Annonce

Actrapid®

Actrapid Penfill

A10AB01

Actrapid® er et middel mod diabetes (sukkersyge). Hurtigt indsættende og kortvarigt virkende insulin.

Virksomme stoffer

Anvendelse

Actrapid® anvendes til behandling af:

Doseringsforslag

Findes som injektionsvæske til indsprøjtning under huden.

 • Dosis fastsættes individuelt af lægen.
 • Du tager selv dine indsprøjtninger.
 • Dosis bør tages umiddelbart før et måltid.

Bemærk:

 • Ved hver indsprøjtning skal du skifte til et nyt sted inden for det samme hudområde for at nedsætte risiko for at få ændringer i fedtvævet og fordybninger i huden.
 • Cylinderampullen er beregnet til anvendelse i særlig insulinpen.

Bivirkninger

Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Reaktioner på indstiksstedet.
Hævelser pga. væskeophobning i kroppen.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Insulinchok.
Ikke kendt.Diabetisk betinget nethindelidelse, Nethindeforandringer, Synsforstyrrelser.
Allergiske reaktioner.
Udvikling af antistoffer.
Lavt blodsukker.

Ved for stor dosis i forhold til behovet falder blodsukkeret for meget, hvilket kan give symptomer som fx svimmelhed, koldsved, varmefornemmelse, hovedpine, hjertebanken og evt. hjertekrampe.
Det er vigtigt at være opmærksom på disse symptomer, da symptomerne på dette tidspunkt kan fjernes ved at spise sukker. En videreudvikling af for stor dosis kan medføre kramper og bevidstløshed (insulinchok), som kan behandles med glucagon. Symptomerne optræder især, hvis måltidet udskydes eller i forbindelse med hårdt fysisk arbejde. I sidstnævnte tilfælde kan symptomerne optræde flere timer efter arbejdet.

Bør ikke anvendes

Særlige advarsler

Actrapid® skal anvendes med forsigtighed:

 • Alkohol kan øge virkningen af insulin.
 • Du bør kontakte din læge før rejse mellem forskellige tidszoner, da du evt. skal indtage insulin og mad på andre tidspunkter end sædvanligvis.
 • Anden samtidig sygdom, især infektioner og feber, forøger normalt behovet for insulin.
 • Hvis du samtidig har sygdomme, der påvirker binyrer, hypofyse, skjoldbruskkirtel, nyrer eller lever, eller er ældre kan det være nødvendigt at ændre insulindosis.
 • Hvis du skifter til en anden type insulin, kan det medføre, at de sædvanlige tidlige advarselssymptomer på nedsat sukkerniveau i blodet (hypoglykæmi) kan ændres eller blive mindre udtalte end de med den tidligere insulin.

Bemærk: Der er sket alvorlige fejl ved håndtering af dette lægemiddel.
Typiske fejl:

 • Forveksling af dosis mellem hurtigtvirkende og langsomtvirkende insulin. Medfører alvorligt for lavt blodsukker og der er set tilfælde af insulinshock
 • Forveksling af morgen- og aftendosis. Medfører alvorligt for lavt blodsukker
 • Der gives dobbelt dosis. Medfører alvorligt for lavt blodsukker.

NB! Brug kun hurtigtvirkende insulin i forbindelse med et måltid.

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed ved dårligt fungerende lever.

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Visse midler mod forhøjet blodtryk (ikke-selektive beta-blokkere) kan sløre symptomerne på for lavt blodsukker.
 • MAO-hæmmere (midler mod depression eller Parkinsons sygdom) kan øge virkningen af Actrapid®.
 • Store doser binyrebarkhormon kan nedsætte virkningen af Actrapid®.
 • Ved samtidig brug af visse midler mod forhøjet blodtryk (ACE-hæmmere) kan der opstå for lavt blodsukker.
 • Pioglitazon (middel mod diabetes 2) kan sammen med insulin øge risikoen for hjertesvigt. Kombination af midlerne bør anvendes med forsigtighed.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Da insulinbehovet ofte ændres under graviditeten, er det vigtigt med hyppige kontrolbesøg hos lægen.

