Annonce

Røde hunde

Hvad er røde hunde?

Ligesom mæslinger og skoldkopper er røde hunde en virussygdom. Efter at MFR-vaccinationen (Mæslinger, Fåresyge, røde hunde) er indført i børnevaccinationsprogrammet er sygdommen blevet meget sjælden. I Danmark kan man i praksis næsten udelukkende smittes, hvis man færdes i uvaccinerede miljøer.

I mange lande er røde hunde derimod ikke så sjælden, så der kan man lettere udsættes for smitte.

Med tre-fire års mellemrum optræder større eller mindre epidemier, men sygdommen er ikke så smitsom som for eksempel mæslinger og skoldkopper. De fleste overstår røde hunde i løbet af de første leveår, men nogle får først røde hunde som store børn eller unge. Endnu i 20-25 års alderen har 10-20 procent ikke haft sygdommen. En del får røde hunde i så mild en form, at diagnosen slet ikke stilles.

Røde hunde er farligt, hvis man er gravid og får sygdommen. Tidligere var røde hunde hos gravide blandt andet årsag til medfødt blindhed og døvhed.

Hvordan får man røde hunde?

Røde hunde overføres fra den syge til den raske igennem de mikroskopiske dråber, der findes i udåndingsluften. Dråberne når frem til mund, hals og næse, hvorfra sygdommen spreder sig til resten af kroppen.

Hvad er tegnene på røde hunde?

  • Inkubationstiden (fra man bliver smittet, til sygdommen bryder ud) er temmelig lang, mellem to og tre uger.

  • Man kan få let snue, ømme og hævede lymfeknuder i nakken som de første symptomer.

  • Selve udslættet viser sig som ganske små blegrøde eller let brunlige pletter, som i ansigtet og måske også på kroppen hurtigt flyder sammen.

  • Det begynder typisk omkring ørerne og breder sig hurtigt ned over kroppen. Det kan veksle fra time til time. Det forsvinder igen i løbet af to-tre dage.

  • De bekymrede forældre er typisk mere påvirkede af tilstanden end det syge barn. Og som sagt kan det hele gå så hurtigt og let, at sygdommen ligefrem overses.

Hvordan behandles røde hunde?

Røde hunde kræver ingen særlig behandling, bortset fra måske let sengeleje. Man må regne med, at alle i huset kan udsættes for smitte, og lidt lumskt er det (som ved flere af de andre børnesygdomme), at den syge smitter allerede i inkubationstiden, inden der er symptomer på røde hunde. Man regner smitteperioden fra en uge før til en uge efter udslættet, men mest udtalt i det blomstrende stadium. Røde hunde giver sjældent følgesygdomme, og børn må komme i institution, så snart de er raske.

Immuniteten anses for at være livsvarig.

Hvad er risikoen ved røde hunde?

Der er en risiko for fosterskade, hvis man får røde hunde i forbindelse med en graviditet. Risikoen er så stor i første tredjedel af svangerskabet, at man vil anbefale abort. De mest almindelige skader ved medfødt røde hunde er døvhed og blindhed. Det lyder uhyggeligt, men det er heldigvis sjældent, at gravide kommer i den situation, da langt de fleste unge personer i dag er vaccineret mod røde hunde (paraplyvaccinen).

Hvem skal vaccineres?

Alle (især piger) bør vaccineres mod røde hunde, så enhver tvivl er fjernet, før en graviditet planlægges. I dag tilbydes alle børn en paraplyvaccine (også kaldet MFR-vaccine) mod blandt andet røde hunde.

Vaccinationen gives ved 15 måneders og 4 års alderen. Indtil 1. april 2008 blev denne vaccine givet ved 12 års alderen. Derfor skal børn, der pr. 1. april 2008 var ældre end 4 år først have MFR-vaccinen, når de fylder 12 år.

Det er umuligt med sikkerhed at vide, om man har haft røde hunde, da man kan være syg, uden at bemærke det.

Er der tvivl om, at en person har haft røde hunde, kan en undersøgelse for antistoffer i blodet afgøre, om der tidligere har været infektion med røde hunde. Din læge kan også blot anbefale en vaccination mod røde hunde, hvis du er i tvivl om du har haft røde hunde tidligere.

Piger, der vaccineres mod røde hunde, må ikke blive gravide de følgende tre måneder.

Sidst opdateret: 28.10.2008

Medicin som kan anvendes