Annonce

Zolpidem "Hexal"


Producent: HEXAL

Indeholder
Zolpidem "Hexal" er et sovemiddel. Benzodiazepinlignende middel.

Virksomme stoffer
Zolpidem

Anvendelse

Zolpidem "Hexal" anvendes kortvarigt mod søvnløshed.


Dosering

Findes som tabletter.

 • Voksne. Sædvanligvis 1 tablet (10 mg) før sovetid. 
 • Ældre, svækkede og personer med dårligt fungerende lever. Sædvanligvis ½ tablet (5 mg). Hos personer under 65 år kan dosis evt. sættes op til 1 tablet (10 mg) før sovetid.
 • Manglende erfaring vedr. børn og unge under 18 år.


Mulige bivirkninger
Bivirkningerne forekommer hovedsageligt i starten af behandlingen.
Meget almindelige (over 10%)
Fordøjelsesbesvær(mavesmerter, diarré, kvalme og opkastning)
Døsighed(dagen efter indtagelse), Forvirring, Følelsesforfladigelse, Hovedpine, Hukommelsesbesvær(bl.a. hukommelsestab i tiden efter man har indtaget midlet), Koncentrationsbesvær, Svimmelhed, Søvnighed, Søvnløshed(forværring)
Dobbeltsyn
Almindelige (1-10%)
Træthed
Rygsmerter
Hallucinationer, Mareridt, Uro og rastløshed
Luftvejsinfektion
Ikke almindelige (0,1-1%)
Ledsmerter, Muskelsvaghed
Besvær med at styre arme og ben, Rysten, Ændring i hudens følesans
Sløret syn
Sjældne (0,01-0,1%)
Uventede psykiske reaktioner - fx aggressivitet og uro
Meget sjældne (under 0,01%)
Synsforstyrrelser
Ikke kendt
Afhængighed af midlet, Tilvænning
Leverskade
Nedsat vejrtrækning
Bevidsthedspåvirkning, Depression, Faldtendens(særligt hos ældre), Gangforstyrrelser, Opstemthed, Talebesvær
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet
 • Konfusion og uventede psykiske reaktioner ses især hos ældre. Hvis de forekommer bør behandlingen stoppes.
 • For at mindske risikoen for hukommelsesbesvær bør man sove uforstyrret i 7-8 timer efter indtagelsen.
 • Risiko for fortsatte bivirkninger i form af døsighed og nedsat reaktionsevne dagen efter indtagelsen.
 • Behandling gennem længere tid (uger) giver risiko for afhængighed og tilvænning. Tilvænning viser sig ved behov for stigende doser. Symptomer på afhængighed kan opstå ved pludseligt ophør efter længere tids brug og viser sig ved abstinenssymptomer i form af søvnløshed, uro, angst, appetitløshed, kvalme, svedtendens og rysten samt overfølsomhed over for lyd, lys, lugt og berøring. Efter høje doser kan der opstå kramper ved pludseligt ophør efter længere tids brug. Der kan gå flere dage efter ophør med indtagelse, før disse abstinenser viser sig.

Bør ikke anvendes
 • Ved meget dårligt fungerende lever eller ved akut alkohol- eller sovemiddelforgiftning bør midlet ikke anvendes.
 • Ved den sjældne muskelsygdom myasthenia gravis kan midlet forværre tilstanden. 
 • Midlet må desuden ikke anvendes ved akut vejrtrækningsbesvær og søvnapnø (korte perioder med pauser i vejrtrækningen under søvn).

Graviditet
Må kun anvendes under visse forudsætninger. Denne tekst afviger fra indlægssedlen.Må kun anvendes under visse forudsætninger. Denne tekst afviger fra indlægssedlen.

Amning
Kan om nødvendigt anvendes. Denne tekst afviger fra indlægssedlen.

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening (også dagen efter indtagelsen) og man bør ikke føre motorkøretøj eller betjene farlige maskiner i 8 timer efter indtagelsen. 

Hvis midlet påvirker din evne til at føre motorkøretøj, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås.Bloddonor
Må ikke tappes. 1 døgns karantæne.


Virkning

Virker ved at binde sig til specielle strukturer i hjernen (GABA-receptorer). Herved hæmmes en række nerveimpulser, som bl.a. kan fremkalde søvnløshed.

Virkningen indtræder efter 15-30 minutter og varer 6-7 timer. Halveringstiden i blodet (T½) er 2-3 timer. Midlet er først helt ude af kroppen efter ca. 12 timer.Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 10 mg (delekærv) zolpidemtartrat. Særlige advarsler
 • På grund af den store risiko for tilvænning og afhængighed bør man generelt udvise stor tilbageholdenhed med at anvende midlet, især ved psykiske lidelser (fx depression) eller tidligere medicinmisbrug.
 • Midlet bør kun anvendes undtagelsesvis. Behandlingen bør være så kortvarig som muligt, normalt fra få dage til højst 2 uger.
 • Ved ophør efter længere tids brug skal dosis gradvis nedsættes over dage til uger for at undgå abstinenssymptomer.
 • Forsigtighed ved vejrtrækningsbesvær og dårligt fungerende lever.
 • Alkohol forstærker midlets søvndyssende virkning.


Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Antihistaminer, stærke smertestillende midler, andre sovemidler, midler mod psykoser samt clonidin (middel mod migræne og hedeture) forstærker Zolpidem "Hexal"s søvndyssende virkning.
 • Voriconazol (svampemiddel) kan øge virkningen af Zolpidem "Hexal" og rifampicin (tuberkulosemiddel) kan nedsætte virkningen af Zolpidem "Hexal".

Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
  Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre udleveringen sker i flere mindre portioner ad gangen filmovertrukne tabletter10 mg 10 stk. (blister) 84,55
  Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre udleveringen sker i flere mindre portioner ad gangen filmovertrukne tabletter10 mg 20 stk. (blister) 30,30
  Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre udleveringen sker i flere mindre portioner ad gangen filmovertrukne tabletter10 mg 100 stk. (blister) 35,70

Substitution
filmovertrukne tabletter 10 mg
Stilnoctsanofi Zolpidem
Zolpidem "Actavis"Actavis Zolpidem
ZonoctSTADA Nordic Zolpidem
Zolpidem "Vitabalans"Vitabalans Zolpidem
Zolpidem "Aurobindo"Orion Pharma Zolpidem
Zolpidem "Mylan"Mylan Zolpidem
Zolpidem "2care4"Parallelimport Zolpidem


Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI