkohol kan forstærke de psykiske og neurologiske bivirkninger.


Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 

 • Ritalin® må ikke tages, hvis man inden for de sidste 14 dage har været i behandling med MAO-hæmmere (midler mod depression eller Parkinsons sygdom).
 • Midler der stimulerer blodtrykket (pressorstoffer) kan sammen med Ritalin® give risiko for forhøjet blodtryk.
 • Virkningen af midler mod forhøjet blodtryk kan nedsættes.
 • Ritalin® kan ændre virkningen af visse blodfortyndende midler, visse midler mod kramper samt visse midler mod depression.

Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
  Angiver, at lægemidlet er omfattet af reglerne i bekendtgørelse om recepter, §4. Må kun udleveres én gang efter samme recept, jf. dog §14 tabletter10 mg 30 stk. 132,45
  Angiver, at lægemidlet er omfattet af reglerne i bekendtgørelse om recepter, §4. Må kun udleveres én gang efter samme recept, jf. dog §14 tabletter10 mgOrifarm 30 stk. (blister) 102,10
  Angiver, at lægemidlet er omfattet af reglerne i bekendtgørelse om recepter, §4. Må kun udleveres én gang efter samme recept, jf. dog §14 kapsler med modificeret udløsning10 mg 30 stk. 372,20
  Angiver, at lægemidlet er omfattet af reglerne i bekendtgørelse om recepter, §4. Må kun udleveres én gang efter samme recept, jf. dog §14 kapsler med modificeret udløsning10 mgOrifarm 30 stk. 372,20
  Angiver, at lægemidlet er omfattet af reglerne i bekendtgørelse om recepter, §4. Må kun udleveres én gang efter samme recept, jf. dog §14 kapsler med modificeret udløsning20 mg 30 stk. 662,05
  Angiver, at lægemidlet er omfattet af reglerne i bekendtgørelse om recepter, §4. Må kun udleveres én gang efter samme recept, jf. dog §14 kapsler med modificeret udløsning20 mgOrifarm 30 stk. 639,60
  Angiver, at lægemidlet er omfattet af reglerne i bekendtgørelse om recepter, §4. Må kun udleveres én gang efter samme recept, jf. dog §14 kapsler med modificeret udløsning30 mg 30 stk. 796,30
  Angiver, at lægemidlet er omfattet af reglerne i bekendtgørelse om recepter, §4. Må kun udleveres én gang efter samme recept, jf. dog §14 kapsler med modificeret udløsning30 mgOrifarm 30 stk. 796,30
  Angiver, at lægemidlet er omfattet af reglerne i bekendtgørelse om recepter, §4. Må kun udleveres én gang efter samme recept, jf. dog §14 kapsler med modificeret udløsning40 mg 30 stk. 1.012,00
  Angiver, at lægemidlet er omfattet af reglerne i bekendtgørelse om recepter, §4. Må kun udleveres én gang efter samme recept, jf. dog §14 kapsler med modificeret udløsning40 mgOrifarm 30 stk. 1.035,95
  Angiver, at lægemidlet er omfattet af reglerne i bekendtgørelse om recepter, §4. Må kun udleveres én gang efter samme recept, jf. dog §14 kapsler med modificeret udløsning60 mg 30 stk. 1.428,75

Substitution
tabletter 10 mg
MotironSandoz Methylphenidat
MedikinetHB PHARMA Methylphenidat
Methylphenidat "Alternova"Alternova Methylphenidat
MedanefMylan Methylphenidat
Methylphenidat "2care4"Parallelimport Methylphenidat
kapsler med modificeret udløsning 10 mg
Ritalin LAParallelimport Methylphenidat
kapsler med modificeret udløsning 20 mg
Ritalin LAParallelimport Methylphenidat
Ritalina LAParallelimport Methylphenidat
kapsler med modificeret udløsning 30 mg
Ritalin LAParallelimport Methylphenidat
Ritalina LAParallelimport Methylphenidat
kapsler med modificeret udløsning 40 mg
Ritalin LAParallelimport Methylphenidat
Ritalina LAParallelimport Methylphenidat
kapsler med modificeret udløsning 60 mg
Ritalina LAParallelimport Methylphenidat


Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI