Forløb: Tyktarmskræft

Aktivitet/hændelse Beskrivelse/Ventetid Ansvarlig
Symptom fører patienten til læge Ændret afføringsmønster, blod i afføringen, vægttab, mavesmerter. Egen læge undersøger patienten (mærker på maven, mærker efter i endetarmen, med videre). Der tages blodprøver. Ved mistanke om kræft, henviser lægen til videre udredning på sygehus.Ventetid:Indkaldelsen til patienten afsendes inden for 2 hverdage. Egen læge
Indkaldelse til undersøgelse i kirurgisk ambulatorium Der er vedlagt skriftlig information om undersøgelsen, om udtømning af tarmen inden kikkertundersøgelse. Patienten opfordres til at medbringe pårørende og medicinliste.Ventetid:Ifølge reglerne om behandlingsgaranti for kræft, og skal modtages til forundersøgelse senest 2 uger efter, at hospitalet har modtaget henvisning fra lægen. Se de aktuelle ventetider i din region her . Kirurgisk afdeling
Modtagelse Patienten henvender sig i skranken. Sekretær
Undersøgelse Først foretages lægelig undersøgelse og en gennemgang af sygehistorien med kirurgisk læge. Herefter foretages kikkertundersøgelse af tyktarmen, eventuelt efter indgift af beroligende medicin. Undersøgelsen foregår via et rør gennem endetarmen og er forbundet med noget ubehag. Der tages vævsprøve fra eventuelle mistænkelige forandringer. Ved mistænkelige forandringer, bestilles CT-scanning af lever og lunger med henblik på, at der kan forekomme eventuel spredning hertil.Ventetid:Svar på undersøgelser efter cirka 1 uge. Læge og sygeplejerske
Svar på undersøgelse Patienten møder i ambulatoriet og får svar på vævsprøve samt scanningssvar. Den videre behandling planlægges, oftest indlæggelse med henblik på operation. Lægen henviser med det samme til dette. Hvis der er udbredt spredning henvises primært til kemoterapi med sigte på at bringe sygdommen i ro. Behandlingsmuligheder, bivirkninger og komplikationer drøftes med patienten, som naturligvis kan sige fra over for dele af eller hele behandlingen.Ventetid:Ved operation: Ifølge reglerne om behandlingsgaranti for kræft må der maksimalt gå 2 uger fra den dag patienten har sagt ja til operationen efter at være informeret om sygdommen og muligheder for behandling (Hvis det er første behandling)Ved kemoterapi: Ifølge reglerne om behandlingsgaranti maksimalt gå 2 uger fra den dag, patienten har sagt ja til medicinsk behandling efter at være informeret om sygdommen og behandlingsmuligheder (Hvis det er første behandling).Se de aktuelle ventetider i din region her . Kontaktlæge
Modtagelse Patienten møder i afsnittet dagen før planlagt operation. Får ID-armbånd og målt blodtryk, puls og temperatur, urinstix. Får taget blodprøver. Har samtale med sygeplejerske og med læge, der gentager den almindelige, lægelige undersøgelse. Narkoselægen drøfter bedøvelse og smertebehandling med patienten. Man vil oftest anlægge en ”epi-pumpe” til smertebehandling under og efter operationen, altså en pumpe med rygmarvsbedøvelse via en tynd kanyle til rygsøjlen. Sygeplejerske, læge, narkoselæge
Forberedelse til operation Tarmudrensning med stikpiller, faste. Huden vaskes og barberes. Der tages mål til støttestrømper (for at forebygge veneblodpropper i forbindelse med sengeleje efter operationen). Lungefysioterapeut kommer på tilsyn for at instruere i hoste- og vejrtrækningsteknikker efter operationen. Sygeplejerske, lungefysioterapeut
Operation Foregår i fuld bedøvelse, suppleret med epidural blokade. Der opereres gennem bugvæggen, og kræftknuden, og vanligvis også et større stykke tarm, fjernes. Eventuelt fjernes også lymfeknuder. Eventuelt anlægges der aflastende stomi, hvor tarmen for en periode (eller eventuelt permanent) føres ud igennem bugvæggen, så afføringen kommer i en pose på maven.Ventetid:Timer Kirurg, narkoselæge, sygeplejersker.
Opvågning Smerte-, kvalme- og væskebehandling, ilttilskud. Sygeplejersker og narkoselæge.
Tilbage til sengeafsnit Mad tilbydes i løbet af aftenen, og man kommer op at sidde på sengekanten. Får smerte- og kvalmebehandling. Eventuelt gives der proteindrik, hvis det kniber med appetitten. Der kan tilbydes genoptræning ved fysioterapeut ved behov. Sygeplejersker, læger, operatør tilser patienten.
Udskrivelse Efter nogle dage, når patienten spiser og kan gå omkring. Inden udskrivelse, tages kontakt til stomisygeplejerske, hvis der er lavet stomi. Der gives eventuelt ambulant tid til svar på vævsprøver og stingfjernelse, ellers fjernes de hos egen læge. Der bestilles tid til en ambulant kikkertundersøgelse af tarmen inden tre måneder. Eventuelt henvises til supplerende kemoterapi, for at mindske risiko for tilbagefald.Ventetid:Højst 3 måneder til kontrol. I tilfælde af efterbehandling med kemoterapi skal efterbehandling ifølge reglerne om behandlingsgaranti startes inden for 4 uger fra den dag, hvor afdelingen har modtaget henvisningen. Kirurgisk afdeling henviser eventuelt til onkologisk afdeling.
Kontrol Efter tre-måneders kontrol, afsluttes patienten til kontrol hos egen læge og skal henvende sig der ved symptomer. Kirurgisk afdeling henviser tilbage til egen læge.

Kilder:

Patientforløb i Region Sjælland: Forløb ved tyktarmskræft nofollow) .

Læs mere om dine rettigheder angående ventelister og frit valg af sygehus her .

Forløbsbeskrivelserne er udarbejdet af praktiserende læger i samarbejde med Netdoktors redaktion. En række forløb er lavet med udgangspunkt i beskrivelser af patientforløb i Region Sjælland(http://www.rssundhed.dk/ptf/ nofollow) Andre kilder er faglige vejledninger til læger om optimale patientforløb samt Sundhedsstyrelsens oversigt over ventetider(http://www.venteinfo.dk/ nofollow) .

Læs mere

Sidst opdateret: 12.09.2008