Annonce

ARIKAYCE liposomal

J01GB06

ARIKAYCE liposomal er et antibiotikum til inhalation. Aminoglykosid.

Virksomme stoffer

Anvendelse

ARIKAYCE liposomal anvendes i særlige tilfælde til behandling af lungebetændelse med visse mykobakterier hos voksne, som ikke har cystisk fibrose.

Må kun anvendes på eller udleveres fra sygehus.

Doseringsforslag

Finders som inhalationsvæske i et hætteglas.

Voksne

 • 1 hætteglas (590 mg) 1 gang i døgnet.

Bemærk:

 • Inhalationsvæsken inhaleres ved hjælp af forstøverapparat (nebulisator).
 • ARIKAYCE liposomal må kun anvendes sammen med forstøverapparatet Lamira Nebuliser System. Se Håndtering og holdbarhed.
 • Du vil blive behandlet med andre antibiotika sammen med ARIKAYCE liposomal.
 • Glemt dosis
  • Du skal straks tage den glemte dosis, hvis det stadig er dagen for glemt dosis.
  • Hvis det er blevet næste dage, skal du springe den glemte dosis over.
  • Du må aldrig tage dobbeltdosis.
 • Erfaring savnes vedr. børn og unge under 18 år.

Bivirkninger

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Ophostning af blod.
Talebesvær, Åndenød, Hoste.
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Høretab, Tinnitus.
Svamp i munden, Diarré, Kvalme, Mundtørhed, Opkastning, Smagsforstyrrelser.
Balanceforstyrrelser, Feber, Stemmeforandring, Træthed.
Vægttab.
Nedsat appetit.
Ledsmerter, Muskelsmerter.
Svimmelhed, Hovedpine.
Påvirkning af nyrerne.
Allergisk lungebetændelse, Betændelse i struben, Betændelseslignende reaktion i lungerne, Forværring af KOL, Hvæsende vejrtrækning, Muskelsammentrækninger i luftrørene, Irritation i halsen, Smerter i svælget, Ubehag i brystet, Øget opspyt fra luftvejene.
Hudkløe, Hududslæt.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Angst.
Ikke kendt.Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand, Overfølsomhedsreaktioner.

Bør ikke anvendes

ARIKAYCE liposomal bør ikke anvendes ved:

Særlige advarsler

ARIKAYCE liposomal skal anvendes med forsigtighed:

Generelt

 • Ved enhver behandling med et antibiotikum kan bakterierne blive ufølsomme (resistente) over for det anvendte middel og eventuelle andre antibiotika.

Nyrernes funktion

 • Nyrernes funktion kontrolleres ved opstart af behandlingen og derefter regelmæssigt under behandlingen.

Lungesygdomme

 • Hvis du tidligere har haft luftvejssygdom, astma eller muskelsammentrækninger i luftrørene, eller hvis du får tegn på muskelsammentrækninger i luftrørene ved handling med ARIKAYCE liposomal, vil du få ordineret medicin til udvidelse af luftvejene, fx beta2-stimulerende midler. Denne medicin skal du tage før hver inhalation af ARIKAYCE liposomal.
 • Opstart af behandling med ARIKAYCE liposomal vil ske med forsigtighed, hvis du har fx KOL, da sygdommen kan forværres.
 • Hvis du får allergisk lungebetændelse, vil behandlingen med ARIKAYCE liposomal blive afbrudt.

Nedsat hørelse

 • Din hørelse kontrolleres regelmæssigt under behandlingen og hyppigere, hvis du har eller formodes at have nedsat hørelse.
 • Hvis du får midlertidige skader på det indre øre, stoppes behandlingen med ARIKAYCE liposomal.

Muskelsvaghed

 • Muskelsvaghed kan forværres under behandlingen, hvis du har visse muskelsygdomme, fx Parkinsons sygdom.

Soja

 • Inhalationsvæsken indeholder sojaprotein. Forsigtighed ved allergi over for soja eller jordnødder (peanuts).

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Samtidig anvendelse af visse antibiotika (amphotericin B, polymyxin B), visse midler ved organtransplantation (ciclosporin, tacrolimus eller visse vanddrivende midler (slyngediuretika) øger risikoen for nyreskade, høretab og øresusen (tinnitus).
 • Samtidig brug af vancomycin kan øge risikoen for nyreskader og skader på det indre øre og bør derfor undgås.
 • Samtidig brug af cefalosporiner kan øge risikoen for nyreskader.
 • Muskelafslappende midler (fx suxamethon, mivacurium) kan forstærke den muskelafslappende virkning af ARIKAYCE liposomal.

Graviditet

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Læs mere om gravide og medicin

Amning

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Trafik

Bloddonor

Må ikke tappes. 3 døgns karantæne efter endt behandling.

Doping

Schengenattest (pillepas)

Virkning

 • ARIKAYCE liposomal virker på bakteriernes stofskifte, så de går til grunde.
 • Amikacin er virksomt over for flere forskellige bakteriearter end almindeligt penicillin og er således bredspektret.
 • Halveringstiden i blodet () er 3-14 timer.

Håndtering og holdbarhed

Håndtering

 • Må kun anvendes sammen med Lamira Nebuliser System.
 • Se detaljeret beskrivelse i medfølgende brugsvejledning.

Holdbarhed

 • Opbevares i køleskab (2-8 °C).
 • Må ikke fryses.
 • Kan opbevares i højst 4 uger ved stuetemperatur (under 25 °C).

Lægemiddelformer

Inhalationsvæske til nebulisator, dispersion. 1 hætteglas indeholder 590 mg amikacin (som sulfat) i en liposomal formulering. Den gennemsnitlige leverede dosis pr. hætteglas er ca. 312 mg amikacin.

Hjælpestoffer

Andre:

Dipalmitylphosphatidylcholin : Inhalationsvæske til nebulisator, dispersion 590 mg
Cholesterol : Inhalationsvæske til nebulisator, dispersion 590 mg
Lecithin (soja) (E322) : Inhalationsvæske til nebulisator, dispersion 590 mg
Natriumchlorid : Inhalationsvæske til nebulisator, dispersion 590 mg
Sterilt vand : Inhalationsvæske til nebulisator, dispersion 590 mg

Firma

Tilskud

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

TilskudUdleveringDispenseringsform og styrkePakningPris i kr.
(Recept)Inhalationsvæske til nebulisator, dispersion 590 mg28 stk.105.394,45

Substitution

Foto og identifikation

Revisionsdato

ma. 21. feb. 2022. Priserne er dog gældende pr.mandag den 29. maj 2023.

Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.

Al information om medicin leveres fra Medicin.dk, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk her.DLI