Annonce

Drenge og piger kan have forskellige symptomer på ADHD

Er der flere drenge end piger, der har ADHD?

Befolkningsundersøgelser viser, at for hver pige, der har symptomer på ADHD, er der 3 drenge. Dette forhold gør sig gældende i alle de mange forskellige lande, hvor man har undersøgt dette.

Hvis man ser på patienter, der henvises til undersøgelse for ADHD, er forholdet endnu mere skævt. Her finder man 5-9 drenge for hver pige. Meget tyder på, at lidelsen reelt er hyppigere hos drenge, men også på at en del piger med ADHD overses i skole og behandlingssystemet.

Forskelle på hvordan ADHD viser sig hos drenge og piger

En af årsagerne til, at forholdsvis flere drenge end piger henvises til undersøgelse, er, at drengenes symptomer er mere tydelige og belastende for omgivelserne. Drenge med ADHD er mere støjende, urolige og aggressive. Piger har samme symptomer som drengene, men er ofte mindre hyperaktive og mere opmærksomhedsforstyrrede. Der er flere piger end drenge, som lider af opmærksomhedsforstyrrelse uden hyperaktivitet. Ligeledes er der kønsforskelle i de samtidige psykiske lidelser, som ofte ledsager ADHD. Drenge bliver typisk henvist i en yngre alder end piger (gennemsnitligt 8 år for drenges vedkommende versus 13 år for pigernes vedkommende). ADHD symptomer hos piger opfattes ofte fejlagtigt som følelsesmæssige vanskeligheder af omgivelserne.

Den typiske ADHD-dreng

Drenge med ADHD vil selvfølgelig være forskellige på mange måder, men typisk være præget af tydelig hyperaktivitet, impulsivitet og opmærksomhedsforstyrrelse. De vil ofte have adfærdsvanskeligheder med provokerende og aggressiv adfærd som noget af det, der giver dem flest problemer i dagligdagen. I de unge år er drenge med ADHD mere udsatte for at udvikle misbrug og kriminalitet. Drenge med ADHD kan på samme måde som piger være præget af tristhed og angst eller ligefrem depression. Drenge kan også lide af opmærksomhedsforstyrrelse uden at være hyperaktive.

Den typiske ADHD-pige

Piger med ADHD lider ligesom drenge af hyperaktivitet, impulsivitet og opmærksomhedsforstyrrelse, men ofte er det opmærksomhedsforstyrrelsen, som er det mest dominerende symptom. Deres hyperaktivitet kommer ofte til udtryk ved, at de taler usædvanligt meget. De er følelsesmæssigt ustabile og bliver let kede af det eller vrede og føler sig forurettede.

Piger med ADHD er mere udadreagerende og aggressive end piger uden ADHD, men har ikke så store adfærdsvanskeligheder som drenge med ADHD. Når de bliver aggressive er det ofte verbalt. De har store vanskeligheder med at fungere socialt sammen med jævnaldrende, og de har ikke så mange venner.

Piger med ADHD lider ofte af samtidig depression og angst. På grund af deres impulsivitet og følelsesmæssige ustabilitet kan de være mindre gode til beskytte sig i forbindelse med sex, og derfor har piger med ADHD større risiko for at blive gravide i teenageårene.

I forhold til drenge med ADHD har de ofte en lidt lavere intelligens og klarer sig dårligt i skolen

ADHD hos mænd og kvinder

Undersøgelser tyder på, at ADHD-symptomer, og den belastning, de medfører, er ens hos voksne mænd og kvinder, og at der ikke er nogen kønsforskel på, i hvilken alder lidelsen startede, når voksne patienter husker tilbage på deres barndom med ADHD.

Både mænd og kvinder med ADHD lider ofte af samtidig angst og depression . Mænd med ADHD har oftere misbrug, kriminel adfærd, er involveret i trafikuheld og har usund livsstil, i forhold til kvinder med ADHD, men dette gør sig også gældende for mænd og kvinder uden ADHD.

Er der forskel på behandlingen af drenge og piger med ADHD

Behandling med medicin og psykoterapeutisk behandling har lige god effekt på begge køn. Det, der er vigtigt, er at finde den behandling, som passer til patienten. Både i forhold til medicin, støtte i skole og daginstitution, specialpædagogik og eventuel behandling af uhensigtsmæssig adfærd. Man kan sige, at behandlingen skal skræddersys til den enkelte patient og dennes families behov.

Læs mere om ADHD

Sidst opdateret: 04.02.2010

Annonce