Annonce

Knogleskørhed - behandling

Hvordan behandles knoglebrud på grund af knogleskørhed?

Følgende metoder anvendes ved knoglebrud på grund af knogleskørhed :

  • Knoglebrud i lårbenshalsen : Behandles i de fleste tilfælde ved en operation, hvor bruddet sættes sammen ved hjælp af skruer. I nogle tilfælde indsættes et kunstigt hofteled.

  • Brud på underarmen : Behandles almindeligvis med anlæggelse af gipsbandage i fire til seks uger. For at opnå en god stilling af knoglerne må en del patienter dog opereres

  • Knoglebrud på rygsøjlen : Heler i langt de fleste tilfælde af sig selv. Er der svære smerter, kan det hjælpe at holde en del pauser dagen i gennem, hvor man ligger fladt på sengen, indtil smerterne aftager. Der kan være behov for indlæggelse og behandling med kraftig smertestillende medicin i en kortere periode. Efterfølgende skal man have hjælp til genoptræning ved fysio- og ergoterapeut. Heri kan indgå bassintræning i varmt vand.

Lette smertestillende tabletter som paracetamol, gigttabletter og svage morfin-lignende stoffer kan være nødvendige i de første uger til måneder efter et knoglebrud.

Hvordan behandles knogleskørhed?

Nye knoglebrud kan forebygges dels med medicin og dels ved at undgå faldulykker .

Alle som har knogleskørhed bør - uanset alder - tage et kalcium og D-vitamintilskud.

  • Har man knogleskørhed skal man undgå tunge løft, som når man bærer på tunge indkøbsposer, en støvsuger eller på fyldte gryder.

  • Man skal sørge for hensigtsmæssige flade sko, de rigtige briller og god belysning i hjemmet. Det gælder også for ældre personer uden knogleskørhed men med øget risiko for fald.

  • Løse tæpper og ledninger bør undgås, ligesom man skal være forsigtig med at tage sløvende medicin.

  • Falder man, nedsætter hoftebeskyttere under tøjet risikoen for at få lårbensbrud.

Hvilken medicin kan anvendes?

Behandlingen af osteoporose indebærer altid et tilskud af kalcium og vitamin D. Herudover kan behandlingen opdeles i knoglestyrkende og knogleopbyggendle behandling. Den knoglestyrkende behandling kan bruges til alle patienter med knogleskørhed, mens den knogleopbyggende behandling er forbeholdt de patienter, der er hårdest ramt af knogleskørhed.

Knoglestyrkende behandling

Den knoglestyrkende behandling virker ved at hæmme aktiviteten af de knoglenedbrydende celler. På den måde nedsættes knogleomsætningen og det aldersbetingede knogletab standses. I de fleste tilfælde kan der måles en stigning i knoglemineralindholdet ved knoglescanning. Det skyldes at der er en mindre mængde knoglevæv i gang med at blive udskiftet og at knoglevæv, der ikke udskiftes så ofte, indeholder mere kalcium.

Begge dele bidrager til at øge knoglevævets styrke og på længere sigt nedsætte risikoen for at få knoglebrud. For de fleste midlers vedkommende kan der allerede efter et år ses en stigning i knoglemineralindholdet og en halvering af risikoen for nye knoglebrud. Risikoen for knoglebrud forsvinder således ikke helt.

Bisfosfonater

Bisfosfonater optages af knoglevævet og hæmmer de knoglenedbrydende celler. Bisfosfonater behøver derfor ikke indtages dagligt, men kan indtages én gang om ugen (Alendronat, Fosamax, Optinate), én gang om måneden (Bonviva) eller dagligt i 2 uger hver 3. måned (Didronate). Bisfosfonater er svære at optage fra maven og skal derfor indtages fastende om morgenen med et stort glas vand mindst 30 min (Alendronat, Fosamax, Optinate) eller 60 min (Bonviva, Didronate) før morgenmad. Man må ikke lægge sig ned efter indtagelse af tabletten, men skal forblive oprejst (siddende eller stående) indtil morgenmaden kan indtages for at undgå irritation af spiserøret. Alendronat, Fosamax, Optinate og Bonviva er vist at forebygge brud af både ryghvirvler og brud på arme og ben. Bivirkninger til bisfosfonater er mavesmerter, kvalme, i sjældne tilfælde mavesår og muskel- og ledsmerter og i meget, meget sjældne tilfælde kæbenekrose.

Foruden de nævnte tablet behandlinger, findes der også bisfosfonater, der gives som en indsprøjtning eller en kortvarig infusion (15-30 minutter) i en blodåre (vene) (Bonviva, Aclasta). Behandlingen gives henholdsvis hver 3. måned eller én gang om året. Bonviva og Aclasta er vist at forebygge både brud af ryghvirvler og brud på arme og ben. Behandlingerne skal gives af læge eller sygeplejerske. Bivirkninger til bisfosfonater givet i en blodåre er influenza lignende symptomer første gang medicinen gives. Herudover kan der som ved tablet behandlingen i sjældne tilfælde ses muskel- og ledsmerter og i meget, meget sjældne tilfælde ses kæbenekrose.

