Annonce
Depression og angst
Bipolar sygdom (tidl. maniodepressiv sygdom)
Opdateret af Poul Videbech, professor i psykiatri, overlæge, dr. med.

Hvad er bipolar sygdom?

© Lene Justesen, NetDoktor
Ved bipolar sygdom har man ændringer i stemningslejet (humøret), der bevæger sig ud over grænserne for det normale. Sygdommen er karakteriseret ved vekslende perioder med sænket stemningsleje (depression) og perioder med løftet stemningsleje (mani). I disse sygdomsperioder kan man være psykotisk. Man er sindssyg, det vil sige man mangler realitetssans.

Antallet af perioder veksler fra person til person. Nogle få har bare en enkelt episode, andre har mange. Imellem perioderne er man i princippet psykisk rask. Det anslås, at en til to procent af befolkningen rammes af maniodepressiv sygdom.

Hvorfor får man bipolar sygdom?

Familie- og tvillingestudier har vist, at arvelige faktorer er af betydning for udvikling af bipolar sygdom. Der forskes intensivt i at kortlægge, hvilke gener der er ansvarlige for tilbøjeligheden til sygelige stemningssvingninger.

Meget tyder på, at det er evnen til at regulere nogle af hjernens vigtige signalstoffer (serotonin, noradrenalin og dopamin), der er forstyrret. Den medicinske behandling virker ved at stabilisere disse signalstoffer.

Men selvom disse forhold er vigtige for udviklingen af sygdommen kan forskellige psykologiske belastninger udmærket spille en rolle, specielt i starten af sygdommen.

Hvordan føles bipolar sygdom?

Sygdomsbilledet ved depression er også beskrevet under artiklen om depressionens symptomer:

 • Man er præget af en dyb håbløshed.

 • Man er hæmmet i mimik og tale.

 • Man optræder selvforringende.

 • Tankerne vil ofte kredse om døden.

I de maniske perioder er sygdomsbilledet det stik modsatte - man er nu præget af virketrang og livskraft. De vigtigste symptomer ved mani er:

 • Opstemthed, aggression, irritabilitet.

 • Øget energi og aktivitet.

 • Taletrang - stemmen er kraftigere end vanligt, og talen er hurtig.

 • Nedsat søvnbehov.

 • Uhæmmet ukritisk adfærd, impulsivitet.

 • Øget selvfølelse og selvovervurdering.

Både i forbindelse med de depressive og de maniske perioder kan der optræde hallucinationer. Det kan for eksempel være stemmer, der fortæller én, hvor ussel man er. Det kan også være vrangforestillinger om 'rådne' tarme, som det ses ved depression. Den maniske patient kan mene, at han er 'Guds udvalgte' eller har en særlig mission for eksempel at frelse menneskeheden. Hallucinationerne og vrangforestillingerne er således som regel farvet af det aktuelle stemningsleje. Hallucinationer opfattes af den, som har dem, som om de er virkelige. Det betyder, at det ikke er muligt for personen at adskille disse lyde og følelser fra det, der foregår i virkeligheden.

Hvad kan man selv gøre?

 • Lær din sygdom at kende.

 • Søg hjælp, når symptomerne begynder at melde sig.

 • Vær omhyggelig med den forebyggende behandling.

Hvordan stiller lægen diagnosen?

Der findes ingen sikre test, men sygdomsbilledet med ekstreme stemningsskift er så karakteristisk, at lægen ofte ikke er i tvivl. I forbindelse med de første perioder kan der herske usikkerhed, men ofte vil man være ledt på sporet af lignende sygdomstilfælde i den nærmeste familie.

Hvad er udsigterne for fremtiden?

Mange oplever tilbagefald gennem årene. Heldigvis findes der effektive behandlingsmuligheder for såvel depression som mani. Forebyggende behandling for at nedsætte antallet af tilbagefald vil ofte komme på tale. Der er desuden øget risiko for udvikling af demens hos mennesker med bipolar sygdom.

