Annonce

Psykisk arbejdsmiljø

Hvad betyder psykisk arbejdsmiljø?

Gennem de senere år er der sat øget fokus på det psykiske arbejdsmiljø på de danske arbejdspladser. Psykisk arbejdsmiljø handler om, hvordan man har det på sit arbejde: for eksempel om man føler sig tryg og værdsat som medarbejder og om man har en tilpas mængde arbejdsopgaver. Et godt psykisk arbejdsmiljø fremmer glæden ved arbejdet og opstår blandt andet ved at have kollegaer, man trives blandt. Også det at have en ledelse der bakker en op, bemærker ens tilstedeværelse og anerkender ens ydelse, har stor betydning for ens arbejdsglæde, noget der rækker langt ud over de timer, vi tilbringer på arbejdet.

Annonce (læs videre nedenfor)

Godt arbejdsmiljø giver overskud og glæde

Hvordan trives du på arbejdet? Hvordan er dit samarbejde med dine kollegaer, ledere, eksterne samarbejdspartnere og kunder? Det er vigtigt at tænke over dette spørgsmål, for det betyder meget for hele dit liv, at arbejdslivet fungerer godt for dig.

Når vi trives på arbejdet, så virker tilværelsen let og ukompliceret og fylder os med overskud og glæde. Helt ideelt ville det være, hvis man kunne slå hælene sammen og juble YES – det er mandag, og jeg skal på arbejde! Det skønne ville være, hvis arbejdet næsten kunne blive ens hobby, og man glædede sig til at komme i gang. Det kræver blandt andet, at man synes, at ens arbejdsopgaver er udfordrende, udviklende, interessante og spændende! Det kræver gode kollegaer, man kan gå til, når man har brug for hjælp, og som man kan tale med om andre ting end arbejde. På nogle arbejdspladser er det sociale fællesskab rigtig godt, og her mødes man måske efter arbejdstid, ligesom der altid er fuldt hus ved virksomhedens fælles sociale tiltag.

Annonce (læs videre nedenfor)

Et godt arbejdsmiljø er også medarbejdernes ansvar

Vores trivsel på arbejdet påvirker os – også efter arbejdstids ophør. Har det været en god dag, fortsætter denne følelse måske resten af dagen. Har det været en dårlig dag, kan denne følelse også fylde efter arbejdstid, påvirke ens familie, ens fritid og også nattesøvnen negativt. Omvendt betyder det også noget, hvilket humør man tager med på arbejde og møder sine kollegaer med. At man for eksempel hilser igen, når der bliver der sagt ”god morgen”, og at man hjælper, hvor man kan, når der bliver der spurgt om hjælp. Det gode forhold til kollegaerne er altså en positiv del af det psykiske arbejdsmiljø, som man selv er med til at skabe.

Det gode arbejdsmiljø afspejles ikke alene i den måde, man taler sammen på. Det handler om, at man får et svar på de spørgsmål, man stiller, og om man får den fornødne vejledning i arbejdsopgaver og funktioner. Står man over for en opgave, man ikke umiddelbart har tilstrækkelig erfaring til at løse, er det godt at vide, at man kan henvende sig til sine kollegaer eller leder, eller at der eventuelt er mulighed for videreuddannelse, hvis man står helt på bar bund i forhold til opgaven. Det har også stor betydning, om ens viden og erfaringer bliver inddraget i arbejdet, og at man bliver lyttet til, når man kommer med forslag og inspiration. Det er med andre ord vigtigt, at man føler sig betydningsfuld på sit arbejde!

Annonce (læs videre nedenfor)

Et godt arbejdsmiljø giver færre sygedage

Det afspejles ofte i statistikker om sygefravær og udskiftning af personalet, hvor godt det psykiske arbejdsmiljø er. Hvis man ikke trives, føler man sig træt og uoplagt og vælger måske at melde sig syg. Ændres kvaliteten af det psykiske arbejdsmiljø ikke, kigger man sig rundt efter en ledig stilling i en anden virksomhed.

Symptomer på dårligt psykisk arbejdsmiljø viser sig ved:

 • Stor udskiftning af medarbejdere

 • Højt sygefravær

 • Samarbejdsproblemer og konflikter

 • Mobning og brok

 • Tidspres

 • Ensformigt arbejde

Symptomer på godt psykisk arbejdsmiljø viser sig ved:

 • Gode kolleger

 • Indflydelse på eget arbejde

 • Frihed i arbejdet

 • Faglig stolthed – kreativitet

 • At kunne udføre en opgave fra start til slut

 • Variation i arbejdet

 • Udnyttelse af ens evner
Annonce (læs videre nedenfor)

Stress og udbrændthed

Hvis man gennem længere tid har tæret på sine ressourcer ved for eksempel at have arbejdet for meget over, arbejdet for hårdt og oplevet stress, kan man føle sig udbrændt i forhold til arbejdet.

Især fire faktorer i arbejdsmiljøet hænger nøje sammen med det at føle sig udbrændt:

 • Dårlige udviklingsmuligheder

 • Manglende rolleklarhed: hvad er min rolle – hvad er mine opgaver?

 • Mange rollekonflikter: hvem bestemmer, hvem er min leder?

 • Mangel på forudsigelighed: hvad skal man lave i morgen?

Fælles for de fire faktorer er, at man kan gøre noget ved dem. Det at føle sig udbrændt er ikke en tilstand, man bare skal acceptere som en ubehagelig tilstand. Den kan derimod forebygges ved at forbedre det psykiske arbejdsmiljø. I den forbindelse er struktur og god planlægning vigtige elementer. Desuden er det vigtigt med en klar holdning fra virksomheden og de ansattes side om, at her skal vi have det godt sammen. Her tolereres ikke mobning og chikane!

Samtidig er det vigtigt, at man tager konflikter og samarbejdsproblemer op og får dem løst. Eller risikerer man, at de bliver liggende som uafsluttede sager, som forpester arbejdsmiljøet.

Det er ledelsens ansvar at sikre et godt psykisk arbejdsmiljø, men også her er det vigtigt, at alle vil yde en indsats, kigge på sin egen rolle, og se om der kræves justeringer. Også medarbejderne skal være med til at arbejde på at opbygge og senere forbedre et godt og sundt psykisk arbejdsmiljø. Det kan ikke klares uden, at alle medspillere er på banen.

Hav en god arbejdsdag!

Sidst opdateret: 18.02.2010

Annonce