Annonce

Dækning af merudgifter (børn)

Tilskud efter Servicelovens paragraf 41

Forældre til børn under 18 år, der har en betydelig og varig nedsat funktionsevne, kan ifølge Servicelovens paragraf 41 få dækket de merudgifter, der er i hverdagen. Udgifter i forbindelse med epilepsien kan for eksempel være medicinudgifter og ekstra udgifter til pasning af barnet.

Annonce (læs videre nedenfor)

Hvor meget kan man få dækket?

Tilskud til dækning af merudgifter beregnes med udgangspunkt i et månedligt standardbeløb på 2.424 kr. Den enkelte ansøger kan så få udbetalt en eller flere ottendedele af standardbeløbet alt efter behov. Hvis det vurderes, at ansøgeren har brug for et beløb, der overstiger standardbeløbet på 2.424. kroner, bliver der anvendt mere end ét standardbeløb til at beregne det samlede behov for tilskud udfra.

Man kan kun få udbetalt tilskud for udgifter, der er opstiger 1/8 del af standardbeløbet på 2.424 kr. Samtidig skal man have udgifter for det, der svarer til 12 gange standardbeløbet inden for et år.

Annonce (læs videre nedenfor)

Tabt arbejdsfortjeneste

Man kan få hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste, hvis barnets nedsatte funktionsevne kræver, at barnet skal passes i hjemmet, og at det skal ske enten faderen eller moderen.

Læs mere om servicelovens paragraf 41 vedrørende dækning af merudgifter til børn med nedsat funktionsevne i denne pjece , som Den Uvildige Konsulentordning har lavet.

Annonce (læs videre nedenfor)

Læs mere om EPILEPSI

Sidst opdateret: 20.08.2009

Annonce