Hvordan behandles bioplar sygdom?

Man skelner mellem behandling af de akutte episoder og langtidsbehandlingen. Før man behandler en mani eller en depression, der optræder som led i bipolar sygdom vil man almindeligvis indlede en stemningsstabiliserende behandling med lithium eller et antiepileptisk stof. Det er specielt vigtigt for depressionernes vedkommende. Når denne behandling er på plads, vil den nogle gange også afhjælpe den aktuelle episode. Andre gange bliver man nødt til at supplere med antidepressiv medicin eller antipsykotisk medicin alt efter om det drejer sig om en depression eller en mani. Behandler man en depression med antidepressiva uden stemningsstabiliserende medicin risikerer man, at patienten svinger over i mani. Dette kan være socialt særdeles belastende.

Ved svære tilfælde, især hvor man kan være til fare for sig selv på grund af selvmordstanker, vil indlæggelse komme på tale. Hvis den medicinske behandling ikke virker tilstrækkeligt, kan ECT-behandling, som er en sikker og effektiv behandling, anvendes både overfor depressioner og manier.

De maniske episoder behandles medicinsk med antipsykotisk medicin og/eller stemningsstabiliserende medicin som lithium eller antiepileptisk medicin. Effekten af antipsykotisk medicin er hurtigt indsættende, mens effekten af lithium kan opleves 'blidere'.

Forebyggelsesbehandling mod bipolar sygdom foretages som nævnt med lithiumsalte eller antiepileptisk medicin.

Læs mere om DEPRESSION OG ANGST

Original tekst af John Teilmann Larsen, læge, og Henrik Dam, overlæge, speciallæge i psykiatri

Sidst opdateret: 17.09.2013


SYGDOMME FRA A-Å
KLIK PÅ DET BOGSTAV SYGDOMMEN STARTER MED
ABCDEFGHIJ
KLMNOPQRST
UVWXYZÆØÅ
Søg på symptomerTjek din medicin
Spørg lægenSpørg i debatten
NYT OM SYGDOM OG SUNDHED HVER UGE
Få Netdoktors nyhedsbrev
- helt gratis!
www.netdoktor.dk

Til dig fra Netdoktor

Nyheder fra Videnskab.dk

Krisehjælp

Virker det hele håbløst? Find hjælp her:

Livslinien - tlf.: 70 201 201

Psykiatrifonden - tlf.: 39 25 25 25

Børnetelefonen - tlf.: 116 111

Find flere links, telefonnumre og åbningstider.

Få overblik over depression

Læs denne artikel først, hvis have overblik over emnet Depression: Depression - en folkesygdom

Bliv medlem af Netdoktor

Du skal være medlem, hvis du vil:

- starte din egen dagbog

- deltage i Netdoktors debatter

- få Netdoktors nyhedsbrev.

Det er nemt og gratis at blive medlem. Start her.

Følg med i debatten

Oplysningerne må på ingen måde tages som erstatning for kompetent professionel rådgivning eller behandling af uddannet og godkendt læge. Indholdet på NetDoktor.dk må ikke og kan ikke bruges som basis for at stille diagnoser eller fastlægge behandling. Brugerbetingelser: Vigtige juridiske informationer - Læs også NetDoktors privatlivspolitik.

The documents contained in this web site are presented for information purposes only. The material is in no way intended to replace professional medical care or attention by a qualified practitioner. The materials in this web site cannot and should not be used as a basis for diagnosis or choice of treatment. Click here - Conditions for use - Important legal information.

NetdoktorMedia :: C/O Berlingske Media :: Pilestræde 34 :: DK-1147 København K
Tlf. 33 17 92 50 :: CVR: 28 68 61 37 :: Ophavsret :: Generelle handelsbetingelser
© Copyright 1998-2015 NetDoktor.dk - All rights reserved
NetDoktor.dk is a trademark