Annonce
Blodfortyndende behandling med tabletter (Peroral AK-behandling)
Af Jens Flensted Lassen, speciallæge, ph.d

Hvad er peroral antikoagulans-behandling?

Peroral AK-behandling er en blodfortyndende behandling i tabletform. Peroral betyder 'gennem munden' på lægelatin, og AK-behandling er en forkortelse for antikoagulansbehandling. Det er en behandling med medicin, som forebygger blodpropper. Det gør den ved at hæmme produktionen af de såkaldte vitamin-K afhængige koagulationsfaktorer (blodets størkningsfaktorer).

K-vitamin medvirker til størkning af blodet. Det gør det, ved at omdanne inaktive proteiner til aktive faktorer i blodstørkningsprocessen. Hvis K-vitamin hæmmes, størkner blodet ikke så let. Hæmmes blodets koagulationsfaktorer derimod for meget, er der en øget risiko for blødninger.

Hvorfor skal man starte AK-behandling?

De væsentligste grunde til at påbegynde AK-behandling er:

Hvordan kontrollerer man AK-behandlingen?

Det er vigtigt, at sikre den bedst mulige blodfortynding, for at undgå blodpropper eller blødning. Derfor er det nødvendigt at kontrollere behandlingen, og justere medicinen med jævne mellemrum. En god kvalitet af den blodfortyndende behandling sikres ved:

 • Regelmæssige blodprøvekontroller. Man kan måle graden af blodfortynding ved en blodprøve, som man kalder International Normalized Ratio- forkortet INR. Denne blodprøve skal tages med vekslende mellemrum, afhængig af hvor godt behandlingen virker. Normalt går der tre til seks uger mellem hver blodprøvekontrol, hvis behandlingen er stabil. Blodprøverne kan i visse tilfælde også tages derhjemme, ved hjælp af et såkaldt koagulometer.

 • Ved jævnlig kontrol af den blodfortyndende behandling hos egen læge eller i et hospitals-ambulatorium sikres det, at INR-værdierne ligger indenfor normalområdet. Man opnår det bedste behandlingsresultat for de fleste sygdomme, hvis man har en INR-værdi på mellem to og tre. Hvis man er i AK-behandling, og har for høj eller for lav INR-værdi i blodet, kan man få komplikationer. En for høj INR øger risikoen for blødning. Undersøgelser har vist, at for hyppige ændringer i medicindosis øger risikoen for, at INR-værdien bringes udenfor normalområdet.

 • Endelig er det vigtigt jævnligt at komme til en grundig lægeundersøgelse, for at lægen kan vurdere, om der er problemer med behandlingen. Det kan være bivirkninger ved medicinen eller blødninger. Blødningerne kan vise sig som blødninger fra tandkødet, som næseblod eller blå mærker i huden. Alvorlige blødninger (mave eller hjerneblødning) vil næsten altid kræve hospitalsindlæggelse.

Hvilke slags AK-medicin findes der?

I Danmark er der registreret to former for blodfortyndende lægemidler med såkaldt K-vitamin antagonist virkning, nemlig Marevan (warfarin) og Marcoumar (phenprocoumon).

I de fleste lande bruger man Marevan, fordi denne medicin er testet i flest videnskabelige undersøgelser. Man har en bredere viden om virkning og sikkerhed ved behandling med denne medicin. Den gennemsnitlige vedligeholdelsesdosis for Marevan er seks milligram per dag. Men man kan i perioder have behov for større eller mindre doser, ligesom der er forskelle fra person til person. De fleste personer vil få doser mellem 1-20 milligram per dag. Er man i behandling med Marcoumar, er den normale vedligeholdelsesdosis tre milligram per dag, med en spredning fra 0,5-10 milligram per dag.

Effekten af blodfortyndende medicin øges med alderen. Som regel gælder det, at vedligeholdelsesdosis er cirka halveret, når man er over 70 år. Blodfortyndingsgraden har først fundet en ny balance (et såkaldt steady-state) syv dage efter sidste dosisændring, hvis man er i behandling med Marevan, og tre-fire uger efter sidste dosisændring, hvis man er i behandling med Marcoumar (dette gælder alle).

Problemer med vedligeholdelsesbehandling

Lægen kan vælge at ændre medicindosis, hvis INR-værdierne ved blodprøvekontroller er enten for lave eller høje. Nogle gange kan udsving i INR-værdierne være tilfældige, men det kan også skyldes en række kendte tilstande. Følgende tilstande kan påvirke INR-værdien:

 • Påvirkning fra anden medicin. Det kaldes også interaktion.

