Annonce

Abilify® Maintena

N05AX12

Abilify® Maintena er et middel mod psykoser.

Virksomme stoffer

Anvendelse

Abilify® Maintena anvendes til vedligeholdelsesbehandling af skizofreni.

Doseringsforslag

 • Findes som pulver til injektionsvæske, der efter opløsning indsprøjtes i sæde- eller skuldermusklen.
 • Før behandlingen startes skal det sikres, at man kan tåle aripiprazol (indholdsstoffet i Abilify® Maintena).
 • Dosis er individuel og afhænger bl.a. af sygdommens sværhedsgrad.

Bivirkninger

Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Sløret syn.
Fordøjelsesbesvær, Forstoppelse, Kvalme, Opkastning, Øget spytdannelse.
Træthed.
Diabetes.
Bivirkninger fra bevægeapparatet, Motorisk uro, Rysten, Sløvhed, Svimmelhed, Hovedpine.
Angst, Søvnighed, Rastløshed, Søvnløshed.
Rejsningsproblemer.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Øget mængde af hormonet prolaktin i blodet.
Dobbeltsyn.
Forhøjet blodsukker.
Ufrivillige bevægelser, Ufrivillige langsomme bevægelser.
Depression, Øget seksualdrift.
Blodtryksfald når man rejser sig.
Ikke kendt.Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer, Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader.
Hjertebanken, Hjerterytmeforstyrrelser, Hjertestop, Langsom puls.
Betændelse i bugspytkirtlen.
Malignt neuroleptikasyndrom - alvorlig tilstand med bl.a. feber og bevidsthedssløring, Pludselig og uforklarlig død.
Dårligt fungerende lever, Leverbetændelse.
Allergiske reaktioner.
Serotoninsyndrom.
Påvirkning af blodsukkeret, Påvirkning af ekg.
For lidt natrium i blodet, Overspisning, Syreophobning i blodet.
Kramper, Nedbrydning af muskelvæv.
Ufrivillige øjenbevægelser.
Aggressivitet, Impulsiv og sygelig købetrang, Impulskontrolforstyrrelser, Nervøsitet, Omvandring i omtåget tilstand, Selvmordstanker eller -adfærd, Spillelidenskab, Talebesvær, Uro og rastløshed.
Manglende vandladning, Ufrivillig vandladning.
Langvarig smertefuld erektion.
Lungebetændelse pga. opkast i lungerne, Sammentrækninger i strubemuskulaturen.
Alvorlig lægemiddelreaktion med påvirkning af de indre organer, Hårtab, Overfølsomhed over for sollys.
Besvimelsesanfald, Blodprop i de dybe vener, Forhøjet blodtryk, Væskeophobning i fx arme og ben.

* Forlænget QT-interval er en særlig type forstyrrelse af hjerterytmen, som i enkelte tilfælde kan føre til pludselig død.

** I meget sjældne tilfælde forekommer ufrivillige bevægelser og såkaldt malignt neuroleptikasyndrom - en alvorlig tilstand med feber, bevidsthedssløring og flere af de nævnte bivirkninger. Denne tilstand kræver øjeblikkelig lægehjælp.

*** Serotoninsyndrom (bl.a. feber, stivhed, rysten, muskelkramper og ændret mental tilstand) er forekommet med ukendt hyppighed. Tilstanden kan være alvorlig og kræve hurtig lægehjælp.

 • Ovenstående bivirkninger er opgjort for voksne. Hos unge under 18 år ses generelt samme bivirkninger - dog er der enkelte, som kan forekomme hyppigere: Bivirkninger fra bevægeapparatet og søvnighed er set hos over 10 %, mens mundtørhed, øget appetit, lavt blodtryk, vægttab, for meget insulin i blodet, hjerterytmeforstyrrelser og øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer er set hos 1-10 %. Hos unge over 13 år med maniske episoder er desuden også set vægtøgning, ufrivillige rykkende bevægelser og muskelkramper hos 1-10 %.

Bør ikke anvendes

Særlige advarsler

 • Midlet skal anvendes med forsigtighed:
  • Til ældre over 65 år
  • Ved meget dårligt fungerende lever (et andet middel bør anvendes)
  • Ved hjerte-kar-sygdomme
  • Ved risiko for blodpropper
  • Ved øget risiko for hjerneblødning/blodprop i hjernen
  • Ved epilepsi og tendens til kramper.
 • Midlet bør ikke bruges ved behov for hurtig dæmpning af skizofreni-symptomer.
 • Der kan være risiko for stærkt forhøjet niveau af sukker i blodet. Hvis man har diabetes eller risiko for at udvikle diabetes, skal man løbende til kontrol hos lægen.
 • Vægtøgning er set. Jævnlig måling af BMI og taljemål anbefales.
 • Alkohol forstærker midlets sløvende virkning.
 • Der er set større dødelighed end normalt, når man behandler ældre med demens med antipsykotika.
 • Blodpropper kan ses ved behandling med antipsykotika. Man skal være ekstra opmærksom, hvis man har forhøjet risiko for at få blodpropper.

