Annonce

Amikacin "Macure"

J01GB06

Amikacin "Macure" er et antibiotikum. Aminoglykosid.

Virksomme stoffer

Anvendelse

Amikacin "Macure" anvendes til behandling af:

 • Infektioner, der begynder i lunger, urinveje eller tarme.
 • Infektioner i maven.
 • Infektioner på hjerteklapper.
 • Infektioner hos patienter med øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer.

Midlet anvendes ofte sammen med andre antibiotika.

Doseringsforslag

Findes som injektionsvæske, der indsprøjtes i en blodåre eller i en muskel.

Voksne og børn over 12 år

 • 15 mg pr. kg legemsvægt i døgnet. Højst 1.500 mg i døgnet.

Børn 4 uger - 12 år

 • 15-20 mg pr. kg legemsvægt. Højst 1.500 mg i døgnet.

Børn under 4 uger

 • Sædvanligvis 7,5 mg pr. kg legemsvægt hver 12. time.

Bemærk:

 • 2 dage efter opstart og derefter 2-3 gange om ugen måles mængden af amikacin i blodet til kontrol af behandlingen.
 • Ved dialyse gives sædvanligvis 5 mg pr. kg legemsvægt efter hver dialyse.

Nedsat nyrefunktion
Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 30-50 ml/min)

Bivirkninger

Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Sygdom i ligevægtsorganet i det indre øre.
Forhøjet urinstof i blodet.
Svimmelhed.
Skum i urinen.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Infektion med resistente bakterier eller svampe.
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Blodmangel, Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer, Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader.
Høretab, Tinnitus.
Blindhed, Blodprop i nethinden.
Balanceforstyrrelser.
Ledsmerter, Muskelkramper.
Rysten, Ændring i hudens følesans.
Blod i urinen, Forhøjet nitrogenforbindelser i blodet, Nedsat urinproduktion, Protein i urinen.
Lavt blodtryk.
Ikke kendt.Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand, Overfølsomhed.
Muskellammelse.
Akut nyresvigt, Påvirkning af nyrerne.
Muskelsammentrækninger i luftrørene, Pauser i vejrtrækningen.

Bør ikke anvendes

Amikacin "Macure" bør ikke anvendes ved:

Særlige advarsler

Amikacin "Macure" skal anvendes med forsigtighed:

 • Ved enhver behandling med et antibiotikum kan bakterierne blive ufølsomme (resistente) over for det anvendte middel og eventuelle andre antibiotika.
 • Nyrefunktionen kontrolleres ved opstart af behandlingen og derefter regelmæssigt.
 • Stor forsigtighed ved nedsat hørelse.
 • Muskelsvaghed kan forværres under behandlingen, hvis du har visse muskelsygdomme, fx Parkinsons sygdom.

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Samtidig anvendelse af cisplatin (celledræbende middel) kan medføre nyreskade og bør derfor undgås.
 • Samtidig anvendelse af visse antibiotika (amphotericin B, polymyxin, vancomycin), visse midler ved organtransplantation (ciclosporin, tacrolimus), carboplatin (kræftmiddel) eller visse vanddrivende midler (slyngediuretika) øger risikoen for nyreskade, høretab og øresusen (tinnitus).
 • Samtidig brug af cefalosporiner øger risikoen for nyreskader.
 • Muskelafslappende midler (fx suxamethon, mivacurium) kan forstærke den muskelafslappende virkning af Amikacin "Macure".

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Der er ikke beskrevet erfaring med anvendelse til gravide; men ved brug af andre aminoglykosider er der set en let øget risiko for øreskader. Må kun anvendes i særlige tilfælde efter aftale med lægen.

Læs mere om gravide og medicin

Amning

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Trafik

Bloddonor

Må ikke tappes. 4 ugers karantæne efter endt behandling.

Doping

Schengenattest (pillepas)

Virkning

 • Virker på bakteriernes stofskifte, så de går til grunde.
 • Amikacin er virksomt over for flere forskellige bakteriearter end almindeligt penicillin og er således bredspektret.
 • Halveringstiden i blodet () er ca. 2 timer.

Håndtering og holdbarhed

Lægemiddelformer

Injektionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 250 mg amikacin (som sulfat).

Hjælpestoffer

Andre:

Natriumcitrat (E331) : injektionsvæske, opl. 250 mg/ml
Sterilt vand : injektionsvæske, opl. 250 mg/ml
Svovlsyre (E513) : injektionsvæske, opl. 250 mg/ml

Firma

Tilskud

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

TilskudUdleveringDispenseringsform og styrkePakningPris i kr.
(Recept)injektionsvæske, opl. 250 mg/ml2 ml1.354,15

Substitution

Foto og identifikation

Revisionsdato

ti. 25. jan. 2022. Priserne er dog gældende pr.mandag den 29. maj 2023.

Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.

Al information om medicin leveres fra Medicin.dk, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk her.DLI