Annonce

Adtralza®

D11AH07

Adtralza® er et middel mod atopisk eksem.

Virksomme stoffer

Anvendelse

Adtralza® anvendes til behandling af voksne og børn over 12 år med moderate til svære tilfælde af atopisk eksem.

Må kun anvendes på eller udleveres fra sygehus.

Doseringsforslag

Findes som injektionsvæske, der sprøjtes ind under huden.

Voksne og børn over 12 år

 • Den anbefalede startdosis er 600 mg (fire injektioner a 150 mg), efterfulgt af 300 mg (to injektioner a 150 mg), som gives hver 2. uge.
 • Midlet kan gives i låret eller maven, undtagen i de 5 cm omkring navlen.
  Hvis indsprøjtningen gives af en anden person, kan overarmen også benyttes.
 • Det anbefales at skifte injektionssted for hver dosis.
 • Hvis behandlingen har effekt, kan lægen ændre dosis til hver 4. uge.
 • Hvis der ikke ses synlig effekt efter 16 uger, bør behandlingen afbrydes. Hvis du har haft delvis effekt af Adtralza®, skal du muligvis fortsætte behandlingen i længere tid.

Bemærk:

 • Glemt dosis skal tages hurtigst muligt.
 • Begrænset erfaring ved ældre over 75 år.
 • Erfaring savnes ved børn under 12 år.
 • Adtralza® kan bruges sammen med medicin mod eksem, som du påfører huden, eller det kan bruges alene.

Bivirkninger

Dette lægemiddel har skærpet indberetningspligt. Alle eventuelle bivirkninger ved brugen skal derfor indberettes til Lægemiddelstyrelsen, se Lægemiddelstyrelsen (Meld en bivirkning).

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Luftvejsinfektion.
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Allergisk reaktion i øjet, Øjenbetændelse.
Reaktioner på indstiksstedet.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Hornhindebetændelse.

Bør ikke anvendes

Særlige advarsler

 • Adtralza® nedsætter kroppens modstandskraft over for parasitter som fx ormeinfektioner. Har du tegn på tarmparasitter (diarré, luft i maven, mavetilfælde, fedtet afføring og dehydrering), skal det behandles, inden du får Adtralza®.
 • Tal med din læge, hvis du får øjenbetændelse.

Brug af anden medicin

Graviditet

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Læs mere om gravide og medicin

Amning

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Trafik

Bloddonor

Må ikke tappes. 4 måneders karantæne efter endt behandling.

Doping

Schengenattest (pillepas)

Virkning

Virker ved at undertrykke kroppens immunforsvar og dæmpe vævsreaktionen (inflammationen) ved atopisk eksem.

Håndtering og holdbarhed

Håndtering

 • Injektionssprøjterne skal tages ud af køleskab mindst 30 minutter før brug.
 • Kun til engangsbrug.
 • Injektionssprøjten må ikke omrystes.

Holdbarhed

 • Opbevares i køleskab (2-8⁰C) beskyttet mod lys.
 • Må ikke fryses.
 • Kan om nødvendigt opbevares højst 14 dage ved stuetemperatur (højst 25⁰C). Må ikke genplaceres i køleskab, og evt. resterende injektionssprøjter skal kasseres efter 14 dage.

Lægemiddelformer

Injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte. 1 injektionssprøjte indeholder 150 mg tralokinumab.

Hjælpestoffer

Andre:

Eddikesyre : injektionsvæske, opl. i sprøjte 150 mg
Natriumacetat : injektionsvæske, opl. i sprøjte 150 mg
Natriumchlorid : injektionsvæske, opl. i sprøjte 150 mg
Polysorbat 80 : injektionsvæske, opl. i sprøjte 150 mg
Sterilt vand : injektionsvæske, opl. i sprøjte 150 mg

Firma

LEO.

Tilskud

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

TilskudUdleveringDispenseringsform og styrkePakningPris i kr.
(Recept)injektionsvæske, opl. i sprøjte 150 mg4 stk. (2 x 2)10.834,85

Substitution

Foto og identifikation

Revisionsdato

on. 30. nov. 2022. Priserne er dog gældende pr.mandag den 29. maj 2023.

Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.

Al information om medicin leveres fra Medicin.dk, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk her.DLI