Annonce

Inflammation

Hvad er inflammation?

Inflammation betyder betændelse og er kroppens reaktion på lokale vævsskader. Der kan være mange forskellige grunde til, at inflammation opstår, og inflammation er involveret i de fleste sygdomme. Det gælder alt fra snitsår til lungebetændelse.

Hvis inflammation skyldes en mikroorganisme, er der tale om en infektion. I daglig tale anvender mange ordet betændelse som ensbetydende med infektion (for eksempel et pusfyldt sår), og derfor er ordet inflammation (eller betændelsestilstand) bedre til at skelne mellem, hvad der sker i kroppen.

Mange fysiske og kemiske påvirkninger kan forårsage inflammation, for eksempel forbrændinger eller kontakt med lokalirriterende stoffer. I nogle tilfælde kan ufarlige stoffer såsom pollen føre til inflammation, sådan som man ser det ved allergi. Ved autoimmune tilstande opstår der inflammation, fordi immunforsvaret helt misforstået angriber dele af kroppen selv.

Inflammation er som udgangspunkt en gavnlig reaktion, der bidrager til at bekæmpe infektioner og bane vejen for heling af beskadiget væv.

Inflammation medfører en udvidelse af små blodkar, sådan at det berørte væv modtager mere blod og dermed vigtige proteiner og blodlegemer. Samtidig bliver små blodkar mere gennemtrængelige for vand og proteiner i blodet, som derfor lækker ud i rummet mellem cellerne og giver hævelse. Ophobningen af væske uden for karrene nedsætter blodets flowhastighed og letter derved hvide blodlegemers passage ud gennem væggen i blodkarrene, så de kan komme ud, hvor skaden er sket. De involverede hvide blodlegemer er blandt andet med til at angribe mikroorganismer og rydde rester op efter døde eller inficerede celler.

Den samlede reaktion afhænger af den udløsende årsag, idet eksempelvis et snitsår vil medføre overskæring af blodkar, som fører til en umiddelbar sammentrækning af blodkar og aktivering af blodets koagulationssystem for at begrænse blødningen.

Inflammationen kan ophøre af sig selv, hvis den udløsende årsag bliver fjernet/nedkæmpet, og ender ofte med heling af det beskadigede væv. Inflammationen kan dog også ændre karakter og blive kronisk. Kronisk inflammation resulterer ofte i yderligere skade på vævet og dannelse af arvæv.

Hvilke symptomer giver inflammation?

De typiske symptomer på inflammation er rødme, varme, hævelse og smerte samt nedsat funktion. Rødmen og varmen skyldes den øgede blodtilførsel, hævelsen den øgede ”utæthed” af blodkarrene, og smerten kan udløses af den umiddelbare vævsskade og af stoffer, der frigives i vævet under inflammationen. Den nedsatte funktion er ofte forårsaget af smerten.

Hvis inflammationen er kraftig, kan man også få symptomer som feber, kulderystelser, muskelømhed og hovedpine. Derudover afhænger symptomerne af, hvor i kroppen inflammationen sidder.

Mange betændelsestilstande er navngivet ved, at man har sammenskrevet navnet på det ramte organ og endelsen -itis. Et eksempel er hepatitis, der betyder leverbetændelse og kommer af det græske ord for lever, hepar.

Læs mere:

Sidst opdateret: 07.11.2014