Annonce

Piskesmældsskade (Whiplash)

Hvorfor får man en piskesmældsskade?

Piskesmældsskade (whiplash) opstår ved overstrækning og forstuvning af bløddelene i halshvirvelsøjlen. Det skyldes en pludselig kraftpåvirkning af halsens og nakkens bløddele. Den akutte piskesmældsskade kan betragtes som en forstuvning af nakken . Kraftpåvirkning af nakken og halsen kan opstå ved bilsammenstød, hvor et køretøj påkøres bagfra, fra siden eller forfra. Men skaden kan også forekomme ved andre typer af uheld, for eksempel under dykning.

Nogle får langvarige problemer efter en piskesmældsskade og udvikler et såkaldt whiplash-syndrom. Det er en tilstand, som man i dag fortsat diskuterer årsagen til.

Hvordan føles en piskesmældsskade?

De hyppigste klager efter piskesmældsskader er smerter i nakken, hovedpine og stivhed i nakkemuskulaturen inden for de første par døgn efter uheldet. Typisk vil smerterne og stivheden i nakken aftage i løbet af få dage til få uger.

Hvad er faresignalerne?

Har man i forbindelse med påkørslen været kortvarigt bevidstløs eller måske ikke været i stand til at erindre dele af hændelsesforløbet, bør man søge læge inden for det første døgn. Dette gælder også, hvis man får kvalme eller kaster op. Har man stærke smerter i hoved eller nakke, eller måske sovende/stikkende fornemmelser eller smerter ud i skulderen eller armen, bør man også søge læge hurtigt. Det samme gælder, hvis armen føles tung. Man bør i øvrigt kontakte sin egen læge i løbet af den første uge for at aftale nærmere omkring videre undersøgelse og behandling.

Hvad kan man selv gøre?

  • I det første døgn kan man anvende en ispose eller eventuelt frosne ærter eller lignende frysevarer i 20 minutter ad gangen med pauser imellem. Man skal lægge sig på ryggen i en seng med hovedet understøttet af en pude. Isposen skal være indsvøbt i et viskestykke eller lignende, idet huden ikke må være i direkte kontakt med isposen. Isposen bevirker, at en forstuvning hæver mindre op, og den virker desuden smertelindrende.

  • Er der behov for andet smertestillende medicin end paracetamol , bør man rådføre sig med sin læge.

  • Har man lettere ondt i nakken eller hovedet eller stivhed i nakkemusklerne i de følgende døgn, bør man foretage nogle bevægeøvelser. Tal med lægen om konkrete øvelser.

Hvis man er i tvivl om smerternes karakter ved svære smerter eller ved forværring af smerterne, bør man desuden opsøge sin læge med henblik på at få en vurdering, inden man begynder at lave øvelser.

Anbefalingen er i øvrigt, man bør komme op af sengen i løbet af to til tre dage og påbegynde øvelser for nakken samt hurtigst muligt vende tilbage til sine vanlige aktiviteter.

Kend dine rettigheder ved skader - læs mere i Netdoktors sektion

Hvordan stiller lægen diagnosen piskesmældsskade?

Lægen stiller diagnosen på baggrund, af hvilken slags skade der er tale om og patientens klager. En piskesmældsskade kan ikke ses på MR scanning , CT scanning eller andre typer af billeddannende undersøgelser. Man får taget røntgenbillede, hvis der er mistanke om brud eller ledskred i halshvirvelsøjlen. Personer, der har været udsat for en piskesmældsskade, har ikke nogen hjerneskade.

Udsigt for fremtiden

Det er kun ganske få procent, som får langvarige følger efter en piskesmældsskade. Det er dog ikke ualmindeligt, at man kan have nakkesmerter ud over de første par måneder på samme måde som ved andre typer forstuvninger.

Whiplash syndrom

Som anført får en lille gruppe vedvarende symptomer efter et whiplash traume. De udvikler et såkaldt whiplash syndrom med følgende problemer:

  • Fortsat hovedpine og nakkesmerter.

  • Indskrænket bevægelighed i nakken.

  • Snurren i arme.

  • Smerter i lænderyggen.

  • Træthed .

  • Hukommelses og indprentningssvækkelse.

  • Søvnforstyrrelser og manglende seksuel lyst.

Whiplash syndromet er vanskeligt at behandle. Det vigtigste er forebyggelse og hurtig tilbagevenden til almindelige daglige aktiviteter efter selve piskesmældsskaden.

Hvordan behandles piskesmældsskader?

Der findes ikke en behandling af piskesmældsskader, som er bredt accepteret blandt læger og andre behandlere.

Behandlingen vil i de fleste tilfælde omfatte blødhalskrave, hvile og aflastning, kolde pakninger samt øvelser.

Hvilken medicin kan anvendes?

Paracetamol og gigtmidler af NSAID-typen kan gives i kortere perioder mod nakkesmerter og hovedpine. Man bør først rådføre sig med egen læge.

Mere information

Ønsker du yderligere oplysninger om whiplash , kan du besøge Gigtforeningens hjemmeside .

Du kan også besøge Whiplashforeningen , der er en forening, som hjælper og støtter piskesmældsramte og deres pårørende.

Også UlykkesPatientForeningen hjælper piskesmældsramte og de pårørende med støtte til at få hverdagen til at fungere så godt som muligt. De har en række fagpersoner med stor erfaring i at give råd og vejledning til mennesker, der har været ude for en ulykke.

Læs mere om NAKKE OG RYG

Sidst opdateret: 15.07.2014

Medicin som kan anvendes