Forløb: Kræft i mavesækken

Aktivitet / hændelse Beskrivelse/Ventetid Ansvarlig
Definition Kræft i mavesækken (ventrikelcancer) er kræft der sidder i mavesækken, og omhandler således ikke kræftformer i spiserør eller tarm.Hyppigst ses kræft udgående fra kirtelcellerne i mavesækken (adenocarcinom), men andre mere sjældne typer af kræft ses også. Her er et vist overlap til de sjældne typer af svulster, som også ses i tyndtarmen.Tumoren sidder oftest i den øvre del af mavesækken, tæt på spiserøret, i det område af mavesækken, som benævnes cardia. 2/3 af sygdomstilfældene sidder her.Årsager til mavekræft er til dels uafklaret. Der syntes at være en sammenhæng til indtag røgvarer samt stegemutagener, som optræder ved tilberedning af føde-varer ved høje temperaturer. Mavesår, der opstår på baggrund af helicobactor pylori infektion, øger også risikoen.Frugt og grønt nedsætter risikoen for kræft i mavesækken.  
Screening Der findes ikke nogen screeningsundersøgelse.  
Symptomer Oftest er sviende smerter opadtil i maven første symptom.Kvalme og opkastninger, nedsat appetit og evt. blødning, som kan vise sig i opkastningerne eller ved mørkfarvet afføring.Blodprøver vil i mange tilfælde vise tegn på blødning fra mave-tarm kanalen:• Lav blodprocent (hæmoglobin)• Jernmangel• Forhøjet carbamidSymptomerne ligner dem, man har i forbindelse med mavesår og reflux (lidelse hvor surt mavesyreindhold glider bagud og op i spiserøret).  
Henvisning Der henvises til undersøgelse enten på mistanke om mavesår eller mavekræft.Mavekræft er omfattet af de accellererede udredningsforløb, men da mistanken oftest retter sig mod det mere godartede mavesår, er det sjældent, at diagnostisk undersøgelse kan udføres inden for 48 timer.Dog vil det iflg det Nationale Indikator Projekt være påkrævet med en kikkertundersøgelse inden for 3 timer. såfremt der er opkastninger med friskt blod og påvirket kredsløb (systolisk blodtryk under 100 mmHg og puls over 100)Ventetid:48 timer til få uger Praktiserende læge
Udredning og diagnostik Den første undersøgelse vil næsten altid være gastroskopi , kikkertundersøgelse af maven.Fordelen ved denne undersøgelse er, at lægen kan se slimhinden i mavesækken via et kamera og således kan spore selv små forandringer.Der tages altid vævsprøver fra de områder, der giver mistanke om kræft, og der undersøges altid for bakterien helicobacter pylori.Ventetiden på undersøgelsen afhænger af, om man har mistanke om mavesår eller mavekræft, hvilket for den henvisende læge er næsten umuligt at sondre imellem. Hvis der er mistanke om kræft, er patienten omfattet af reglerne for maksimal ventetid Det betyder, at forundersøgelsen skal finde sted inden for to uger efter, at hospitalet har modtaget henvisning. Se de aktuelle ventetider i din region her. Medicinsk eller kirurgisk sygehusafdeling
Opfølgning Der udføres CT-scanning med henblik på at se, om der er sket spredning af sygdommen.Er der konstateret lokal sygdom uden spredning, vil der ofte blive foretaget endoskopisk ultralydsundersøgelse, EUS, som principielt er samme undersøgelse som gastroskopien. Forskellen er, at der i enden af kikkert-slangen sidder et ultralydshoved, som muliggør en meget detaljeret undersøgelse af kræftsygdommen. Med denne kan det afdækkes, om kræften lokalt har vokset sig dybere ind i vævet eller ej. Det er også muligt at tage meget præcise vævsprøver (biopsier) fra f.eks. lymfeknuder.Ventetid:Få dage til 1 uge.Kræft i mavesækken inddeles i 3 typer;• Lokal sygdom (resektabel sygdom).• Lokal sygdom, hvor kræften har vokset sig ind i de dybereliggende væv (ikke-resektabel sygdom).Herudover stadieinddeles efter hvor langt ned i mavesækkens væg kræften er vokset samt omfanget af lymfeknudespredning. Kirurgisk afdeling
Behandling Behandlingen af mavekræft er primært kirurgisk. Afhængig af hvor fremskreden sygdommen er, kan der suppleres med behandlingstilbud mod kræft.• Resektabel sygdom behandles kirurgisk med fjernelse af mavesækken (fortrinsvis total fjernelse) og tilstødende lymfeknuder. Såfremt tumoren ikke er fjernet i sin helhed ud fra en mikroskopisk vurdering tilbydes supplerende kemoterapi.• Ikke-resektabel sygdom behandles hos yngre patienter med en kombination af stråle- og kemo-terapi. Hertil kommer kirurgiske tiltag, i det omfang det er muligt. Alternativt tilbydes lindrende kemoterapi.• Sygdom med spredning behandles med kombinations-kemoterapi og lindrende behandling. Kun i meget sjældne tilfælde kan tilbydes kirurgisk behandling.Kirurgisk behandling kan medføre problemer med ernæring, men i langt de fleste tilfælde kan patienterne spise almindeligt ganske hurtigt. Dog vil den manglende mavesæk betyde, at måltiderne bliver mindre, men hyppigere.Ventetid:Se de aktuelle ventetider i din region her.(http://www.venteinfo.dk/ nofollow) Kirurgisk afdeling / onkologisk afdeling
Opfølgning I efterforløbet af behandlingen for mavekræft, tilbydes opfølgning i fem år.Formålet med opfølgningen er:• Kontrol med evt. tilbagefald• Opfølgning på den primære behandling• Støtte og vejledning som kronisk sygHyppigheden af kontrollerne tilrettelægges individuelt. I reglen hyppige kontroller i starten og senere med længere intervaller.  
     
Definitioner    
Stegemutagener Giftige forbindelser som opstår ved tilberedning ved høje temperaturer. Ses især ved stegt og grillet kød, men også andre typer fødevarer.  
Helicobacter Pylori En bestemt bakterie som er vist at være årsag til mavesår. Ved mavesår undersøges altid for denne bakterie, da en antibiotikabehandling ofte vil have helbredende virkning på patienten. Der er dog en vis risiko for, at bakterien vender tilbage igen og forårsager nye symptomer.  
Reflux En tilstand forårsaget af for meget mavesyre. Syren kan løbe baglæns op i spiserøret, da der ikke findes noget egentlig lukkemuskel imellem de to. Det er det som også, noget unuanceret, kaldes halsbrand og mavekatar.  
Resektabel/ikke-resektabel Resektion betyder afskæring. Ved lokal sygdom kan der ved resektabel sygdom være mulighed for at fjerne hele kræftsygdommen i første kirurgiske behandling. Ved lokal sygdom med indvækst kan sygdommen ikke altid fjernes kirurgisk og er dermed ikke-resektabel.  
Carbamid Også kaldet urinstof. Nedbrydningsprodukt fra protein, som bl.a. findes i blod. Ved blødning fra maven fordøjes og optages blodet via tarmen, og man kan derfor se forhøjet carbamid-niveau ved kraftig blødning.  
Det Nationale Indikator Projekt Organ til kvalitetssikring af behandlinger inden for udvalgte sygdomsgrupper. Gruppen indsamler data om alle patienter, der registreres med en bestemt diagnose, og følger op på, om den rigtige behandling tilbydes i rette tid. Se mere på www.nip.dk(http://www.nip.dk/ nofollow)  

Læs mere

Sidst opdateret: 15.12.2009