Annonce

Alkindi

H02AB09

Alkindi er et binyrebarkhormon.

Virksomme stoffer

Anvendelse

Alkindi anvendes ved sygdomme, hvor binyrebarken helt eller delvist er holdt op med at producere binyrebarkhormon (fx Addisons sygdom). Hydrocortison anvendes som erstatning for den manglende normale produktion af binyrebarkhormon.

Doseringsforslag

Findes som granulat.

Børn. Individuel dosering alt efter sygdom og effekt af behandlingen.

 • Dosis skal normalt øges ved psykisk og fysisk stress.
 • Hvis man har være behandlet gennem længere tid, skal dosis nedtrappes gradvist.
 • Glemt dosis gives med det samme, og næste dosis gives på det sædvanlige tidspunkt, også selvom det betyder, at barnet så får dobbeltdosis.
 • Enkeltdosisbeholderen er en kapsel, der skal åbnes. Se detaljeret information vedr. åbning og tømning af kapslen samt indtagelse af granulatet under Håndtering.

Bivirkninger

De nævnte bivirkninger er opgjort i forbindelse med behandling, der hæmmer immunsystemet og ikke erstatningsbehandling for manglende egen produktion af binyrebarkhormon (hvor bivirkninger ses mere sjældent). Bivirkningerne afhænger af dosis og varighed af behandlingen.

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Diarré.
Træthed.
Svimmelhed, Hovedpine.
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Grøn stær.
Ikke kendt.Forhøjet tryk i øjet, Grå stær, Sløret syn, Stressøje.
Forværret mavesår.
Sårhelingsproblemer.
Infektioner.
Cushings syndrom - fysiske og psykiske ændringer pga. højt niveau af binyrebarkhormon, Diabetes, For lidt kalium i blodet, Nedsat følsomhed over for glukose.
Knogleskørhed.
Opstemthed, Psykoser.
Småblødninger i hud og slimhinder.
Forhøjet blodtryk, Hævelser pga. væskeophobning i kroppen.

Bør ikke anvendes

Ved doser, der hæmmer immunsystemet, må midlet ikke bruges:

 • sammen med visse typer vacciner.
 • hvis man har en infektion, der ikke behandles.

Dette gælder ikke ved såkaldt substitutionsterapi, hvor behandlingen erstatter ens naturlige produktion af binyrebarkhormon.

Særlige advarsler

Ved såkaldt substitutionsterapi, hvor behandlingen erstatter ens naturlige produktion af binyrebarkhormon, er der ikke særlige advarsler bortset fra, at man skal øge dosis i tilfælde af akut sygdom eller stress (fx kirurgiske indgreb, ulykkestilfælde eller pludselig feber).

Immunforsvaret

 • Binyrebarkhormon dæmper de sædvanlige symptomer på infektion (fx feber) samtidig med, at modtageligheden for infektioner øges. Man skal derfor være opmærksom på risikoen for at overse en infektion.
 • Kroppens immunforsvar nedsættes og i tilfælde af infektioner skal man være særlig påpasselig med antibiotikabehandling.
 • Forsigtighed ved tuberkulose - hvis man har tuberkulose, som ikke er i udbrud, og skal behandles med binyrebarkhormon i længere tid, bør man samtidig få forebyggende behandling mod tuberkulose.

Risiko for knogleskørhed

 • Ved binyrebarkhormonbehandling, der påvirker hele kroppen, skal man være opmærksom på, at indtage tilstrækkeligt calcium og vitamin D - specielt hvis man har øget risiko for knogleskørhed. Man bør desuden have knoglernes mineraltæthed målt.

