Annonce

Kan man blive afhængig af sovemedicin?

Spørgsmål:

Kære Netdoktor

Jeg skriver på vegne af min kone, som desværre har indtaget sovemedicin i mere end 20 år. Vi har kun kendt hinanden i otte år, og i begyndelsen vidste jeg ikke, at hun jævnligt indtog sovemidlet Stilnoct.

For omtrent tre år siden bemærkede jeg nogle besynderlige symptomer hos hende. Hun blev i stigende grad konfus og forvirret, glemte let en besked og havde let til at blive meget nedtrykt. Da hun normalt er et meget sødt og glad menneske, har det gjort mig meget ondt, at hun hyppigere "ikke er sig selv".

Jeg har siden jeg for alvor blev opmærksom på problemet forsøgt at tale med hende om det, men det vil hun desværre ikke, og hun udtaler, at lægen siger, at det ikke er farligt at indtage sovemedicinen i de mængder, som hun tager.

Især det sidste år har min kone ændret sig mere, og hendes datter og jeg er meget bekymrede over udviklingen. Hun føler, at alt der bliver sagt til hende er en kritik og hun har meget svært ved at koncentrere sig. Hun lider også af udtalte humørsvingninger.

Det sidste år er hendes bilkørsel blevet temmelig usikker, og jeg prøver på alle måder at tale hende fra at køre, men hun mener selv, at hun kører godt. Derfor har såvel hendes datter som jeg igen prøvet at have en dialog med hende - men her kan vi ikke "komme igennem".

Jeg har især bemærket, at hendes "svage" tilstand er om morgenen fra kl. 6.00 til 11.00 - og hun tager tabletten mellem 22 og 23. Hun tager sjældent en hel tablet - men deler den gerne. Jeg har prøvet at lave en statistik over hendes forbrug siden begyndelsen af 2013, og det har været meget "stabilt" med 0,5 pille i døgnet indtil september sidste år, hvor det er steget til 0,7 pille i døgnet.

Det skal tilføjes, at det også er det sidste halve års tid, at vi især har bemærket nogle karakterændringer hos hende. Når jeg læser indlægssedlen på pillerne samt oplysninger på nettet er jeg blevet mere og mere foruroliget over hendes tilstand, og jeg har helt ærligt svært ved at forstå, at lægen udskriver recepter kontinuerligt, hvis de beskrevne bivirkninger og disses afledte effekt er så alvorlige.

Mit spørgsmål er derfor: Er bivirkningerne overdrevne i vejledningen? Findes der alternativer, som ikke er "farlige" eller vanedannende? Er der andre måder man som pårørende kan agere i den beskrevne situation?

Med venlig hilsen

En Spørger

Svar:

Kære Spørger

Tak for din henvendelse i hvilken du beretter om din hustru, som har anvendt sovemedicin i mere end 20 år. Indenfor de seneste tre år og især indenfor det seneste år, har både du og din hustrus datter, bemærket en række ændringer hos din hustru.

Hun beskrives som tiltagende konfus, glemsom, nedtrykt ligesom bilkørslen er blevet mere usikker. Du har læst på bivirkningsprofilen for sovemedicin og spørger dertil, samt til alternativ ikke-vanedannende behandling.

Stilnoct (hvis aktive stof er zolpidem) angives at være indslumringsmedicin, altså medicin der primært virker i indslumringsfasen, altså søvnens første fase - dette i modsætning til de traditionelle sovemidler, der virker længere. Imidlertid anvendes betegnelsen "sovemedicin" også ofte om zolpidem.

Hvis man indtager zolpidem gennem mere end 20 år, ja, så bliver man afhængig og så kan det være vanskeligt at komme ud af behandlingen. Derudover må man regne med, at risikoen for bivirkninger er udtalt.

Hyppige bivirkninger er hukommelsesproblemer, konfusion og koncentrationsbesvær. Derudover kan det sætte sig på orienteringsevnen og motorikken, hvilket naturligvis vil vise sig under bilkørsel. Måske har du set, at der på pilleæsken er en rød trekant. Denne betyder, at man under behandlingen, bør udvise forsigtighed ved både betjening af maskiner (og her tænkes nok mere på hæksaks, rundsav, boremaskine end på håndmikser og lignende) og bilkørsel.

Nogle - omend ikke mange - af de behandlede patienter, udvikler en paradoks-reaktion, som eksempelvis kan være pirrelighed og aggressivitet, hvilket stemmer overens med, hvad netop du beskriver. Du oplyser ikke din hustrus alder, men jeg kan se, at du har oplyst, at du selv er 70 år, og jeg antager, at din hustru er jævnaldrende. Efter omkring 65-års alderen, falder hastigheden hvormed kroppen omsætter medicin med deraffølgende risiko for ophobning af medicin i kroppen og øget følsomhed overfor bivirkninger. Måske netop derfor, er din hustru blevet mere følsom og har flere bivirkninger end hun havde for blot ti år siden.

Selv om det ikke er en registreret bivirkninger, så bør det nævnes, at jeg har set en del patienter, som efter længere tids anvendelse af sovemedicin, oplever at humøret trykkes, og jeg bemærker da også, at du skriver, at din hustrus humør er labilt.

For hvad angår spørgsmålet om alternativ medicin, er svaret at der findes alternativer som ikke er potentielt vanedannende. Det bedste er naturligvis, hvis man kan sove uden sovemedicin/sløvende medicin. Kan man ikke det, så anvender en del mennesker de såkaldte antihistaminer, da disse har en sløvende effekt.

Antihistaminer anvendes traditionelt til behandling af allergier og transportsyge (køre- og søsyge), men da de også har en sløvende effekt, kan der altså med held anvendes i behandlingen af søvnproblemer.

Et hyppigt anvendt præparat er Phenergan, som i doser på 12,5-25 mg ofte vil medføre søvn. Phenergan er receptpligtigt, så det er nødvendigt at tage komtakt til den praktiserende læge. Lægekontakt er også nødvendigt med henblik på at planlægge et udtrapningsforløb idet man ikke må ophøre med zolpidem-behandling fra den ene dag til den næste, hvis man har taget medicinen i mere end 20 år, idet man så forventeligt vil udvikle abstinenser.

Der skal laves en udtrapningsplan, som man bør følge ganske nøje og denne plan bør udarbejdes i samråd med den praktiserende læge. Dette kræver naturligvis patientens - her din hustrus - aktive medvirken, alternativt at den praktiserende læge informerer hende om, at han ikke længere vil udskrive medicinen i det omfang han eller hun hidtil har gjort.

Jeg håber, at herværende besvarelse, kan være motiverende i den videre proces, og ønsker jer held og lykke.

Hans Mørch Speciallæge i psykiatri

Sidst opdateret: 03.04.2016
Annonce