Annonce

Tilskud til medicin

Når man køber medicin på recept, kan man ofte få tilskud. Der findes forskellige former for tilskud – nedenfor kan du læse hvilke.

Det automatiske tilskud

Hvis man køber tilskudsberettiget medicin over et vist beløb, giver det offentlige et tilskud, som automatisk bliver trukket fra prisen. Tilskudsperioden løber over et år, hvorefter ens udgifter bliver nulstillet, og man starter igen forfra. I den første periode herefter vil tilskuddet derfor være lavt.

I skemaet nedenfor kan du se, hvordan tilskuddet bliver regnet ud:

Årlig udgift pr. person i tilskudspriser: Tilskud til personer over 18 år. Tilskud til personer under 18 år.
0 - 820 kr. 0 % 60 %
820 - 1.340 kr. 50 % 60 %
1.340 - 2.885 kr. 75 % 75 %
Over 2.885 kr. 85 % 85 % Kilde: Lægemiddelstyrelsens hjemmeside
Annonce (læs videre nedenfor)

Enkelttilskud

Til de fleste typer medicin får man automatisk ovenstående tilskud. Det gælder dog ikke al slags, og her kan man få en særlig bevilling fra Lægemiddelstyrelsen, som kaldes et enkelttilskud. Det er lægen, der skal søge om tilskuddet.

Læs mere om enkelttilskud på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside

Annonce (læs videre nedenfor)

Forhøjet tilskud

Nogle medicin-præparater findes i flere forskellige udgaver og er produceret af forskellige medicinalvirksomheder. Hvis medicinen har det samme aktive lægemiddelstof i samme mængde, siger man, at præparaterne udgør en tilskudsgruppe. Hvis den medicin, man har recept til, indgår i en sådan tilskudsgruppe, får man som udgangspunkt kun fuldt tilskud til den billigste medicin i gruppen – også selvom man har recept til en dyrere medicin.

Det gælder dog ikke, hvis man har fået bevilliget det, man kalder forhøjet tilskud, og som for eksempel kan blive givet, hvis man har allergi over for tilsætningsstoffer i den billigste medicin eller oplever bivirkninger, når man bruger den billigste medicin. Det er din læge, der kan søge Lægemiddelstyrelsen om forhøjet tilskud

Læs mere om forhøjet tilskud på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside

Annonce (læs videre nedenfor)

Kronikertilskud

Hvis man er kronisk syg og derfor hvert år køber medicin for over 15.577 kr (før tilskud), kan man søge om det, der hedder kronikertilskud. For børn og unge under 18 år skal udgifterne overstige 19.203 kr., for at der kan søges om kronikertilskud.

Hvis man får tildelt kronikertilskud, bliver der lagt et loft over, hvor meget af medicinudgifterne man selv skal betale. Det kan maksimalt være på 3.370 kr. på et år opgjort i tilskudspriser. Herudover får man 100 procent i tilskud, når køber medicin – det vil sige, at alle udgifter bliver dækket.

Det er lægen, som kan søge Lægemiddelstyrelsen om et kronikertilskud.

Læs mere om forhøjet tilskud på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside

Læs mere om EPILEPSI

Sidst opdateret: 28.07.2009

Annonce