Annonce

Abasaglar KwikPen

A10AE04

Virksomme stoffer

Anvendelse

Abasaglar KwikPen anvendes til behandling af:

Doseringsforslag

Findes som injektionsvæske til indsprøjtning under huden.

Voksne og børn over 2 år

 • Dosis fastsættes individuelt af lægen, og midlet indsprøjtes af patienten selv.
 • Ved hver indsprøjtning skal du skifte til et nyt sted inden for det samme hudområde for at nedsætte risiko for at få ændringer i fedtvævet og fordybninger i huden.
 • Dosis tages 1 gang i døgnet og bør tages på samme tidspunkt hver dag.

Bemærk:

 • Ved skift mellem Abasaglar KwikPen (eller Lantus®) og Toujeo, som alle indeholder det virksomme stof insulin glargin, skal dosis sædvanligvis ændres.

Bivirkninger

Bemærk: Supplerende overvågning gælder kun for Abasaglar KwikPen.

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Lavt blodsukker.
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Fedtaflejringer ved indstiksstedet.
Reaktioner på indstiksstedet.
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Nethindeforandringer, Synsforstyrrelser.
Allergiske reaktioner.
Hævelser pga. væskeophobning i kroppen.

For stor dosis i forhold til behovet:

 • Ved for stor dosis i forhold til behovet falder blodsukkeret for meget, hvilket kan give symptomer som fx svimmelhed, koldsved, varmefornemmelse, hovedpine, hjertebanken og evt. hjertekrampe.
 • Det er vigtigt at være opmærksom på disse symptomer, da symptomerne på dette tidspunkt kan fjernes ved at spise sukker.
 • En videreudvikling af for stor dosis kan medføre kramper og bevidstløshed (insulinchok), som kan behandles med glucagon.
 • Symptomerne optræder især, hvis måltidet udskydes eller i forbindelse med hårdt fysisk arbejde. I sidstnævnte tilfælde kan symptomerne optræde flere timer efter arbejdet.

Reaktioner på indstiksstedet og hudreaktioner ses oftere hos børn end hos voksne.

Bør ikke anvendes

Særlige advarsler

Abasaglar KwikPen skal anvendes med forsigtighed:

 • Alkohol kan øge virkningen af insulin.
 • Du bør kontakte din læge før rejse mellem forskellige tidszoner, da du evt. skal indtage insulin og mad på andre tidspunkter end sædvanligvis.
 • Anden samtidig sygdom, især infektioner og feber, forøger normalt behovet for insulin.
 • Hvis du samtidig har sygdomme, der påvirker binyrer, hypofyse, skjoldbruskkirtel eller er ældre kan det være nødvendigt at ændre insulindosis.
 • Hvis du skifter til en anden type insulin, kan det medføre, at de sædvanlige tidlige advarselssymptomer på nedsat sukkerniveau i blodet (hypoglykæmi) kan ændres eller blive mindre udtalte end de med den tidligere insulin.

Bemærk: Der er sket alvorlige fejl ved håndtering af dette lægemiddel.
Typiske fejl:

 • Forveksling af dosis mellem hurtigtvirkende og langsomtvirkende insulin. Medfører alvorligt for lavt blodsukker og der er set tilfælde af insulinshock
 • Forveksling af morgen- og aftendosis. Medfører alvorligt for lavt blodsukker
 • Der gives dobbelt dosis. Medfører alvorligt for lavt blodsukker.

Nedsat leverfunktion

Dosis bør evt. nedsættes ved dårligt fungerende lever.

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Visse midler mod forhøjet blodtryk (ikke-selektive beta-blokkere) kan sløre symptomerne på for lavt blodsukker.
 • MAO-hæmmere (midler mod depression eller Parkinsons sygdom) kan øge virkningen af Abasaglar KwikPen.
 • Store doser binyrebarkhormon kan nedsætte virkningen af Abasaglar KwikPen.
 • Ved samtidig brug af visse midler mod forhøjet blodtryk (ACE-hæmmere) kan der opstå for lavt blodsukker.
 • Pioglitazon (middel mod diabetes 2) kan sammen med insulin øge risikoen for hjertesvigt. Kombinationen bør anvendes med forsigtighed.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Behandling kan fortsættes under graviditet efter aftale med lægen. Da insulinbehovet ofte ændres under graviditeten, er det vigtigt med hyppige kontrolbesøg hos lægen.

Læs mere om gravide og medicin

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Trafik

Bloddonor

Må ikke tappes. Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorpset.

Doping

Anvendelse medfører udelukkelse fra sportsstævner.

Schengenattest (pillepas)

Virkning

 • Virker ved at erstatte kroppens produktion af insulin. Insulin er et hormon, som dannes i bugspytkirtlen. Insulin er nødvendigt for opbygning af glykogendepoter, fedtdepoter og protein og for sukkerforbrændingen.
 • Diabetikere har mangel på insulin. Mange må derfor have tilført insulin for at få normaliseret stofskifteprocesserne, inkl. sukkerforbrændingen.
 • Virkningen indtræder ca. 4 timer efter indsprøjtning under huden og varer op til 24 timer, afhængig af dosis. Virkningen varer dog op til 36 timer for Toujeo.

Håndtering og holdbarhed

Håndtering

 • Se medfølgende brugsvejledning.
 • Insulin må ikke anvendes, hvis den er uklar.

Holdbarhed

 • Insulin, som ikkeer taget i brug:
  • Opbevares i køleskab (2-8 °C) beskyttet mod lys.
  • Må ikke fryses,
  • Må ikke placeres for tæt på køleelementerne i køleskabet.
  • Injektionsvæske, som har været frosset, må ikke anvendes.
 • Insulin, som er i brug:
  • ikke opbevares i køleskab eller fryses.
  • Kan opbevares i højst 28 dage ved stuetemperatur (højst 30 °C).
  • Må ikke udsættes for ekstremt høje temperaturer eller direkte sollys.

Lægemiddelformer

Injektionsvæske, opløsning i KwikPen.

 • 1 ml indeholder 100 E insulin glargin.
 • Hver pen indeholder 3 ml svarende til 300 E insulin.

Hjælpestoffer

Konservering:

Metacresol : injektionsvæske, opl. i pen 100 E/ml

Andre:

Glycerol (E422) : injektionsvæske, opl. i pen 100 E/ml
Sterilt vand : injektionsvæske, opl. i pen 100 E/ml
Zinkoxid : injektionsvæske, opl. i pen 100 E/ml

Firma

Tilskud

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

TilskudUdleveringDispenseringsform og styrkePakningPris i kr.
(Recept)injektionsvæske, opl. i pen 100 E/ml5 x 3 ml (1-80E/Inj)(Paranova)Udgået 17-04-2023
(Recept)injektionsvæske, opl. i pen 100 E/ml5 x 3 ml (1-80E/Inj) (2care4)Udgået 01-05-2023
(Recept)injektionsvæske, opl. i pen 100 E/ml5 x 3 ml (1-80E/inj.)454,80
(Recept)injektionsvæske, opl. i pen 100 E/ml5 x 3 ml (1-80E/Inj) (Orifarm)454,00

Substitution

Foto og identifikation

injektionsvæske, opl. i pen 100 E/ml
Prægintet præg
Kærv
Farvelysegrøn
Mål i mm.20 x 144

Uden beskyttelseshætte

Revisionsdato

ti. 7. sep. 2021. Priserne er dog gældende pr.mandag den 29. maj 2023.

Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.

Al information om medicin leveres fra Medicin.dk, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk her.DLI