Særlige patientgrupper

 • Man bør om muligt undgå behandling med binyrebarkhormoner, hvis man har kramper.
 • Blodpropper er forekommet ved behandling med binyrebarkhormon. Midlet skal bruges med forsigtighed, hvis man har tendens til at danne blodpropper.
 • Binyrebarkhormoner skal anvendes med forsigtighed, hvis man lider af:
  • Forhøjet blodtryk
  • Dårligt fungerende hjerte
  • Psykiske lidelser
  • Myasthenia gravis (sjælden muskelsygdom)
  • Herpesinfektion i øjet
  • Systemisk sklerodermi (sjælden sygdom, der rammer bindevævet)
  • Svulst i binyremarven (fæokromocytom)
 • Anvendes med forsigtighed til ældre (bl.a. risiko for forhøjet blodtryk).
 • Pga. mulig risiko for skade på hjertemusklen, skal binyrebarkhormoner anvendes med forsigtighed, hvis man for nyligt har haft en blodprop i hjertet.
 • Binyrebarkhormoner som Alkindi kan påvirke kroppens evne til at omsætte sukker og give forhøjelse af blodsukkeret. Under behandlingen er der set udvikling af diabetes, særligt hos personer med overvægt og tilfælde af diabetes i den nærmeste familie. Har du diabetes, kan der være behov for øget behandling og ekstra kontrol af blodsukker anbefales,
 • Hvis man har nedsat funktion af skjoldbruskkirtlen eller skrumpelever øges virkningerne af binyrebarkhormoner.
 • Ved længerevarende behandling af børn, skal vækst og udvikling følges.

Ophør med behandlingen

 • Hvis en længerevarende behandling pludseligt stoppes, er der risiko for at kroppen ikke selv kan producere tilstrækkeligt binyrebarkhormon, hvilket kan medføre en række bivirkninger. Dosis skal derfor nedtrappes langsomt, hvis man har været i behandling gennem længere tid.
 • Det er forekommet, at kroppen ikke har kunnet produceres tilstrækkeligt binyrebarkhormon i flere år efter, at behandlingen er stoppet.
 • Ved pludseligt ophør af behandlingen kan der forekomme nogle bivirkninger, som ikke skyldes mangel på binyrebarkhormon (fx træthed, muskel- og ledsmerter samt feber).

Øvrige

 • Under længerevarende behandling med binyrebarkhormon undertrykkes binyrebarkens normale funktion. Dette kan medføre, at binyrebarken ikke længere reagerer på stress-situationer (fx kirurgiske indgreb, ulykkestilfælde eller pludselig feber), hvor binyrebarken under normale omstændigheder vil øge produktionen af binyrebarkhormon. Det kan derfor være nødvendigt at tilføre yderligere binyrebarkhormon i disse situationer.
 • Det vigtigt, at man altid har oplysninger på sig om, at man er eller for nylig har været i langvarig behandling med binyrebarkhormoner.

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • En række midler kan enten øge eller nedsætte virkningen af Alkindi.
  • Blandt de midler, der kan øge virkningen er: erythromycin (antibiotikum), itraconazol (svampemiddel), samt østrogener - fx svangerskabsforebyggende midler med hormoner (bl.a. p-piller).
  • Blandt de midler, der kan nedsætte virkningen er: visse midler mod epilepsi (phenytoin og phenobarbital) og rifampicin (tuberkulosemiddel).
 • Alkindi kan nedsætte virkningen af midler mod diabetes og somatropin (væksthormon) samt påvirke virkningen af ciclosporin (middel ved organtransplantation) og proteasehæmmere (midler mod HIV).
 • Der er set påvirkning af effekten af blodfortyndende midler.
 • Virkningen af visse midler (kolinesterasehæmmere), som bruges ved muskelsygdommen myastenia gravis, kan svækkes af binyrebarkhormon.
 • Alkindi nedsætter kroppens optagelse af calcium.
 • Samtidig behandling med vanddrivende midler (thiazider og slyngediuretika), amphotericin B (middel mod svamp) eller beta2-agonister (midler mod astma og KOL) kan øge risikoen for kaliummangel.
 • Ved samtidig brug af Alkindi og NSAID (midler mod gigt og smerter) er der øget risiko for mavesår.
 • Hvis kroppens immunforsvar er nedsat af behandlingen, er der visse typer vacciner, man ikke må få (vacciner, der indeholder levende mikroorganismer).
 • Muskelbivirkninger er set ved kombination med visse andre midler - bl.a. nogle muskelafslappende midler, der anvendes i forbindelse med narkose.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Der er en let øget risiko for lav fødselsvægt og for tidlig fødsel ved længere tids behandling. Kan anvendes kortvarigt i laveste mulige dosis efter aftale med lægen.

