Annonce

Actiq®

N02AB03

Actiq® er et stærkt smertestillende middel.

Virksomme stoffer

Anvendelse

Actiq® anvendes ved stærke akutte smerter (gennembrudssmerter) hos personer, der i forvejen behandles med morfin eller morfinlignende midler for stærke kroniske smerter.

Doseringsforslag

Findes som sugetabletter med applikator.


Dosis er individuel og afhænger af smerternes art og sværhedsgrad.

 • Voksne og unge over 16 år. Individuelt. Begyndelsesdosis. 200 mikrogram, som må gives med et andet lægemiddel. Hvis der ikke opnås smertelindring inden for 15 minutter, kan dosis gentages eller højere styrker af Actiq® gives. Der må ikke anvendes mere end 2 sugetabletter til et enkelt smerteanfald.
 • Ældre. Dosis skal nedsættes.

Bemærk:

 • Sugetabletten anbringes i munden ind mod kinden, og ved hjælp af applikatoren stryges kindernes slimhinder, samtidig med at der suges. Må ikke tygges. Munden kan fugtes med vand inden anbringelsen.

Nedsat nyrefunktion
Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-60 ml/min)

Bivirkninger

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Kvalme.
Svimmelhed, Hovedpine.
Søvnighed.
Øget svedtendens.
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Overfølsomhed over for lyd.
Synsforstyrrelser.
Mavesmerter, Mundbetændelse, Diarré, Forstoppelse, Mundtørhed, Opkastning, Smagsforstyrrelser.
Kraftesløshed.
Reaktioner på påføringsstedet.
Nedsat appetit.
Muskelkramper, Nedsat følesans, Ændring i hudens følesans.
Angst, Depression, Forvirring, Hallucinationer, Koncentrationsbesvær, Opstemthed, Tankeforstyrrelser, Søvnløshed, Unormale drømme.
Nedsat vejrtrækning, Halsbetændelse, Høfeber.
Hudkløe, Hududslæt, Rødme.
Blodtryksfald når man rejser sig, Afslapning af karrenes muskler, Akut ildebefindende, Hedeture.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Koordinationsbesvær.
Manglende vandladning.
Åndenød.
Ikke kendt.Abstinenser, Tilvænning.
Afhængighed af midlet.
Pauser i vejrtrækningen under søvn.

* Kan opstå hvis du pludselig afbryder behandlingen.

Bemærk: Visse præparater kan indeholde sukker, der kan være skadeligt for tænderne.

Bør ikke anvendes

Bør ikke anvendes ved

 • alvorlige vejrtrækningsproblemer
 • dårligt fungerende hjerte.

Særlige advarsler

 • Alkohol forstærker midlets sløvende og åndedrætshæmmende virkning.
 • Forsigtighed ved forhøjet tryk i hjernen.
 • Forsigtighed ved søvnapnø (korte perioder med pauser i vejrtrækningen under søvn). Dosis skal muligvis sænkes.
 • Midlet kan medføre både psykisk og fysisk afhængighed. Er afhængighed opstået, vil pludseligt ophør med indtagelse af midlet udløse abstinenssymptomer, der viser sig ved almen utilpashed, gaben, tåreflåd, snue, nysen, svedudbrud, gåsehud, diarré, hovedpine, rysten på arme og ben og evt. kramper. Desuden kan der opstå en stærk trang til atter at indtage stoffet. Ved ophør af behandlingen skal dosis derfor nedtrappes gradvist for at undgå abstinenser.
 • Der kan opstå tolerans ved brug over længere tid. Det betyder, at man har behov for højere og højere doser for at behandle de samme smerter.
 • Bør undgås ved svær overfølsomhed for andre stærke smertestillende midler, som fx morfin.

Bemærk der er sket alvorlige fejl ved håndtering af dette lægemiddel:

Der er set flere eksempler på:

 • At der er givet almindelig dosis til borgere med nedsat nyrefunktion. Det giver overdosering, da medicinen udskilles via nyrerne.
 • At der er givet for høj dosis fx pga. dobbeltdosering og forveksling af medicinens styrke.

Overdosering kan medføre nedsat vejrtrækning og i værste fald død.

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed ved meget dårligt fungerende lever.

