Anabole steroider

Hvad er testosteron og anabole steroider?

Anabole steroider er stoffer, hvis effekt svarer til testosteron . Testosteron er det naturligt forekommende kønshormon hos mænd, der også findes i lavere koncentration hos kvinder. Testosteron produceres for cirka 95 procents vedkommende i testiklerne hos mændene, og de 5 procent kommer fra binyrerne. Kvinder har testosteronproduktion i æggestokkene og i binyrerne.

Testosteron har anabole såvel som androgene eller viriliserende effekter. Anabol betyder ’løfte op’ på græsk. Den anabole effekt af testosteron øger proteinsyntesen og dermed muskelmassen.

Androgen betyder ’mandlig’ på græsk, og eksempler på den mandlige effekt kan være: Udvikling af testikler, kropsbehåring, skægvækst og stemmeændring i puberteten.

Anabole steroider bliver udviklet til medicinsk behandling med henblik på:

  • at optimere den anabole effekt (dvs. muskelvæksten)

  • at formindske de androgene egenskaber (dvs. de mandlige effekter)

  • at formindske omsætningen til kvindeligt kønshormon, østradiol

Hvordan virker testosteron og anabole steroider?

Testosteron og anabole steroider kan i sig selv stimulere til øget proteinsyntese og dermed øge muskelmassen via flere mekanismer, men den største effekt opnås i kombination med træning, specielt styrketræning.

Anvendelsen af testosteron og anabole steroider resulterer i en øget stimulation af specifikke receptorer i blandt andet muskelvæv. En receptor virker som en slags stikkontakt. Hvis cellen med receptoren, bliver udsat for et "stik" (via signalmolekylet), der passer til "kontakten", bliver der tændt eller slukket for bestemte funktioner i cellen. Ud over den direkte stimulation af muskelprotein-syntesen gennem receptorer kan testosteron sandsynligvis også øge den muskelopbyggende effekt af insulin-like-growth-factor-I (IGF-I) og hæmme myostatins og kortisols nedbrydende effekt på muskelvæv.

Testosteron og anabole steroider øger også antallet af stamceller (satellitceller) i muskelfibrene, og jo flere stamceller jo større potentiale for at kunne opbygge muskelmasse. Når man stopper med at bruge anabole steroider, vil det typisk resultere i tab af muskelmasse, hvorimod antallet af stamceller ikke formindskes nævneværdigt.

Tidligere brugere af testosteron og anabole steroider har et større potentiale for genopbygning af muskelmassen ved styrketræning uden doping, selv efter flere års pause fra styrketræning og brug af anabole steroider. Dette potentiale kaldes ’muscle-memory’ og kan måske forklares ved det øgede antal stamceller.

Annonce (læs videre nedenfor)

Lovlig og ulovlig brug af testosteron og anabole steroider

Man anvender testosteron til behandling af personer, der ikke selv producerer en tilstrækkelig mængde testosteron. Der er dog er et forbrug af testosteron i gråzonen mellem medicinsk behandling af sygdomme og testosteron eller anabole steroider til forbedring af den fysiske præstationsevne (doping).

De første rapporter om ’ulovlig’ brug af testosteron som præstationsfremmende middel (doping) i sport stammer fra starten af 1950’erne, hvor amerikanske og sovjetiske vægtløftere var de første brugere. I 1960’erne begyndte atletikken, specielt sprint og kastedisciplinerne, at benytte sig af testosteron og anabole steroider. I Danmark er det forbudt som almen borger at fremstille, indføre, udføre, forhandle, udlevere, fordele eller besidde steroider. Er man idrætsudøver eller medlem af et fitnesscenter med aftale med Anti Doping Danmark, gælder samtidig nogle særlige regler, hvor det også er forbudt at have steroider i kroppen.

Hvilke anabole stoffer findes der, og hvordan benyttes de?

I sportsverdenen og i miljøer, hvor man ønsker en forbedring af udseende og eller fysisk præstationsevne, bliver der ofte anvendt forskellige former for anabole steroider på samme tid samt andre anabole stoffer som væksthormon, insulin og insulin-like-growth-factor-I (IGF-I) for at øge muskelmassen (den anabole effekt) og fedtforbrændingen. Derudover benyttes der præparater (antiøstrogener og hCG), der minimerer bivirkningerne af testosteron og anabole steroider. Udtrykket ’stacking’ bruges, når flere forskellige anabole steroider kombineres med andre stoffer.

Den sædvanlige medicinske behandlingsdosis er 1000 mg testosteron som indsprøjtning i musklen hver 12. uge. En typisk samlet doping-dosis af testosteron og andre anabole steroider ligger på 500-1000 mg i alt per uge. Præparaterne tages ofte i kure af 12 ugers varighed med pauser af tilsvarende længde, kurene kan gentages i årevis. Rationalet med pauserne er at mindske bivirkninger.

