Annonce

Veraloc®


Producent: Orion Pharma

Indeholder
Veraloc® er et middel mod hjerte- og kredsløbslidelser. Calcium-blokker.

Virksomme stoffer
Verapamil

Anvendelse

Veraloc® anvendes:

 • mod forhøjet blodtryk
 • mod hjerterytmeforstyrrelser
 • til forebyggelse af hjertekrampe
 • forebyggende til personer, der har haft en blodprop i hjertet
 • mod Hortons hovedpine (klyngehovedpine). 

Dosering

Findes som tabletter, depottabletter og injektionsvæske, der indsprøjtes i en blodåre.

Voksne

Forhøjet blodtryk

Tabletter

 • Begyndelsesdosis. 120 mg 2 gange i døgnet.
 • Vedligeholdelsesdosis. 120-240 mg 2 gange i døgnet.

Depottabletter

 • Sædvanligvis 200 mg 1-2 gange i døgnet.

Hjertekrampe og hjerterytmeforstyrrelser

Tabletter

 • Sædvanligvis 40-120 mg 3 gange i døgnet.
 • Dosis kan evt. øges langsomt til 160 mg 3 gange i døgnet.

Depottabletter

 • Vedligeholdelsesdosis. Sædvanligvis 200 mg 1-2 gange i døgnet.

Injektionsvæske

 • Sædvanligvis 5 mg som indsprøjtning.
 • Dosis kan evt. gentages.
 • Kan i specielle tilfælde gives til børn > 1 år.

Forebyggelse efter blodprop i hjertet

Tabletter

 • Sædvanligvis 120 mg 3 gange i døgnet.

Depottabletter

 • Sædvanligvis 200 mg 1-2 gange i døgnet.

Bemærk:

 • Depottabletterne skal synkes hele.
 • Depottabletterne kan dog deles.
 • Depottabletterne må ikke tygges eller knuses.
 • Depottablettens hårde kerne kan i nogle tilfælde udskilles med afføringen.
 • Kan tages med eller uden mad.


Mulige bivirkninger
Meget almindelige (over 10%)
Træthed
Fordøjelsesbesvær, Forstoppelse, Kvalme
Hjertesvigt, Hævede ankler, Langsom puls, Lavt blodtryk, Rødme og varmefølelse, Varmefølelse, Væskeophobning i fx arme og ben
Brystspænding
Hovedpine, Sløvhed, Svimmelhed
Hudkløe, Hududslæt, Hårtab, Nældefeber
Menstruationsforstyrrelser, Rejsningsproblemer
Almindelige (1-10%)
Ansigtsrødme, Forstyrrelser i hjertets elektriske ledningssystem, Forstyrrelser i impulsen mellem hjertets for- og hovedkamre, Hurtig puls
Søvnforstyrrelser, Øget drømmeaktivitet
Ikke almindelige (0,1-1%)
Mavesmerter, Tarmslyng
Smerter i benene ved gang
Øget mængde af hormonet prolaktin i blodet
Depression, Forvirring, Rysten, Ændring i hudens følesans
Overfølsomhed
Synsforstyrrelser, Tinnitus
Sjældne (0,01-0,1%)
Vækst af tandkødet
Forværret hjertesvigt, Hjerterytmeforstyrrelser, Hjertestop, Muskelsammentrækninger i luftrørene
Blodansamling
Udvikling af bryster hos mænd
Ledsmerter
Alvorlig hudreaktion, Småblødninger i hud og slimhinder
Meget sjældne (under 0,01%)
Sammentrækninger i strubemuskulaturen
Besvimelsesanfald, Parkinsonisme
Overfølsomhed over for sollys
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet
Ikke kendt
Åndenød
For meget kalium i blodet
Muskelsvaghed
Bivirkninger fra bevægeapparatet
Nyresvigt

Bør ikke anvendes

Bør ikke anvendes ved:

 • svær hjertesvigt 
 • meget lavt blodtryk
 • overdosering med digoxin (hjertemedicin)
 • meget langsom eller hurtig puls
 • nylig blodprop i hjertet (under en uge)
 • visse forstyrrelser i impulsen mellem hjertets for- og hovedkamre.