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • En række midler (bl.a. visse midler mod svamp, visse antibiotika, visse midler mod HIV samt visse midler mod depression) kan øge virkningen af Abilify® Maintena.
 • Carbamazepin (epilepsimiddel) nedsætter virkningen af Abilify® Maintena.
 • Generel forsigtighed ved brug af andre lægemidler der kan forstyrre hjerterytmen - fx lithium (middel mod bipolar lidelse), visse antibiotika, visse midler mod depression, visse midler mod hjerterytmeforstyrrelser samt visse midler mod psykoser.
  En del af disse midler skal helt undgås. Det gælder: Chlorprothixen og pimozid (midler mod psykoser), moxifloxacin (antibiotikum), amiodaron og dronedaron (midler mod hjerterytmeforstyrrelser), droperidol (middel mod kvalme) samt vandetanib (middel mod kræft).
 • Samtidig brug af visse midler mod depression (SSRI- midler, SNRI-midler), visse smertestillende midler (tramadol) og visse midler mod migræne (triptaner) giver risiko for serotoninsyndrom - en kombination af symptomer såsom feber, stivhed, rysten, muskelkramper og ændret mental tilstand kan være tidlige tegn på, at tilstanden er ved at udvikles. Denne tilstand kræver øjeblikkelig lægehjælp.
  Abilify® Maintena forstærker den søvndyssende effekt af sovemidler, smertestillende midler og antihistaminer.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Læs mere om gravide og medicin

Amning

Trafik

Bloddonor

Må ikke tappes. 3 måneders karantæne efter endt behandling.

Doping

Schengenattest (pillepas)

Virkning

 • Virker ved at ændre aktiviteten af flere signalstoffer i hjernen, så overførslen af nerveimpulser i hjernen hæmmes. Midlet har således en beroligende og antipsykotisk virkning uden at virke helbredende.
 • Den antipsykotiske virkning kan først forventes efter behandling i 1-2 uger, undertiden 1-2 måneder. Virkningen kan vare flere uger, efter at behandlingen er ophørt.
 • Halveringstiden i blodet () er ca. 30-46 timer.

Håndtering og holdbarhed

Holdbarhed

 • Må ikke fryses.

Lægemiddelformer

Pulver og solvens til depotinjektionsvæske, suspension. 1 hætteglas indeholder 400 mg aripiprazol. Efter rekonstitution indeholder 1 ml suspension 200 mg aripiprazol (depot).

Pulver og solvens til depotinjektionsvæske, suspension i fyldt injektionssprøjte. 1 injektionssprøjte indeholder 400 mg aripiprazol (depot).

Hjælpestoffer

Andre:

Carmellosenatrium : pulver og solvens til depotinjektionsvæske, susp. 400 mg, pulv. og solv. t. depotinj.væske, susp., sprøjte 400 mg
Mannitol (E421) : pulver og solvens til depotinjektionsvæske, susp. 400 mg, pulv. og solv. t. depotinj.væske, susp., sprøjte 400 mg
Natriumdihydrogenphosphat : pulver og solvens til depotinjektionsvæske, susp. 400 mg, pulv. og solv. t. depotinj.væske, susp., sprøjte 400 mg
Sterilt vand : pulver og solvens til depotinjektionsvæske, susp. 400 mg, pulv. og solv. t. depotinj.væske, susp., sprøjte 400 mg

Firma

Tilskud

Hvis du opfylder visse betingelser, kan du normalt få tilskud. Spørg din læge.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

TilskudUdleveringDispenseringsform og styrkePakningPris i kr.
(Recept)pulver og solvens til depotinjektionsvæske, susp. 400 mg1 sæt (Medartuum)2.227,85
(Recept)pulver og solvens til depotinjektionsvæske, susp. 400 mg1 sæt3.492,00
(Recept)pulver og solvens til depotinjektionsvæske, susp. 400 mg1 sæt (Abacus)2.226,50
(Recept)pulver og solvens til depotinjektionsvæske, susp. 400 mg1 sæt (Paranova)2.241,25
(Recept)pulver og solvens til depotinjektionsvæske, susp. 400 mg1 sæt (2care4)2.212,05
(Recept)pulver og solvens til depotinjektionsvæske, susp. 400 mg1 sæt (Orifarm)2.224,00
(Recept)pulver og solvens til depotinjektionsvæske, susp. 400 mg3 sæt (Medartuum)10.435,35
(Recept)pulv. og solv. t. depotinj.væske, susp., sprøjte 400 mg1 stk. (Abacus)2.395,35
(Recept)pulv. og solv. t. depotinj.væske, susp., sprøjte 400 mg1 stk. (Orifarm)2.610,00
(Recept)pulv. og solv. t. depotinj.væske, susp., sprøjte 400 mg1 stk. (2care4)2.507,90
(Recept)pulv. og solv. t. depotinj.væske, susp., sprøjte 400 mg1 stk. (Medartuum)2.566,85
(Recept)pulv. og solv. t. depotinj.væske, susp., sprøjte 400 mg1 stk. (Paranova)2.506,55
(Recept)pulv. og solv. t. depotinj.væske, susp., sprøjte 400 mg1 stk.3.492,00

Substitution

Foto og identifikation

Revisionsdato

to. 13. apr. 2023. Priserne er dog gældende pr.mandag den 15. maj 2023.

Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.

Al information om medicin leveres fra Medicin.dk, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk her.DLI