Behandling af forstadier til livmoderhalskræft (Keglesnit, celleprøver og kontrolundersøgelser)

Hvad er forstadier til livmoderhalskræft?

Forstadier til livmoderhalskræft er overfladiske celleforandringer på livmoderhalsens åbning. Celleforandringer kan opstå efter langvarig infektion (mere end 1 år) med et seksuelt overført virus, der hedder HPV (human papillomavirus). HPV-infektionen får cellerne til at ændre karakter og udseende med tiden.

Hvilke forskellige grader af celleforandringer findes der?

Celleforandringer findes oftest ved de regelmæssige 3-årige undersøgelser, som kvinder fra 23-års-alderen indkaldes til hos egen læge. Celleforandringer findes oftest ved de regelmæssige 3-årige undersøgelser, som kvinder fra 23-års-alderen indkaldes til hos egen læge. Kontaktblødning (blødning efter samleje) kan dog være et tegn på celleforandringer, og kvinden bør kontakte egen læge.

Prøven (smear) giver en screening af cellerne omkring livmoderhalsen. Prøven bliver sendt til et laboratorium, hvor det en patolog undersøger, om cellerne ser anderledes ud end normalt.

Patologen sender svar tilbage til lægen, der fortæller, hvad der så skal ske. Enten fortsat screening hvert 3. år, en ny prøve eller henvisning til gynækolog.

Gynækologen supplerer med en vævsprøve, som giver svar på sværhedsgrad af eventuelle celleforandringer:

  • Atypiske celler: Cellerne kan ikke bedømmes, men ser anderledes ud.

  • Lette celleforandringer: Få cellelag med unormale celler

  • Moderate eller svære celleforandringer: I disse tilfælde ser cellerne tiltagende unormale ud

  • Carcinoma in situ: Alle cellelag indeholder unormale celler

  • Carcinom (Kræft): De unormale celler breder sig fra området, hvor de er opstået.
Annonce (læs videre nedenfor)

Hvornår behandler man – og hvornår ser man tiden an?

Atypiske og lette celleforandringer ses an med en kontrolundersøgelse 3-6 måneder senere.

Moderate og svære celleforandringer (CIN 3) samt carcinoma in situ, er indikation for kegleoperation. Hos yngre kvinder kan man dog fint vælge at se moderate celleforandringer an med en kontrolundersøgelse 3-6 måneder senere, da de fleste forsvinder af sig selv. Tiden der går fra de lette celleforandringer eventuelt udvikler sig til kræft er lang, (år) og derfor behøver man ikke være nervøs for, at der kan opstå kræft i "observationstiden" mellem kontrolbesøgene.

Laver man HPV-test ved lette celleforandringer?

Ved atypiske og lette celleforandringer vil der almindeligvis blive foretaget en HPV-test af celleskrabet. Er testen negativ, har hun ikke HPV infektion, og det er derfor ikke nødvendigt med yderligere undersøgelser, da kræft kun udvikles fra HPV inficerede celler. Er HPV-testen positiv, skal kvinden undersøges nærmere hos en gynækolog.

Annonce (læs videre nedenfor)

Hvordan foregår et keglesnit?

Hvis vævsprøverne viser moderat til svære celleforandringer, vil man (afhængig af blandt andet alder) tilråde keglesnit. Her fjernes et kegleformet (skive) udsnit af livmoderhalsen, så det væv, der er påvirket af celleforandringerne kommer væk.

De fleste steder foregår indgrebet i lokalbedøvelse hos en praktiserende speciallæge eller på sygehus (gynækologisk afdeling). Indgrebet foregår så ambulant uden behov for faste eller rygeforbud.

På nogle hospitaler foregår indgrebet i fuld bedøvelse, og her skal man faste op til operationen.

Efter anlæggelsen af lokalbedøvelse udtages "keglen" med en varmeslynge. Efterfølgende standses sivende blødning med varmekugle (ved at brænde). Denne del af indgrebet tager kun få minutter, men hertil kommer så tiden til bedøvelse og standsning af sivende blødning. Efterfølgende kan man forlade klinikken.

I de første timer efter indgrebet kan der komme menstruationslignende smerter, der kan lindres med smertestillende medicin. Desuden kan der være blødning af menstruationsstyrke.

Det er normalt, at der i den første uge efter indgrebet er lidt blødning. Efter en uges tid, når sårskorpen afstødes, kan der være lidt ekstra blødning.

For at forebygge infektion og blødning er det vigtigt ikke at anvende tamponer, undgå -samleje, -karbad, -svømmehal, og havbad. Det tilrådes også at holde sig i ro og undgå større fysisk aktivitet, så længe man bløder.

Frysning som behandling af forstadier til livmoderhalskræft

Frysning som behandling af forstadier til livmoderhalskræft, anvendes kun sjældent, og de fleste speciallæger har helt forladt denne behandlingsform. Frysning kan dog i visse tilfælde anvendes til behandling af atypiske celler og virusforandringer.

Behandlingen bør i så fald foretages af en speciallæge i gynækologi. Det foregår uden bedøvelse eller eventuelt med lokalbedøvelse. Indgrebet er ikke smertefuldt, men der kan mærkes en kuldefornemmelse i underlivet. Selve frysebehandlingen er overstået på 3-5 minutter.

Vaccination efter behandling af celleforandringer

Hvis man er blevet behandlet for celleforandringer, bør man lade sig vaccinere i forhold til at undgå smitte i fremtiden. De foreløbige undersøgelser på effekten hos denne gruppe af kvinder er dog ikke tilstrækkelige. Man kan dog alligevel få nye celleforandringer og skal fortsat kontrolleres med celleprøver (smear).

Læs mere om HPV

Sidst opdateret: 10.12.2015