Læs mere om gravide og medicin

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Trafik

Bloddonor

Må ikke tappes. Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorpset.

Doping

Anvendelse medfører udelukkelse fra sportsstævner.

Schengenattest (pillepas)

Virkning

 • Virker ved at erstatte kroppens produktion af insulin. Insulin er et hormon, som dannes i bugspytkirtlen. Insulin er nødvendigt for opbygning af glykogendepoter, fedtdepoter og protein og for sukkerforbrændingen.
 • Diabetikere har mangel på insulin. Mange må derfor have tilført insulin for at få normaliseret stofskifteprocesserne, inkl. sukkerforbrændingen.
 • Virkningen indtræder ca. 30 minutter efter indsprøjtning under huden.
 • Virkningen er kraftigst efter 1-3 timer, og den varer ca. 8 timer, afhængig af dosis.

Håndtering og holdbarhed

Håndtering

 • Må kun anvendes sammen med injektionssprøjter, som tillader særlig nøjagtig udmåling af dosis.
 • Da der er risiko for udfældning i nogle pumpekatetre, må Actrapid® ikke anvendes i insulinpumper til kontinuerlig subkutan (under huden) insulininfusion.
 • Penfill® cylinderampuller er beregnet til anvendelse sammen med Novo Nordisk insulin-dispenseringssystemer og NovoFine® eller NovoTwist® nåle.
 • Se endvidere medfølgende brugsvejledning.

Holdbarhed

 • Insulin, som ikke er taget i brug:
  • Opbevares i køleskab (2-8°C).
  • Må ikke placeres for tæt på køleelementerne i køleskabet.
  • Injektionsvæske, som har været frosset, må ikke anvendes.
 • Insulin, som er i brug:
  • ikke opbevares i køleskab.
  • Hætteglas kan opbevares højst 6 uger ved stuetemperatur (højst 25°C).
  • Cylinderampuller kan opbevares højst 6 uger ved højst 30°C.
  • Må ikke udsættes for ekstremt høje temperaturer eller direkte sollys.
 • Insulinen må ikke anvendes, hvis den er uklar.

Lægemiddelformer

Injektionsvæske, opløsning i hætteglas. 1 ml indeholder 100 IE humant insulin.
Actrapid® Penfill®, injektionsvæske, opløsning i cylinderampuller. 1 ml indeholder 100 IE humant insulin.

Hjælpestoffer

Konservering:

Metacresol : injektionsvæske, opl. i hætteglas 100 IE/ml, injektionsvæske, opl. i cylinderampul 100 IE/ml

Andre:

Glycerol (E422) : injektionsvæske, opl. i hætteglas 100 IE/ml, injektionsvæske, opl. i cylinderampul 100 IE/ml
Sterilt vand : injektionsvæske, opl. i hætteglas 100 IE/ml, injektionsvæske, opl. i cylinderampul 100 IE/ml
Zinkchlorid : injektionsvæske, opl. i hætteglas 100 IE/ml, injektionsvæske, opl. i cylinderampul 100 IE/ml

Firma

Tilskud

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

TilskudUdleveringDispenseringsform og styrkePakningPris i kr.
(Recept)
Genordn. J
injektionsvæske, opl. i hætteglas 100 IE/ml10 ml170,60
(Recept)
Genordn. J
injektionsvæske, opl. i cylinderampul 100 IE/ml5 x 3 ml337,95

Substitution

Foto og identifikation

injektionsvæske, opl. i cylinderampul 100 IE/ml
Prægintet præg
Kærv
Farvegul
Mål i mm.11 x 67

Injektionspen til dosering af 1 - 60 enheder

Injektionspen til dosering af ½ - 30 enheder

Revisionsdato

ti. 29. mar. 2022. Priserne er dog gældende pr.mandag den 29. maj 2023.

Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.

Al information om medicin leveres fra Medicin.dk, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk her.DLI