Annonce
Infektioner
Blodforgiftning (Sepsis)
Af Lone Møller Poulsen, overlæge

Hvad er blodforgiftning?

Sepsis er en alvorlig og i nogle tilfælde livstruende sygdom. Alle mennesker har en potentiel risiko for at udvikle sepsis, men det er især ældre og personer med et svækket immunforsvar, der har den største risiko.

Sygdommen kræver hurtig hospitalsbehandling for at kunne undgå alvorlige følger såsom svær påvirkning af organer og i værste tilfælde døden. Opgørelser viser, at der dør lige så mange mennesker af sepsis, som af en blodprop i hjertet. Sepsis rammer cirka 20.000 danskere hvert år.

Sepsis opstår, når en infektion spredes i kroppen. Infektionen kan skyldes bakterier, virus, svampe eller parasitter. Det kan for eksempel være fra lunger, urinveje, hud eller fordøjelsessystemet. Infektionen spredes igennem blodet og påvirker hele kroppen. Det udløser en overreaktion i immunsystemet og kan føre til nedsat funktion af livsvigtige organer, som for eksempel lunger, nyrer og lever. Omfanget og graden af organpåvirkning er bestemmende for, hvor alvorlig sepsis-sygdommen udvikler sig.

Hvorfor får man blodforgiftning?

Den hyppigste årsag til udvikling af sepsis er bakterierne stafylokokker (fra hud), pneumokokker (fra lunger), colibakterier (fra urinveje eller tarm), meningokokker (fra svælg) og streptokokker (fra svælg eller tarm). Bakterierne kan skabe betændelse i for eksempel. operationssår, lunger (lungebetændelse), urinveje (urinvejsinfektion) og brandsår.

Om man udvikler sepsis afhænger af ens generelle helbredsstatus. Hvis du har svækket modstandskraft – for eksempel er ældre, har diabetes, eller tager nødvendig medicin som f.eks. binyrebarkhormoner (steroider), der nedsætter immunforsvaret - har du større risiko for at udvikle sepsis. Også for tidligt fødte børn er i risikogruppen.

Den største risiko for at udvikle sepsis er til stede for hospitalsindlagte patienter. Ofte er der en alvorlig tilgrundliggende sygdom som for eksempel cancer med i sygdomsbilledet. Og måske er der andre tilstande tilstede, som svækker modstandskraften og som kan give infektioner. Det kan være hudbakterier via operationssår eller drop og katetre. Derudover har mennesker med et alkohol- eller stofmisbrug større risiko for at udvikle sepsis.

Det stigende antal ældre og flere mennesker med cancer betyder, at man i dag oftere ser tilfælde af sepsis.

Annonce

Hvordan føles blodforgiftning?

Sepsis opstår på baggrund af en infektion i kroppen. Derfor kan sepsis forudgåes af symptomer på den pågældende infektion. Der findes tre typer af sepsis:

  • Ukompliceret sepsis. De typiske og tidlige symptomer på sepsis kan være influenzalignende; du kan have feber eller meget lav kropstemperatur, kulderystelser, muskelsmerter, hurtig puls, hurtig vejrtrækning, varm hud, udslæt og hovedpine. Millioner af mennesker udvikler hvert år ukompliceret sepsis og kræver ikke yderligere behandling end antibiotika, hvis der er mistanke om, at bakterier er årsag til infektionen.

  • Svær sepsis. Udover føromtalte symptomer er der nedsat funktion i et eller flere af de livsvigtige organer som for eksempel hjerte, nyrer, lunger eller lever. Det kan give problemer som meget lavt blodtryk, åndenød, sparsom urin, sløvhed og forvirring. Svær sepsis kræver hospitalsindlæggelse.

  • Septisk chock er tilstanden, hvor det lave blodtryk ikke normaliseres på væskebehandling. Der er ofte udtalt påvirkning af flere livsvigtige organer. Det septiske shock er livstruende og kræver specialistbehandling på en intensivafdeling. 30-50% af patienter med septisk chock dør af tilstanden.

