Annonce

Danskere med forhøjet kolesterol er dårligt behandlet

For mange danskere går rundt med for høje kolesterolværdier, selvom de er i behandling for forhøjet kolesterol. Patienter bør i højere grad sætte sig ind i deres kolesteroltal, for det øger chancerne for at undgå en livstruende hjertekarsygdom.

Alt for mange danskere med forhøjet kolesterol i blodet bliver ikke behandlet godt nok. De har for højt indhold af den farlige kolesterol-type, det såkaldte LDL-kolesterol i blodet, selvom de har været i behandling for forhøjet kolesterol i mindst et år. Det viser en ny undersøgelse blandt 778 af Netdoktors brugere. Undersøgelsen viser også, at mange slet ikke kender deres LDL-kolesteroltal.

Hvad er kolesterol?

Det, vi normalt kalder for kolesteroltal, kaldes i lægesprog for totalkolesterol. Et totalkolesteroltal er normalt, hvis det ligger under 5,0 millimol.

Totalkolesterol består af:

  • LDL-kolesterol
  • HDL-kolesterol
  • Restpartikel-kolesterol (vurderes ved høje triglycerider)

Netop LDL-kolesterollet er ellers en uhyre vigtig markør for de mennesker, hvis samlede kolesteroltal er for højt, og som derfor er i medicinsk behandling. Et forhøjet indhold af LDL-kolesterol kan nemlig give forsnævringer i blodårene og øge risikoen for at udvikle blodpropper.

Patienter fastholdes i gammel behandling

Er man i behandling med kolesterolnedsættende medicin, bør man som hovedregel have et LDL-kolesterol på højst 3 mmol/liter. Det kan kun 6 ud af 10 deltagere i undersøgelsen svare ja til. Og tallet kommer ikke bag på professor Børge Nordestgaard, der forsker i hjertesygdomme og er overlæge på Klinisk Biokemisk Afdeling på Herlev og Gentofte Hospital.

"Den store befolkningsundersøgelse herhjemme, Herlev/Østerbroundersøgelsen, siger nogenlunde det samme. Der er masser af danskere i behandling for kolesterolnedsættende medicin, som har et LDL-tal på over 3 mmol/liter," siger han.

Han mener, at mange går rundt med for højt LDL-kolesterol, fordi deres behandling ikke bliver opdateret hos de behandlende læger.

"Mange danskere med forhøjet i kolesterol er i behandling med Simvastin, som var det første middel, der røg af patentet og blev billigt. Sidenhen er også andre typer medicin, som virker kraftigere, blevet billigere. Men tilsyneladende fastholdes patienterne i en behandling, selvom den ikke er god nok. Derfor skal man insistere på at blive sat op i dosis eller få medicin med en kraftigere virkning, hvis LDL-kolesterolet ikke kommer ned på det ønskede niveau med den eksisterende behandling", lyder anbefalingen fra Børge Nordestgaard.

Sådan skal LDL-tallet være

Målet for patienter i behandling med kolesterolnedsættende medicin er, at deres LDL-kolesteroltal skal ned under 3 mmol/liter. Patienter med hjertekarsygdom eller diabetes skal have tallet ned under1,8 mmol/liter.

Kilde: Dansk Cardiologisk Selskabs Nationale behandlingsvejledning 2015 kap 28.1.

Det tager cirka 1 måned, før man kan se resultatet af behandlingen med den kolesterolnedsættende medicin, de såkaldte statiner. Det gælder også, hvis man ændrer dosis eller skifter medicintype.

Kendskab til egne tal giver bedre behandling

Undersøgelsen blandt Netdoktors brugere viser også, at 4 ud af 10 slet ikke kender deres LDL-kolesteroltal, men der er god grund til at slå ørene ud ved kontrolmålingerne. Ifølge Børge Nordestgaard er der nemlig større chancer for, at lægen tager ens behandling mere alvorligt, hvis man selv tager ansvar og viser det over for lægen. Samtidig kan et kendskab til tallene også gøre, at man som patient selv tager sin sygdomsrisiko mere alvorligt.

"Når patienten oplever, at tallene går den rigtige vej, bliver det tydeligt, at behandlingen virker. Det motiverer vedkommende til fortsat at passe sin medicinske behandling. Det, at man får målt værdierne og snakker med lægen, gør også, at man bliver mere optaget af at tage vare på sig selv og forebygge sygdom", forklarer Børge Nordestgaard.

Børge Nordestgaard vurderer, at man kan sænke sit kolesterol med 10-15 procent med rigtig god kolesterol-nedsættende kost, men ikke mere. Så hvis målet er at få halveret sit kolesteroltal, kan man ikke alene klare det gennem kosten.

"Man kan se ophobningen af kolesterol i blodet som i et stort badekar, hvor der drypper rødbedefarvet vand i. Det tager lang tid, før hele badekarret er rødbedefarvet. På samme måde tager det som regel mange år at opbygge et forhøjet kolesterolindhold i blodet. Omvendt kan man ikke forvente at slette sporene efter 50 års usund livsstil ved at spise sundt i to måneder. Det er et langt og sejt træk", siger han.

Læs mere

Sådan skal dine kolesterolværdier være

Hjertekarsygdomme

Forhøjet kolesterolindhold i blodet

LÆS ALLE ARTIKLER OM HJERTE OG BLOD

Sidst opdateret:

Annonce