Læs mere om gravide og medicin

Amning

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Der er begrænset erfaring med anvendelse under amning. Du bør derfor kun amme efter aftale med lægen.

Trafik

Bloddonor

Må ikke tappes. 7 døgns karantæne.

Doping

Anvendelse medfører diskvalifikation af den sportsudøvende.

Schengenattest (pillepas)

Virkning

 • Virker på samme måde som det hormon, binyrerne normalt producerer.
 • Halveringstiden I blodet () er 1,5-2 timer.

Håndtering og holdbarhed

Håndtering

Åbning af enkeltdosisbeholderen (kapslen)

 • Kapselskallen må ikke indtages.
 • Kapslen vendes med påtrykte styrke opad, og granulatet bankes forsigtigt ned i nederste halvdel af kapslen.
 • Forsigtigt klemmes på nederste halvdel, og øverste halvdel af kapslen drejes af
 • Se endvidere brugsvejledning i indlægssedlen.

Indgivelse af granulatet

 • Al granulat i kapslen kommes direkte på tungen eller en ske og indtages. Umiddelbart derefter drikkes noget væske.
 • Kan evt. drysses på en skefuld blød mad, fx frugtmos eller yoghurt. Skal i så fald indtages inden for 5 minutter.
 • Granulatet må ikke tygges.
 • ikke kommes i væske, da det kan nedsætte dosis og fjerne den smag, der er tilsat for at dække over hydrocortisons (virksomme stofs) bitre smag.
 • ikke gives via næsesonde pga. risiko for blokering af sonden.
 • Se endvidere brugsvejledning i indlægssedlen.

Holdbarhed

 • Opbevares beskyttet mod lys.
 • Efter åbning: Kan opbevares i højst 60 dage.

Lægemiddelformer

Granulat, enkeltdosis. 1 enkeltdosisbeholder (kapsel) indeholder 0,5 mg, 1 mg, 2 mg eller 5 mg hydrocortison.

Hjælpestoffer

Farve:

Indigotin (indigocarmin) (E132) : Granulat, enkeltdosis 1 mg, Granulat, enkeltdosis 2 mg
Jernoxider og jernhydroxider (E172) : Granulat, enkeltdosis 0,5 mg, Granulat, enkeltdosis 2 mg, Granulat, enkeltdosis 5 mg
Titandioxid (E171) : Granulat, enkeltdosis 2 mg, Granulat, enkeltdosis 5 mg

Firma

Tilskud

Granulat enkeltdosis 0,5 mg,1 mg og 2 mg

 • Hvis du opfylder visse betingelser, kan du normalt få tilskud. Spørg din læge.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

TilskudUdleveringDispenseringsform og styrkePakningPris i kr.
(Recept)Granulat, enkeltdosis 0,5 mg50 stk.461,55
(Recept)Granulat, enkeltdosis 1 mg50 stk.906,30
(Recept)Granulat, enkeltdosis 2 mg50 stk.1.795,80
(Recept)Granulat, enkeltdosis 5 mg50 stk.4.464,25

Substitution

Foto og identifikation

Granulat, enkeltdosis 0,5 mg
PrægINF-0.5
KærvIngen kærv
Farve
Mål i mm. x
Granulat, enkeltdosis 1 mg
PrægINF-1.0
KærvIngen kærv
Farve
Mål i mm. x
Granulat, enkeltdosis 2 mg
PrægINF-2.0
KærvIngen kærv
Farve
Mål i mm. x
Granulat, enkeltdosis 5 mg
PrægINF-5.0
KærvIngen kærv
Farve
Mål i mm. x

Revisionsdato

on. 29. mar. 2023. Priserne er dog gældende pr.mandag den 29. maj 2023.

Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.

Al information om medicin leveres fra Medicin.dk, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk her.DLI