 • Øget følsomhed ved feber. Medicinen kan virke kraftigere.

 • Ændringer i dosis før ny ligevægtstilstand er indtrådt (for hyppig dosisændring).

 • Hvis man har drukket større mængder alkohol.

 • Fejl i medicin-indtagelse. Det kan være, hvis man har taget for lille eller stor dosis medicin.

 • Leversygdom.

 • Nedsat optagelse af fedt i tarmen (fedtmalabsorption i det k-vitamin optages i kroppen sammen med fedt).

 • Hvis man har spist K-vitaminholdige fødevarer. K-vitamin findes i kål og mange andre madvarer. Udsving i AK-behandlingen på grund af K-vitaminholdige fødevarer skyldes dog sjældent enkeltstående store udsving i kostens K-vitaminindhold. Størst påvirkning ses ved langvarige højere eller lavere indtagelse af K-vitaminholdige fødevarer. Generelt er det bedst at spise en god og varieret kost. Men det kan også være en god ide, at orientere den læge der varetager behandlingen om eventuelle påtænkte slankekure, udrensningskure eller fastekure.

Hvad skal man huske, når man er i AK-behandling?

Blodfortyndende medicin påvirker blodets størkningsevne markant. Derfor er der visse retningslinier man skal følge, hvis man er i behandling med blodfortyndende medicin:

 • Blodfortyndende medicin skal indtages på samme tidspunkt hver dag, typisk om aftenen.

 • Vær fuldstændig klar over, om din medicin er ordineret i milligram, eller i det antal tabletter der skal tages per dag.

 • Sørg altid for at bære et kort, hvor der står, at du er i AK-behandling. Du skal vise det ved besøg hos din læge, tandlæge, kiropraktor, skadestue eller andre behandlere.

 • Orienter altid den læge eller afdeling, der styrer AK-behandling ved påbegyndelsen, om ændringer i dosis eller ophør med anden medicin. Dette gælder i særdeleshed naturpræparater.

 • Husk at K-vitaminindholdet i kosten bør være rimelig ens fra dag til dag. (Spis varieret)

 • Når man har feber, har man øget følsomhed for AK-behandling. Medicinen virker derfor kraftigere.

 • Kontakt din egen læge, vagtlæge eller skadestue, hvis der opstår påfaldende blødninger.

 • Kontakt den læge, der styrer AK-behandlingen i god tid før eventuelle operationer, tandbehandlinger. Det samme gælder ved ønske om slankekur og anden diæt, samt ved ønske om graviditet, eller hvis du skal rejse til udlandet.

 • Det er vigtigt, at overholde tidspunktet for næste blodprøvekontrol.

 • Det er vigtigt, at forny recepten i god tid, så behandlingen kan fortsætte uden afbrud.

Læs om hvordan man selv kan styre sin blodfortyndende behandling


Sidst opdateret: 05.05.2004


Medicin som kan anvendes:

Blodfortyndende medicin, som hæmmer vitamin K

SYGDOMME FRA A-Å
KLIK PÅ DET BOGSTAV SYGDOMMEN STARTER MED
ABCDEFGHIJ
KLMNOPQRST
UVWXYZÆØÅ
Søg på symptomerTjek din medicin
Spørg lægenSpørg i debatten
NYT OM SYGDOM OG SUNDHED HVER UGE
Få Netdoktors nyhedsbrev
- helt gratis!
www.netdoktor.dk

Til dig fra Netdoktor

Nyheder fra Videnskab.dk

Oplysningerne må på ingen måde tages som erstatning for kompetent professionel rådgivning eller behandling af uddannet og godkendt læge. Indholdet på NetDoktor.dk må ikke og kan ikke bruges som basis for at stille diagnoser eller fastlægge behandling. Brugerbetingelser: Vigtige juridiske informationer - Læs også NetDoktors privatlivspolitik.

The documents contained in this web site are presented for information purposes only. The material is in no way intended to replace professional medical care or attention by a qualified practitioner. The materials in this web site cannot and should not be used as a basis for diagnosis or choice of treatment. Click here - Conditions for use - Important legal information.

NetdoktorMedia :: C/O Berlingske Media :: Pilestræde 34 :: DK-1147 København K
Tlf. 33 17 92 50 :: CVR: 28 68 61 37 :: Ophavsret :: Generelle handelsbetingelser
© Copyright 1998-2014 NetDoktor.dk - All rights reserved
NetDoktor.dk is a trademark