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Benzodiazepiner (beroligende midler) og visse midler mod epilepsi kan øge Actiq®s sløvende virkning.
 • En række midler (heriblandt visse midler mod HIV, svamp, infektion samt hjerte-kredsløbslidelser) kan øge virkningen af Actiq®.
 • Phenobarbital (epilepsimiddel) kan øge Actiq® sløvende og åndedrætshæmmende virkning.
 • Rifampicin (antibiotika), midler mod epilepsi (carbamazepin, phenytoin) og naturlægemidler med perikon kan nedsætte virkningen af Actiq®.
 • Actiq® kan øge virkningen af sovemidler, midler mod depression og mod psykoser.
 • Samtidig behandling med MAO-hæmmere (midler mod depression eller Parkinsons sygdom) kan give kramper, forhøjet temperatur og ændret blodtryk, og Actiq® må ikke anvendes, hvis man inden for de sidste 14 dage har været i behandling med MAO-hæmmere.
 • Samtidig behandling med visse midler mod depression kan giver risiko for serotoninsyndrom - en kombination af symptomer såsom feber, stivhed, rysten, muskelkramper og ændret mental tilstand kan være tidlige tegn på, at tilstanden er ved at udvikles. Denne tilstand kræver øjeblikkelig lægehjælp. Der skal gå mindst 14 dage efter endt behandling med Actiq®, før behandling med disse lægemidler påbegyndes.
 • Actiq® må ikke tages sammen med lægemidler mod narkolepsi.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Der er begrænset erfaring med anvendelse til gravide. Længerevarende anvendelse kan medføre abstinenssymptomer hos den nyfødte. I forbindelse med fødslen kan barnets vejrtrækning og hjerterytme blive påvirket.

Læs mere om gravide og medicin

Amning

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Der er begrænset erfaring med anvendelse under amning. Du bør derfor kun amme efter aftale med lægen.

Trafik

Advarselstrekanten viser, at medicinen virker sløvende, og at den kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Hvis midlet påvirker din evne til at køre bil eller andet motorkøretøj, kan motorkørsel være strafbart i lighed med promillekørsel og skal undgås. I henhold til
Vejledning om helbredskrav til kørekort kan bilkørsel ikke anbefales ved fast behandling.

Bloddonor

Må ikke tappes. Om du kan tappes, afhænger dog af din sygdom.

Doping

Anvendelse medfører udelukkelse fra sportsstævner.

Schengenattest (pillepas)

Ved dette præparat kan man få pillepas til rejser i Schengen-lande.
Se Medicin på rejsen.

Virkning

 • Smertestillende ved at påvirke de områder i hjernen, der registrerer smerte.
 • Halveringstiden i blodet () er ca. 7 timer.

Håndtering og holdbarhed

Lægemiddelformer

Sugetabletter med applikator. 1 sugetablet indeholder 400 mikrogram, 600 mikrogram eller 800 mikrogram fentanyl (som citrat).

Hjælpestoffer

Farve:

Brilliant Blue FCF (E133) : sugetabletter 400 mikrogram, sugetabletter 600 mikrogram, sugetabletter 800 mikrogram, sugetabletter 800 mikrogram

Smag:

Hindbær : sugetabletter 400 mikrogram, sugetabletter 600 mikrogram, sugetabletter 800 mikrogram, sugetabletter 800 mikrogram

Firma

Tilskud

Hvis du opfylder visse betingelser, kan du muligvis få tilskud. Spørg din læge.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

TilskudUdleveringDispenseringsform og styrkePakningPris i kr.
(Recept)sugetabletter 400 mikrogram15 stk. (blister)1.739,00
(Recept)sugetabletter 600 mikrogram15 stk. (blister)1.739,00
(Recept)sugetabletter 800 mikrogram15 stk. (blister)1.739,00
(Recept)sugetabletter 800 mikrogram15 stk. (blister)Udgået 17-04-2023

Substitution

Foto og identifikation

sugetabletter 400 mikrogram
PrægACTIQ 400
KærvIngen kærv
Farvehvid
Mål i mm.10 x 20
sugetabletter 400 mikrogram
sugetabletter 600 mikrogram
PrægACTIQ 600
KærvIngen kærv
Farvehvid
Mål i mm.10 x 20
sugetabletter 600 mikrogram
sugetabletter 800 mikrogram
PrægACTIQ 800
KærvIngen kærv
Farvehvid
Mål i mm.10 x 20
sugetabletter 800 mikrogram

Revisionsdato

ti. 2. aug. 2022. Priserne er dog gældende pr.mandag den 29. maj 2023.

Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.

Al information om medicin leveres fra Medicin.dk, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk her.DLI