Annonce

Behandling af hovedlus

Hvad er hovedlus?

Hovedlus er insekter og tilhører en gruppe af lus, der lever af at suge blod fra deres vært. Hovedlus kan udelukkende leve i det hår, mennesker har på hovedbunden. De voksne hovedlus er 2-3 mm lange – hunnerne er lidt større end hannerne. Helt nyklækkede hovedlus er kun 0,5 – 1 mm lange. Kroppen er aflang og fladtrykt og på forkroppen har den tre par ben.

Hvem får typisk hovedlus?

Den eneste faktor, der har betydning for smitte med hovedlus, er tæt kontakt mellem to hoveder. Så alle mennesker i alle aldre kan få hovedlus med mindre, at hårlængden er under 5 mm.

Det er typisk børn i alderen fra 3 – 10 år, der smittes med hovedlus. Det kan dels forklares med, at børnene er mange og tæt sammen i daginstitutioner, skoler og pasningsordninger og dels, at denne aldersgruppe ofte er i tæt kontakt med hinanden. Piger får oftere lus end drenge. Det kan skyldes, at piger generelt har længere hår end drenge, men andre faktorer kan også have betydning.

I perioder efter ferier (især sommerferien) stiger antallet af smittede personer Det kan dels skyldes, at man får nye kontakter i ferierne og dels, at opmærksomheden omkring lus er mindre i de perioder, hvor børnene ikke går i skole eller daginstitution.

Hvordan behandler man hovedlus?

Hovedlus kan enten behandles ved kæmning med en tættekam eller ved at anvende et lusemiddel, der er godkendt til formålet. I nogle tilfælde er det en kombination af begge metoder. Lusemidler kan opdeles i to kategorier: lægemidler og medicinsk udstyr. Lægemidler indeholder insektgifte, der virker på lusenes nervesystem, mens medicinsk udstyrs virkemåde, kan betegnes som mere fysisk. Det vil sige, at lusene for eksempel kvæles, udtørres eller fjernes. Tættekamme hører under kategorien medicinsk udstyr. Medicinsk udstyr skal være CE-mærket.

Kæmning

Vælger man at fjerne lusene ved kæmning, er det vigtigt at bruge en tættekam med maksimum 0,3 mm mellem tænderne. Kammen skal desuden være udført i et materiale, så tænderne ikke bøjes, når kammen redes gennem håret. Under behandlingen kæmmer man minimum fire gange - jævnt fordelt - i løbet af en periode på 14 dage. Det er en fordel, hvis man inden kæmningen har puttet balsam i håret og redt det godt igennem, så det ikke filtrer, når man bruger tættekammen. Balsam gør også, at lusene sidder stille, så de er nemmere at fange med tættekammen. Ved hver kæmning skal man være sikker på, at alle de voksne lus fjernes, så der ikke bliver lagt nye æg. Metoden kræver, at man er grundig og vedholdende, hvis den skal være effektiv.

Lusemidler (medicinsk udstyr)

Der findes en række lusemidler, der er godkendt som medicinsk udstyr. De enkelte produkter anvendes enten som shampoo, liniment (dvs. mousser og cremer eller andre flydende midler til udvortes brug) eller spray. Behandlingstid, om midlet skal i tørt eller vådt hår, mængden af lusemiddel der skal anvendes, om der skal genbehandles og andet er forskelligt fra produkt til produkt. Derfor er det vigtigt, at følge brugsanvisningen meget nøje for det produkt, man vælger at bruge. Efter behandlingen kæmmes håret, for at kontrollere om alle lus er væk eller døde.

Det kan ikke udelukkes, at der kan forekomme overfølsomhed overfor det aktive stof eller overfor et eller flere af hjælpestofferne. Nogle produkter kan anvendes af børn over to år, andre må anvendes af børn ned til seks måneder. Der er ikke konstateret resistens (modstandsdygtighed) mod lusemidler, der er godkendt som medicinsk udstyr.

Lusemidler (lægemidler)

Lægemidler er godkendt af Sundhedsstyrelsen til behandling af hovedlus på mennesker. Lægemidler indeholder insektgifte og har i mange år været anvendt til behandling af hovedlus. Undersøgelser har vist, at hovedlus har udviklet resistens (modstandsdygtighed) mod de aktive stoffer i lægemidler. Det kan betyde, at midlerne ikke dræber alle lus og æg. Anvender man lægemidlerne til behandling af hovedlus, er det derfor - udover at følge brugsanvisningen nøje - ekstra vigtigt, at kontrollere, om behandlingen har haft den ønskede effekt.

Der kan forekomme overfølsomhed overfor det aktive stof eller overfor et eller flere af hjælpestofferne. Lægemidler mod lus bør ikke anvendes af børn under to år.

Produkter til behandling af hovedlus fås i håndkøb og forhandles blandt andet på apoteket. Her kan man også få oplysning om, hvilke produkter der er godkendt som enten medicinsk udstyr eller lægemiddel

Mangler du svar på noget? Tjek vores 10 spørgsmål om lus og behandling

Hvordan forebygger man hovedlus?

Efter en vellykket behandling er det en god idé at kæmme håret jævnligt i en periode, da der er risiko for gensmitte så længe, der stadig findes personer i omgangskredsen, som har lus. Sørg for at informere børnehave og skole og koordinér behandlingstidspunktet. Det nedsætter risikoen for gensmitte.

Oplever man levende lus lige efter endt behandling, kan det skyldes, at behandlingen ikke har været udført korrekt. Så bør man enten gentage behandlingen eller vælge en anden behandling. Er der brugt et lægemiddel, kan der også være tale om, at lusene er blevet modstandsdygtige (se ovenfor). I dette tilfælde bør man vælge et andet produkt eller eventuelt kæmme.

Udbredelse af hovedlus kan forebygges ved at kæmme håret igennem jævnligt. Det er især vigtigt, hvis man får oplysninger om, at der er lus i omgangskredsen. Så vil man hurtigt opdage, om der er lus, få sat en behandling i gang, og dermed hindre yderligere smitte. Der findes produkter i handelen, der sælges til forebyggelse mod hovedlus. Effekten er baseret på laboratorieforsøg, og de beskytter kun i kort tid med mindre behandling foretages løbende.

Både børn og voksne kan få hovedlus, og finder man lus hos en person, er det vigtigt, at hele familien eller husstanden undersøges, så alle med lus kan behandles. Husk at give besked til omgangskredsen, hvis der bliver fundet lus.

Læs mere om lus

Sidst opdateret: 02.03.2015

Annonce