Graviditet
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Der er begrænset erfaring med brug af Veraloc® til gravide. Bør kun anvendes efter aftale med lægen.Amning
Kan om nødvendigt anvendes.

Trafik
Ingen advarsel.

Bloddonor
Må ikke tappes. Donor skal udmeldes af donorkorpset.


Virkning
 • Virker ved at blokere for indstrømningen af calcium i glatte muskelceller, som findes i blodkarrenes væg. Herved udvides blodkarrene, og gennemstrømningen af blod til bl.a. hjertet øges. Samtidig falder blodtrykket.
 • Midlet hæmmer desuden impulsen mellem hjertets for- og hovedkamre, så hjerterytmen nedsættes, og hjertefunktionen normaliseres.
 • Tabletter virker efter ca. 30 minutter, og virkningen varer i 8-10 timer.
 • Depotkapslerne (polydepot) frigiver det aktive stof over et længere tidsrum. De virker efter ca. 30 minutter, og virkningen varer i 12-14 timer.
 • Efter indsprøjning i blodåren ses virkning efter 1-2 minutter, og maksimal virkning efter 10-20 minutter. 
 • Halveringstiden i blodet (T½) er 3-12 timer.


Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 40 mg, 80 mg eller 120 mg verapamilhydrochlorid.

Injektionsvæske. 1 ml indeholder 2,5 mg verapamilhydrochlorid.

Veraloc® Retard, depottabletter. 1 depottablet (filmovertrukken) indeholder 200 mg (delekærv) verapamilhydrochlorid.Særlige advarsler
 • Midlet skal anvendes med forsigtighed ved:
  • langsom puls
  • mild til moderat hjertesvigt
  • forsnævring af hjerteklappen mellem venstre hjertekammer og legemspulsåren (aortastenose)
  • nedsat nyre- og leverfunktion.
 • Større mængder grapefrugtjuice kan øge virkningen af midlet og bør undgås.
 • Hos nogle patienter kan samtidig indtagelse af midlet og alkohol føre til nedsat udskillelse af alkohol. Derved stiger mængden af alkohol i blodet.


Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Clarithromycin og erythromycin (antibiotika) øger kraftigt virkningen af Veraloc® og bør undgås.
 • Clonidin (migrænemiddel) og phenytoin (middel mod epilepsi) kan øge virkningen af Veraloc®.
 • Rifampicin (tuberkulosemiddel) og naturlægemidler, der indeholder perikon, nedsætter kraftigt virkningen af Veraloc og bør undgås.
 • Veraloc® øger kraftigt virkning af simvastatin og muligvis også lovastatin (kolesterolsænkende midler), og samtidig behandling med simvastatin bør undgås.
 • Veraloc® øger virkningen 2-3 gange af ivabradin (middel mod hjertekrampe og hjertesvigt), og de to midler bør ikke tages samtidigt.
 • Veraloc® øger kraftigt virkningen af dabigatranetexilat (blodfortyndende middel), og dosis af dabigatranetexilat skal nedsættes.
 • Veraloc® øger virkningen af buspiron (beroligende), carbamazepin (epilepsimiddel), ciclosporin (middel ved organtransplantation), colchicin (middel mod urinsyregigt), digoxin (hjertemiddel), lithium (middel mod manier), risperidon (middel mod psykoser), theophyllin (middel mod astma) og midazolam (sovemiddel).
 • Veraloc® og beta-blokkere (hjerte- og kredsløbsmidler) eller Veraloc® og everolimus, sirolimus eller tacrolimus (midler ved organtransplantation) kan øge hinandens virkninger.

Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
  Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted tabletter40 mg 100 stk. 62,70
  Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted tabletter40 mg 250 stk. 104,80
  Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted tabletter80 mg 100 stk. 83,20
  Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted tabletter80 mg 250 stk. 170,70
  Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted tabletter120 mg 100 stk. 117,10
  Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted tabletter120 mg 250 stk. 205,60
  Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted depottabletter200 mg 30 stk. 117,15
  Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted depottabletter200 mg 100 stk. 326,15
  Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted injektionsvæske2,5 mg/ml 5 amp. a 2 ml 158,85

Substitution
tabletter 80 mg
Verapamil "HEXAL"HEXAL Verapamil
tabletter 120 mg
Verapamil "HEXAL"HEXAL Verapamil


Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI