Annonce

Alimta®


Producent: Eli Lilly

Indeholder
Alimta® er et celledræbende middel (antimetabolit).

Virksomme stoffer
Pemetrexed

Anvendelse

Alimta® anvendes til behandling af visse former for lungekræft og lungehindekræft.

Anvendes kun på sygehus.


Dosering

Findes som pulver til infusionsvæske, der efter opløsning indgives i en blodåre.

  • Behandlingen er individuel og afpasses dels efter virkningen, dels efter graden og omfanget af bivirkninger.


Mulige bivirkninger
Meget almindelige (over 10%)
Nedsat appetit, Træthed
Diarré, Forstoppelse, Kvalme, Mundbetændelse, Opkastning
Påvirkning af knoglemarvens produktion af blodlegemer
Hududslæt, Hårtab
Forhøjet kreatinin i blodet
Almindelige (1-10%)
Feber
Fordøjelsesbesvær, Leverpåvirkning, Mavesmerter, Smagsforstyrrelser
Væskemangel
Nervebetændelse fx på arme og ben
Alvorlig hudreaktion, Hudkløe, Nældefeber
Allergiske reaktioner, Infektioner
Påvirkning af nyrerne
Øjenbetændelse
Ikke kendt
Nefrogen diabetes insipidus - lidelse med udskillelse af store mængder urin og deraf følgende øget tørst og stort væskeindtag

Bør ikke anvendes

Bør ikke anvendes

  • ved meget dårligt fungerende nyrer
  • hvis du for nyligt er blevet vaccineret mod gul feber.

Graviditet
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

  • Der er begrænset erfaring med brug af Alimta® til gravide. Bør kun anvendes i særlige tilfælde efter aftale med speciallægen.


Amning
Må ikke anvendes.

Trafik
Ingen advarsel.

Bloddonor
Må ikke tappes. Donor skal udmeldes af donorkorpset.


Virkning
  • Virker ved at hæmme omdannelsen af folsyre. Midlet griber herved ind i cellens stofskifte, bl.a. ved at hæmme opbygningen af DNA (cellens genetiske kode), som er afgørende for cellens funktion og overlevelse.
  • Halveringstiden i blodet (T½) er ca. 3,5 timer


Lægemiddelformer

Pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 100 mg eller 500 mg pemetrexed (som dinatriumsalt).Særlige advarsler
  • Alimta® skal anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerende nyrer og knoglemarv.
  • Vaccination med levende vaccine bør undgås.


Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

  • Høje doser NSAID (midler mod gigt og smerter) øger virkningen og forstærke bivirkningerne af Alimta®. Især NSAID med lang virkningsvarighed skal undgås fra 2-5 dage før til 2 dage efter behandling med Alimta®.
  • Forsigtighed tilrådes ved samtidig behandling med penicillin eller probenecid (middel mod urinsyregigt).

Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
  Må kun udleveres til sygehuse. Udleveres efter bestemmelserne for lægemidler i udleveringsgruppe A pulver til konc. til infusionsvæske, opl.100 mg 1 htgl. 3.108,95
  Må kun udleveres til sygehuse. Udleveres efter bestemmelserne for lægemidler i udleveringsgruppe A pulver til konc. til infusionsvæske, opl.500 mg 1 htgl. 12.896,80Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI