Annonce

Alimta®


Producent: Eli Lilly

Indeholder
Alimta® er et celledræbende middel (antimetabolit).

Virksomme stoffer
Pemetrexed

Anvendelse

Alimta® anvendes til behandling af visse former for lungekræft og lungehindekræft.

Anvendes kun på sygehus.


Doseringsforslag

Findes som pulver til infusionsvæske, der efter opløsning indgives i en blodåre.

  • Behandlingen er individuel og afpasses dels efter virkningen, dels efter graden og omfanget af bivirkninger.


Mulige bivirkninger
Meget almindelige (over 10%)
Nedsat appetit, Træthed
Diarré, Forstoppelse, Kvalme, Mundbetændelse, Opkastning
Påvirkning af knoglemarvens produktion af blodlegemer
Hududslæt, Hårtab
Forhøjet kreatinin i blodet
Almindelige (1-10%)
Feber
Fordøjelsesbesvær, Leverpåvirkning, Mavesmerter, Smagsforstyrrelser
Væskemangel
Nervebetændelse fx på arme og ben
Alvorlig hudreaktion, Hudkløe, Nældefeber, Pigmentforandringer
Allergiske reaktioner, Infektioner
Påvirkning af nyrerne
Øjenbetændelse
Ikke kendt
Nefrogen diabetes insipidus - lidelse med udskillelse af store mængder urin og deraf følgende øget tørst og stort væskeindtag

Bør ikke anvendes

Bør ikke anvendes, hvis du for nyligt er blevet vaccineret mod gul feber.


Graviditet
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Der er begrænset erfaring med anvendelse til gravide. Bør kun anvendes i særlige tilfælde efter aftale med speciallægen.

Læs mere om gravide og medicin.Amning
Må ikke anvendes.

Trafik
Ingen advarsel.

Bloddonor
Må ikke tappes. Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorpset.


Virkning
  • Virker ved at hæmme omdannelsen af folsyre. Midlet griber herved ind i cellens stofskifte, bl.a. ved at hæmme opbygningen af DNA (cellens genetiske kode), som er afgørende for cellens funktion og overlevelse.
  • Halveringstiden i blodet (T½) er ca. 3,5 timer.


Lægemiddelformer

Pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 100 mg eller 500 mg pemetrexed (som dinatriumsalt).Særlige advarsler
  • Alimta® skal anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerende knoglemarv.
  • Vaccination med levende vaccine bør undgås.

Nedsat nyrefunktion

Midlet skal anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-45 ml/min).Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

  • Høje doser NSAID (midler mod gigt og smerter) øger virkningen og forstærke bivirkningerne af Alimta®. Især NSAID med lang virkningsvarighed skal undgås fra 2-5 dage før til 2 dage efter behandling med Alimta®.
  • Forsigtighed tilrådes ved samtidig behandling med penicillin eller probenecid (middel mod urinsyregigt).

Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Pakning 1 htgl.
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres til sygehuse. Udleveres efter bestemmelserne for lægemidler i udleveringsgruppe A
Dispenseringsform og styrke pulver til konc. til infusionsvæske, opl.100 mg
Pris i kr. 3.024,90
Pakning 1 htgl.
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres til sygehuse. Udleveres efter bestemmelserne for lægemidler i udleveringsgruppe A
Dispenseringsform og styrke pulver til konc. til infusionsvæske, opl.500 mg
Pris i kr. 12.550,40Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI