Annonce

Alkohol

Hvor meget drikker danskerne?

Alkohol er et lovligt og accepteret rusmiddel, som 90-95 procent af den danske befolkning indtager mere eller mindre regelmæssigt. Forbruget er steget kraftigt fra 1950erne og op i 1970erne, hvorefter det har holdt sig uændret siden. Danskernes årlige alkoholforbrug har ifølge toldvæsenets opgørelse stabiliseret sig til omkring 12 liter ren alkohol per dansker over 14 år (1995). Omregnet svarer det til 800 flasker øl, 150 flasker vin eller 40 flasker snaps. Cirka 50 procent af forbruget er øl, og der drikkes tre gange så meget vin som spiritus. Forbrugsmønstret har generelt ændret sig i retning af, at vi drikker mere vin og mindre øl.

Hvad er en genstand?

En genstand svarer til cirka 12 gram alkohol. En genstand svarer cirka til en almindelig øl på 33 centiliter, et glas vin på 12,5 centiliter eller fire centiliter stærk spiritus (en stor snaps). For at have et mål for indtagelsen og dermed til en vis grad påvirkningen, benyttes promillen. Hvis man indtager mere alkohol end leveren kan nå at forbrænde, stiger promillen.

Hvordan optages alkohol i kroppen?

Når man indtager alkohol, optages det i kroppen fra mavesækken eller tyndtarmen. Allerede fem minutter efter det er indtaget, kan man måle alkohol i blodet. En time efter at man har drukket en eller flere genstande, har man det højeste indhold af alkohol i blodet. Spiser man fedtholdigt mad samtidig med,at man indtager alkohol, forsinkes optagelsen af alkohol i blodet. Tidligere har man troet, at drikker man samtidig kuldioxid-holdige drikke, det vil sige sodavand og champagne, øges optagelsen af alkohol i blodet. Denne antagelse har vist sig at være en skrøne.

Den lille forskel og den store virkning

Alkohol optages og fordeles i de dele af kroppen, som indeholder vand. Mænd består fysisk af mere vand end kvinder, derfor bliver alkoholen ”fortyndet”. Dette betyder, at alkoholpromillen i blodet vil være lavere hos mænd end kvinder, selvom de drikker den samme mængde alkohol. En kvinde vil derfor være halvanden time om at forbrænde en genstand, hvorimod det kun tager en time for en mand. Kvinder forbrænder også alkohol dårligere, fordi deres kropsvægt og lever er mindre.

Drikker en kvinde på 60 kg og en mand på 100 kg lige meget, vil kvinden få en promille, der er dobbelt så stor som mandens.

Hvordan forbrænder man alkohol?

Alkoholen forbrændes hovedsageligt via leveren. Når først alkoholen er i blodet, påvirkes forbrændingen ikke af ydre omstændigheder. Det hjælper derfor ikke at drikke kaffe, danse, tage et koldt styrtebad eller gå en tur. Som tommelfingerregel skal man regne med, at en mand bruger en time på at forbrænde en genstand, hvorimod en kvinde bruger cirka en halvanden time. Det er også ligegyldigt, hvor meget man har drukket, alkoholen omsættes stadig med samme hastighed. For personer, der har et vedvarende højt alkoholforbrug, gælder det dog, at de opbygger en evne til at forbrænde alkohol hurtigere.

Hvad sker der, når man drikker alkohol?

Rusvirkningen af alkohol indtræder efter 5-20 minutter. Følgende symptomer opstår når man drikker:

 • 0,2 promille: Øjets evne til hurtigt at fokusere og omstille sig fra lys til mørke forringes.

 • 0,5 promille: Evnen til på en gang at opfatte situationer og samtidigt udføre præcise bevægelser forringes. Synsvinklen indsnævres.

 • 0,8 promille: Man får nedsat koordinationsevne og øget reaktionstid.

 • 1,0 promille: Opmærksomheden og koncentrationsevnen er svækket. Man begynder at blive træt og får nedsat balance- og bevægelsesevner.

 • 1,5 promille: Man får udtalt forringet bevægelsesevne og talebesvær. Centralnervesystemet har fået nok (og maven sikkert også).

 • 2,0: promille: Udtalte forgiftningssymptomer, manglende selvkontrol.

 • 3,0 promille: Man har manglende kontrol med for eksempel urinblæren og kan blive bevidstløs.

 • 4,0 promille og derover: Bevidstløshed og livsfare.

De fleste falder lettere i søvn efter at have drukket alkohol, men søvnen er ofte urolig og afbrudt. Man vågner ofte, og dagen efter er man ofte træt og uoplagt. Ofte kan man have mareridt, fordi drømmesøvnen (REM-søvnen) undertrykkes i første del af natten.

Hvad er alkoholforgiftning?

Alkoholforgiftning kan inddeles i fire forskellige kategorier.

 • Beruselse: For ikke-alkoholikere vil en promille på 1,5 medføre moderate forgiftningsymptomer, 2,5 giver svære symptomer, og højere doser over 4 giver risiko for livsfare.

 • Patologisk rus: Hos enkelte personer virker alkohol meget opstemmende. Selvom disse personer kun har drukket en ringe mængde alkohol, kan de bringes i en psykose-lignende tilstand. De kan blive voldelige og efterfølgende kan de ikke huske noget om, hvad de har foretaget sig under rusen. Årsagerne til denne tilstand mener man kan være en øget følsomhed for alkohol. Men også tidligere hjerneskader og 'skjult' epilepsi kan være årsagen.

 • Black-outs: Black-outs er, når man har hukommelsessvigt efter en svær beruselse. Man har svært ved at huske længerevarende begivenheder, mens man var beruset. Disse personer har ofte ikke virket særligt alkoholpåvirkede overfor omgivelserne.

 • Koma: Ved alkoholisk coma er man dybt bevidstløs med blussende ansigtskulør. Man lugter kraftigt af alkohol, og vejrtrækningen kan være besværet. Koma er en livsfarlig tilstand.

Læs mere om ALKOHOL

Sidst opdateret: 23.09.2010