Annonce

Hjerterehabilitering

Hvad er hjerterehabilitering?

Personer der rammes af hjertesygdom kommer ofte ud for store omvæltninger i deres liv. Forskning har vist at hvis man deltager i et hjerterehabiliteringsprogram har man mindre risiko for forværring af hjertesygdommen, ligesom at ens livskvalitet kan bedres. Hjerterehabilitering er en behandling der har til formål at genetablere det normale liv, og sikre det bedst mulige fysiske, psykiske og sociale liv, for personer der er ramt af hjertesygdom. Hjerterehabilitering skal ifølge sundhedsstyrelsen indeholde:

  • Vejledning i hjerterigtig kost hos en diætist

  • Hjælp til rygeophør ved en rygestop-instruktør

  • Fysisk træning under vejledning af fysioterapeut

  • Samtaler omkring psykosociale forhold

  • Vurdering og behandling af risikofaktorer (for eksempel sukkersyge og forhøjet blodtryk)

  • Vurdering og justering af den medicinske behandling hos en læge

Hvem har gavn af hjerterehabilitering?

Sundhedsstyrelsen anbefaler hjerterehabilitering til en stor gruppe af personer der har fået konstateret hjertesygdom. Det drejer sig om personer, der har haft en blodprop i hjertet, personer der har fået foretaget ballonudvidelser og bypassoperationer, og personer der har fået hjertesvigt.

Derudover anbefales det også, at personer ,der har fået indsat avancerede pacemakere, nye hjerteklapper eller er blevet hjertetransplanterede, får tilbudt hjerterehabilitering.

De fleste hospitaler der behandler hjertepatienter, har også hjerterehabilitering som behandlingstilbud. Man bør blive indkaldt automatisk til hjerterehabilitering. Er man i tvivl kan, man kontakte den lokale hjerteafdeling, man hører under.

På baggrund af de tal man har for hvor mange indlæggelser der har været på hjerteafdelingerne i Danmark, regner Sundhedsstyrelsen med, at der er behov for 10-15.000 hjerterehabiliteringsforløb om året, men der findes i Danmark ikke tal for, hvor mange der rent faktisk får tilbudt hjerterehabili-tering.

At være patient i hjerterehabilitering

Hjerterehabilitering deles traditionelt op i 3 faser.

Fase 1

Denne del af behandlingen foregår, mens man er indlagt på en hjerteafdeling. Her får man stillet en diagnose, man får foretaget den akutte behandling der er brug for, man starter op med den medicin der skønnes bedst i forhold til de symptomer og den sygdom man har, og man begynder at modtage information og undervisning alt efter hvordan man har det og hvad der er behov for på dette tidspunkt af forløbet.

Fase 2

Denne fase kaldes også den ”intensive hjerterehabiliteringsfase”. Dette foregår som ambulant behandling og varer cirka 8-12 uger. Man får en tid til første besøg med ved udskrivelsen, eller man bliver indkaldt hjemmefra.

Der er meget stor lokal forskel på hvad disse behandlingstilbud indebærer i Danmark, men grundlæggende har man krav på en individuel genoptræningsplan. De fleste steder starter man med en samtale med en erfaren hjertesygeplejerske, og ud fra dette lægges en plan. Planen udarbejdes i samarbejde med personen selv, eventuelle pårørende og det sundhedsfaglige personale.

Der vil blive kontrolleret blodtryk, kolesteroltal, blodsukre og vægt, og der vil blive undervist og vejledt i det at leve med en hjertesygdom. Nogle steder foregår forløbet i grupper, andre steder vil der kun være individuel vejledning, og så findes der også steder, hvor forløbet foregår i en kombination af gruppeundervisning og individuelle konsultationer.

Fase 3

Denne fase varer i princippet resten af livet, og formålet her er at vedligeholde den forebyggende behandling og de opnåede livsstilsændringer. Ligeledes er formålet at undgå forværring af sygdommen. Det indebærer, at man selv arbejder videre med at fastholde livsstilsændringerne, at den medicinske behandling fortsat følges og justeres hos den praktiserende læge. I kommuner, der har etableret sundhedscentre, kan der være mulighed for at deltage på for eksempel motionshold.

Udsigt for fremtiden

Behandlingen har en god effekt på risikofaktorerne som for eksempel kolesteroltal, rygning og blodtryk. Dette betyder lavere risiko for forværring af hjertesygdommen.

Undersøgelser viser, at personer, der deltager i hjerterehabilitering, har lettere ved at ændre sin livsstil og er mere tilfredse med deres efterbehandling. De bliver mere fysisk aktive og får derved et bedre funktionsniveau, li-gesom de får sundere spisevaner. Ligeledes mindsker man antallet af genindlæggelser blandt de personer, der deltager i hjerterehabilitering.

Vil du vide mere?

Du kan læse mere om hjerterehabilitering hos Hjerteforeningen(http://www.hjerteforeningen.dk ) eller på Hjerterehabiliteringens hjemmeside .

Læs mere om HJERTE OG BLOD

Sidst opdateret: 24.05.2007

Annonce