Udviklingen fra sepsis til svær sepsis og septisk chock kan foregå over ganske få timer. Overgangen fra svær sepsis til septisk chock er glidende. Patienten udvikler bleg, kølig hud og faldende blodtryk. Der kan ses sløvhed og forvirring. Der kan komme punktformede blødninger i hud og slimhinder, som ikke forsvinder, når man trykker på dem, og hud og læber kan få et blåligt skær.

Hvordan skal man reagere på blodforgiftning?

Hvis du mener, at du har symptomer på ukompliceret sepsis, bør du søge egen læge. Søg straks lægehjælp ved tegn og symptomer på svær sepsis eller septisk chock.

Hvordan stiller lægen diagnosen blodforgiftning?

Diagnosen stilles ud fra det samlede billede af symptomer og ved at påvise forekomsten af bakterier i for eksempel en blodprøve. Det undersøges, hvorfra betændelsestilstanden er opstået. For eksempel kan oprindelsen være en infektion i operationssår, katetre, drop, eller en lungebetændelse.

Udsigt for fremtiden

De bedste chancer for overlevelse gives ved en hurtig diagnostik og behandling – helst indenfor 24 timer. Selvom patienten reagerer positivt på behandlingen, kan den efterfølgende indlæggelse og helbredelse være langvarig afhængig af sværhedsgraden af sygdommen.

Alt for mange danskere dør af sepsis. Man regner med, at der dør mindst 5.500.

Hvordan behandles blodforgiftning?

Det er en kompleks opgave at behandle sepsis, men den skal behandles med det samme på grund af dens livstruende karakter.

I behandlingen skal der holdes øje med flere ting på én gang somfor eksempel blodtryk, vejrtrækning, urinproduktion og patientens reaktion på antibiotika.

Sepsis behandles først og fremmest med:

  • Væske i drop (intravenøs)

  • Finde og fjerne årsagen, for eksempel kirurgisk behandling af hudinfektion eller byld

  • Antibiotika. Typen bestemmes af den tilgrundliggende sygdom – og af hvilke bakterier, der kan være årsagen til sepsis, og om disse er modstandsdygtige overfor antibiotika

Svær sepsis og septisk chock kræver derudover:

  • Medicinsk behandling af det lave blodtryk

  • Respiratorbehandling er ofte også nødvendig

  • Dialyse ved alvorlig nedsættelse af nyrefunktionen

Svær sepsis og septisk chock bliver behandlet på sygehusenes intensivafdelinger. Trods korrekt behandling dør 30-50 procent af disse patienter. Vi har ikke tidligere haft et behandlingstilbud til de meget syge patienter ud over de vanlige behandlingstilbud, men i dag findes der en behandling, som reducerer dødsfald væsentligt.

Vil du vide mere?


Sidst opdateret: 16.06.2006


Medicin som kan anvendes:

Vaccine mod pneumokokinfektioner

SYGDOMME FRA A-Å
KLIK PÅ DET BOGSTAV SYGDOMMEN STARTER MED
ABCDEFGHIJ
KLMNOPQRST
UVWXYZÆØÅ
Søg på symptomerTjek din medicin
Spørg lægenSpørg i debatten
NYT OM SYGDOM OG SUNDHED HVER UGE
Få Netdoktors nyhedsbrev
- helt gratis!
www.netdoktor.dk

Til dig fra Netdoktor

Nyheder fra Videnskab.dk

Oplysningerne må på ingen måde tages som erstatning for kompetent professionel rådgivning eller behandling af uddannet og godkendt læge. Indholdet på NetDoktor.dk må ikke og kan ikke bruges som basis for at stille diagnoser eller fastlægge behandling. Brugerbetingelser: Vigtige juridiske informationer - Læs også NetDoktors privatlivspolitik.

The documents contained in this web site are presented for information purposes only. The material is in no way intended to replace professional medical care or attention by a qualified practitioner. The materials in this web site cannot and should not be used as a basis for diagnosis or choice of treatment. Click here - Conditions for use - Important legal information.

© Copyright 1998-2012 NetDoktor.dk - All rights reserved
NetDoktor.dk is a trademark