Annonce

Aimovig

N02CD01

Aimovig er et middel mod migræne.

Virksomme stoffer

Anvendelse

Aimovig anvendes til forebyggelse af migræne hos voksne, der har mindst 4 migrænedage om måneden.

Anvendes kun på sygehus eller af personen selv efter instruktion.

Doseringsforslag

Findes som injektionsvæske, der sprøjtes ind under huden (subkutant).

 • Sædvanligvis 1 dosis (70-140 mg) hver 4. uge.
 • Som regel vil virkningen indtræde inden for 3 måneder. Det anbefales at vurdere behovet efter 3 måneder for at fortsætte behandlingen regelmæssigt herefter.
 • Hvis virkningen udebliver efter 3 måneders brug, skal man stoppe behandlingen.

Bemærk:

 • Der er ingen erfaring vedr. børn og unge under 18 år.
 • Der bør skiftes indsprøjtningssteder (mave, lår eller overarm), og indsprøjtningerne bør ikke gives i områder, hvor huden er irriteret (fx ved ømhed, blå mærker, rødme).
 • Hele indholdet af den fyldte pen skal indsprøjtes. Hver pen må kun anvendes én gang. Se evt. brugervejledning i indlægssedlen.

Bivirkninger

Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Forstoppelse.
Allergiske reaktioner, Overfølsomhedsreaktioner, Nældefeber.
Reaktioner på indstiksstedet.
Muskelkramper.
Hudkløe.
Ikke kendt.Hårtab.

* Hududslæt, men også mere alvorlige overfølsomhedsreaktioner som anafylaktisk chok (en akut alvorlig allergisk tilstand) og allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet, er blevet rapporteret ved brug af Aimovig efter markedsføring. Disse reaktioner kan forekomme inden for minutter eller mere end én uge efter behandling. Behandlingen skal straks afsluttes.

** I størstedelen af tilfældene ses forstoppelsen efter første dosis, dog har patienter også oplevet forstoppelse senere i behandlingen. I de fleste tilfælde sås bedring inden for 3 måneder. Efter markedsføring er der rapporteret om forstoppelse med alvorlige komplikationer, i nogle tilfælde med påkrævet indlæggelse/kirurgisk indgreb.

Bør ikke anvendes

Særlige advarsler

 • Aimovig kan øge risikoen for alvorlig forstoppelse. Du bør søge lægehjælp i tilfælde af, at en evt. forstoppelse ikke forsvinder, eller den forværres, da det kan blive nødvendigt at afbryde behandlingen.
 • Dit blodtryk bør kontrolleres regelmæssigt, da Aimovig kan øge blodtrykket.
 • Kanylehætten indeholder latex, der kan give allergiske reaktioner.

Brug af anden medicin

Graviditet

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Læs mere om gravide og medicin

Amning

Trafik

Bloddonor

Må ikke tappes. 5 måneders karantæne efter endt behandling.

Doping

Schengenattest (pillepas)

Virkning

 • Aimovig tilhører en gruppe af lægemidler, der kaldes monoklonale antistoffer (MAB).
 • Midlet virker ved at blokere aktiviteten af CGRP-molekylet i hjernen, som er blevet forbundet med migræne (CGRP står for calcitonin-gen-relateret peptid).
 • Halveringstiden i blodet () er ca. 28 dage.

Håndtering og holdbarhed

Håndtering

 • Pennen må ikke omrystes.
 • Hele indholdet i pennen skal injiceres.
 • Pennen er kun til engangsbrug.
 • Se endvidere medfølgende brugsvejledning.

Holdbarhed

 • Opbevares i køleskab (2-8°C) beskyttet mod lys.
 • Må ikke fryses.
 • Kan opbevares i højst 7 dage ved stuetemperatur (højst 25°C). Evt. ikke-anvendte penne skal kasseres efter 7 dage og må ikke genplaceres i køleskab.

Lægemiddelformer

Injektionsvæske, opløsning i fyldt pen. 1 pen indeholder 70 mg eller 140 mg erenumab.

Hjælpestoffer

Andre:

Eddikesyre, koncentreret : injektionsvæske, opl. i pen 70 mg, injektionsvæske, opl. i pen 140 mg
Polysorbat 80 : injektionsvæske, opl. i pen 70 mg, injektionsvæske, opl. i pen 140 mg
Saccharose : injektionsvæske, opl. i pen 70 mg, injektionsvæske, opl. i pen 140 mg
Sterilt vand : injektionsvæske, opl. i pen 70 mg, injektionsvæske, opl. i pen 140 mg

Firma

Tilskud

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

TilskudUdleveringDispenseringsform og styrkePakningPris i kr.
(Recept)injektionsvæske, opl. i pen 70 mg1 stk.3.963,50
(Recept)injektionsvæske, opl. i pen 140 mg1 stk.3.963,50
(Recept)injektionsvæske, opl. i pen 140 mg1 stk. (Medartuum)3.943,05
(Recept)injektionsvæske, opl. i pen 140 mg3 x 1 stk.11.856,80

Substitution

Foto og identifikation

injektionsvæske, opl. i pen 70 mg
Prægintet præg
Kærv
Farve
Mål i mm.153 x 18,2
injektionsvæske, opl. i pen 140 mg
Prægintet præg
Kærv
Farve
Mål i mm.153 x 18,2

Revisionsdato

to. 9. mar. 2023. Priserne er dog gældende pr.mandag den 29. maj 2023.

Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.

Al information om medicin leveres fra Medicin.dk, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk her.DLI