Testosteron og anabole steroider tages oftest som indsprøjtning men nogle af stofferne kan optages via huden eller slimhinderne, og i sjældnere tilfælde kan de indtages i pilleform. Optagelsen af testosteron i pilleform er dog meget varierende. Anabole steroider anvendes ikke til medicinsk behandling.

Lægemiddelindustrien er ved at udvikle lægemidler, forkortet SARMs (Selective Androgen Receptor Modulators). Sigtet med disse lægemidler er at sikre en opbyggende (anabol) effekt på muskel- og knoglevæv og formindske den androgene effekt. Derfor vil de nye lægemidler både kunne anvendes af mænd og kvinder, der har behov for de anabole effekter, for eksempel i rekonvalescensperioden efter langvarigt sengeleje, ved knogleskørhed og ved aldringsbetinget muskel- og funktionstab (sarcopeni). SARMs anvendes også til doping.

Hvorfor benytter man testosteron og anabole steroider til doping?

Det er vigtigt at skelne mellem eliteatleters og motionisters anvendelse af testosteron og anabole steroider. Hvor eliteatleten i udgangspunktet kun søger den præstationsfremmende effekt, har motionister generelt både et æstetisk, identitetsskabende og måske et præstationsmæssigt sigte. For motionisten er målet typisk at få en meget muskuløs krop eller mindre muskuløs men atletisk krop.

Eliteatleter fra mange forskellige sportsgrene benytter testosteron og anabole steroider som doping, men anvendelsen har størst udbredelse i sportsgrene hvor styrke, hurtighed og muskelmasse er udslagsgivende, det vil sige body buildning, atletikkens kastediscipliner, sprint, vægtløftning og styrkeløft, men også langdistance sportsgrene - for eksempel cykling - og som et middel til at forkorte genoptræningsperioden efter skader.

Hvilke bivirkninger er der ved brug af testosteron og anabole steroider?

Følgende er afgørende for den risiko, man løber ved brug af testosteron og anabole steroider:

  • dosis

  • varighed

  • alder

  • køn

  • generelt helbred

  • tobaksforbrug

  • blandingsmisbrug

De bivirkninger, man kan opleve som følge af de anabole stoffer, afhænger af hvilken type anabolt stof, der er anvendt. Den androgene effekt af testosteron medfører blandt andet acne (bumser) og tab af hovedhår, størrelsen af blærehalskirtlen (prostata) øges, mens sammenhængen med udvikling af prostatakræft er uafklaret. Mændenes testikler bliver små og omsætningen af testosteron til østradiol medfører brystvævsdannelse. Når anvendelsen af testosteron ophører, kan det vare måneder til år før ens egen produktionen af testosteron er normaliseret. Testosteron øger blodprocenten, og niveauet kan blive så højt, at det er en helbredsrisiko. Risikoen for hjerte-kar-sygdomme er ikke endelig afklaret. Kvinder kan få uønsket hårvækst i ansigtet og på kroppen (hirsutisme) og forstørret klitoris. Både mænd og kvinder får problemer med fertiliteten .

Det er vigtigt at være opmærksom på, at der ikke er kvalitetskontrol, på anabole steroider, der købes på det sorte marked, og at nogle af de anabole steroider kan give leverpåvirkning. Specielt ved doping kan testosteron og anabole steroider forstærke de psykiske træk, man har i forvejen, og dermed øge eksisterende aggressivitet eller tendens til depression. Brugeren kan få en identitets-baseret afhængighed, som både er fysisk og psykisk betinget henholdsvis i den opbyggede muskelmasse og i den ”mentale optur” testosteron og anabole steroider kan give. Efter en afsluttet kur kan der opstå en følelse af fysisk tab (muskelmasse) og manglende psykisk overskud, der med stor sandsynlighed fører brugeren direkte over i den næste kur.

Hvad kan man komme ud af et misbrug af testosteron og anabole steroider?

Hvis man anvender testosteron og anabole steroider og ønsker at komme ud af sit misbrug, kan den største hindring være den identitetsbaserede afhængighed, som omtalt ovenfor. Situationen er mere alvorlig, hvis misbruget er kombineret med afhængighed af alkohol og euforiserende stoffer.

Pårørende og/eller fagfolk bør undersøge brugerens bevæggrunde for anvendelse af anabole steroider og prøve at få et overblik over brugerens privatliv: Kæreste, venner, arbejds- og/eller uddannelsessituation, natteliv og udfordringer generelt, som kan være med til at sætte et forbrug af anabole steroider i perspektiv. Det er i denne forbindelse vigtigt at dialogen bygger på gensidig respekt det er nødvendigt at acceptere, at jagten på den muskuløse krop som identitetsskabende middel er en meget stærk drivkraft.

Læs mere

Sidst opdateret: 13.05.2014