SERM præparater

Disse stoffer, der ikke er hormoner, har ikke noget dansk navn. SERM betyder 'østrogen receptor modulerende stoffer'. Det gør de, fordi de påvirker cellernes modtagestationer for det kvindelige kønshormon, østrogen. Her kan de enten stimulere eller hæmme modtagestationerne og derved fremkalde virkninger som østrogen i nogle væv og modsatrettede virkninger i andre.

De eneste godkendte SERM til behandling af knogleskørhed er Evista. Evista har vist at forebygge brud på ryghvirvler, men det vides ikke, hvordan det virker på andre brud. I modsætning til kvindelige kønshormoner nedsætter det risikoen for at få brystkræft. Det kan forværre tendensen til hedeture og bør derfor ikke gives de første par år efter overgangsalderen, hvis kvinden har hedeture i forvejen. Det modvirker ikke tørhed af slimhinderne.

I meget sjældne tilfælde kan behandlingen forårsage blodpropper i ben, lunge eller hjerne. Hvis man tidligere har haft en blodprop i benet, lungen eller hjernen eller vurderes at have øget risiko herfor for eksempel på grund af høj alder, skal man ikke i behandling med Evista. Det anbefales af samme grund at holde pause med behandlingen i forbindelse med længere varende (mere end tre timer) flyrejser og i forbindelse med større operative indgreb, hvor man er sengeliggende. I begge tilfælde anbefales at holde pause fra 14 dage før en planlagt flyrejse eller operation.

Strontium

Strontium indbygges i knoglevævet og hæmmer de knoglenedbrydende celler. Det eneste et præparat af denne type på det danske marked er Protelos. Protelos er et pulver, der oprøres i et glas vand og drikkes ved sengetid. Der skal være gået to timer siden det seneste måltid, for at sikre at Protelos optages tilstrækkelig godt. Protelos er vist at forebygge brud af både ryghvirvler, arme og ben. Bivirkninger kan være kvalme og løs afføring i de første måneder efter opstart af behandlingen og i sjældne tilfælde blodprop i benet og i meget, meget sjældne tilfælde en allergisk reaktion, der betegnes DRESS.

Kvindelige kønshormoner

Længere tids behandling med kvindelige hormoner efter overgangsalderen nedsætter risikoen for knogleskørhed, men har også vist sig at øge risikoen for brystkræft og hjertekarsygdomme. Behandling med kvindelige hormoner anbefales derfor ikke som behandling af knogleskørhed, hvor der findes andre behandlingsmuligheder, men alene til behandling af gener i forbindelse med overgangsalderen.

Knogleopbyggende behandling

For de patienter, der allerede har pådraget sig brud af ryghvirvler, findes der som nævnt ovenfor en knogleopbyggende behandling: parathyroideahormon. Denne behandling nedsætter ikke knogleomsætningen, men øger den mængde knogle, der opbygges i forbindelse med knogleomsætningen. Det kan måles som en stigning i knoglemineral indhold i lænden på 10 procent efter 18 måneders behandling. Samtidig ses en nedsættelse af risikoen for hvirvel sammenfald med 60 procent. Behandlingen gives som daglige indsprøjtninger under huden i 18 -24 måneder.

Parathyroideahormon og parathyroideahormon-analog

Der findes to præparater af denne type på det danske marked: Forsteo og Preotact. Begge tages som en daglig indsprøjtning under huden i låret eller maven i 18 -24 måneder. Når behandlingen er overstået skal patienten fortsætte med en af de knoglestyrkende behandlinger, som er nævnt overfor, for at bevare og yderligere forstærke den knogleopbyggende effekt.

For at kunne få tilskud til denne behandling skal patienten have et sammenfald af en ryghvirvel, opstået inden for de seneste tre år og en T-score, der er dårligere end –3. Hvis patienten har flere sammenfald af ryghvirvler, hvoraf mindst et er opstået indenfor de seneste 3 år kan behandlingen gives uafhængig af T-score. Behandlingen gives kun på sygehuse.

Forsteo har vist at kunne reducere risikoen for brud på ryghvirvler med 65 procent og for brud på arme og ben med 50 procent. Preotact er vist at have en tilsvarende virkning på brud på ryghvirvler, men er endnu ikke vist at forebygge brud på arme og ben. Bivirkninger kan være almen utilpashed og kvalme, der ofte kan mindskes ved at flytte tidspunktet for indsprøjtningen til umiddelbart før sengetid. Desuden kan behandlingen medføre øget indhold af Kalcium i blodet og knoglesmerter.

Sidst opdateret: 04.01.2010

Medicin som kan anvendes