Annonce

Amitriptylin "Abcur"

N06AA09

Amitriptylin "Abcur" er et tricyklisk antidepressivum.

Virksomme stoffer

Anvendelse

Amitriptylin "Abcur" anvendes til:

 • Depression.
 • Neuropatiske smerter.
 • Forebyggende mod kronisk spændingshovedpine.
 • Forebyggende mod migræne.
 • Visse tilfælde af ufrivillig natlig vandladning hos børn over 6 år.

Doseringsforslag

Findes som tabletter.

Depression

 • Voksne. Begyndelsesdosis 25 mg 2 gange i døgnet, evt. stigende med 25 mg hver 2. dag til 150 mg i døgnet fordelt på 1-2 doser.
 • Ældre over 65 år og ved hjerte-kar-sygdom. Begyndelsesdosis 10 mg 2 gange i døgnet, gradvis stigende til 100-150 mg i døgnet fordelt på 1-2 doser.
 • Bemærk: Ingen erfaring vedr. børn og unge under 18 år.

Neuropatiske smerter, kronisk spændingshovedpine, migræne

 • Voksne. Begyndelsesdosis 10-25 mg i døgnet om aftenen, evt. stigende med 10-25 mg hver 3.-7. dag. Sædvanlig vedligeholdelsesdosis 25-75 mg i døgnet om aftenen. Forsigtighed ved doser over 100 mg i døgnet. Enkeltdoser over 75 mg anbefales ikke.
 • Ældre over 65 år og patienter med kardiovaskulær sygdom. Samme dosering som ved voksne, men begyndelsesdosis i den lave ende af intervallet og forsigtighed ved doser over 75 mg i døgnet anbefales.
 • Bemærk: Ingen erfaring vedr. børn og unge under 18 år.

Ufrivillig natlig vandladning

 • Børn 6-10 år. 10-20 mg i døgnet.
 • Børn over 11 år. 25-50 mg i døgnet.
 • Dosis tages 1-1½ time før sengetid.
 • Dosisøgning skal ske gradvist.
 • Behandlingsvarighed normalt højst 3 måneder. Ved behov for længere tids behandling skal man vurderes af lægen hver 3. måned.
 • Bemærk: Må ikke bruges til børn under 6 år.

Bemærk:

 • Ved ophør med behandlingen bør dosis nedtrappes gradvis.

Bivirkninger

Mange af bivirkningerne optræder sædvanligvis kun i begyndelsen af behandlingen.
Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Hurtig puls.
Uskarpt syn.
Forstoppelse, Kvalme, Mundtørhed.
Vægtøgning.
Rysten, Sløvhed, Svimmelhed, Hovedpine.
Aggressivitet, Talebesvær, Døsighed.
Tilstoppet næse.
Øget svedtendens.
Blodtryksfald når man rejser sig.
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Forstyrrelser i impulsen mellem hjertets for- og hovedkamre, Hjerterytmeforstyrrelser.
Forstørrede pupiller.
Smagsforstyrrelser.
Træthed.
Påvirkning af ekg.
For lidt natrium i blodet, Tørst.
Besvær med at styre arme og ben, Ændring i hudens følesans.
Forvirring, Koncentrationsbesvær, Uro og rastløshed.
Rejsningsproblemer, Vandladningsbesvær, Nedsat sexlyst.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Forværret hjertesvigt.
Tinnitus.
Forhøjet tryk i øjet.
Hævelse af tungen.
Leverpåvirkning.
Væskeophobning i ansigtet.
Kramper.
Angst, Let øget stemningsleje, Manier.
Manglende vandladning.
Forhøjet blodtryk, Kredsløbschok.
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Påvirkning af knoglemarvens produktion af blodlegemer, Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer, Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader.
Tarmslyng.
Delirium - en tilstand med konfusion og påvirkning af syns- og høreindtryk, Hallucinationer, Selvmordstanker eller -adfærd.
Udvikling af bryster hos mænd.
Hårtab, Overfølsomhed over for sollys.
Meget sjældne.
Højst 1 ud af 10.000 personer får bivirkningen.
Hjertebanken, Sygdom i hjertemuskulaturen.
Akut grøn stær.
Motorisk uro, Nervebetændelse.
Allergisk lungebetændelse.
Ikke kendt.Forhøjet temperatur.
Leverbetændelse.
Serotoninsyndrom.
Forhøjet eller for lavt blodsukker.
Bivirkninger fra bevægeapparatet.
Psykoser.

* Forlænget QT-interval er en særlig type forstyrrelse af hjerterytmen, som i enkelte tilfælde kan føre til pludselig død.

** Lægemidlet kan i ganske sjældne tilfælde og hos særligt sårbare (ved høj langsynethed, ved fremskreden grå stær og hos asiatere) medføre akut grøn stær.

 • Visse bivirkninger, fx sløvhed, kan være vanskelige at skelne fra symptomerne på depressionen.
 • De fleste bivirkninger ses oftere hos ældre.
 • Serotoninsyndrom (bl.a. feber, stivhed, rysten, muskelkramper og ændret mental tilstand) er forekommet ved anvendelse af tricykliske antidepressiva som Amitriptylin "Abcur". Tilstanden kan være alvorlig og kræve hurtig lægehjælp. Risikoen forøges ved samtidig brug af en række andre midler, herunder andre midler mod depression, visse midler mod migræne og visse kraftige smertestillende midler (opioider).
 • Hos patienter over 50 år er der set øget forekomst af knoglebrud ved behandling med tricykliske antidepressive midler.

Bør ikke anvendes

 • Ved hjertesvigt eller i de første måneder efter en blodprop i hjertet bør midlet ikke anvendes.
 • Ved meget dårligt fungerende lever.
 • Må ikke bruges til børn under 6 år.

Særlige advarsler

 • Mulig øget risiko for selvmordstanker eller selvmordsadfærd i starten af behandlingen, særligt hos unge under 25 år. I de første uger af behandlingen og ved ændringer af dosis skal man være opmærksom på tegn på evt. selvmordstanker eller selvmordsadfærd hos alle - særligt ved symptomer på angst eller hvis der tidligere har været tilfælde af selvmordsadfærd.
 • Skal anvendes med forsigtighed ved sygdom i hjertet og ved ubehandlet skizofreni, da symptomerne kan forværres.
 • Ved epilepsi kan anfaldene forøges.
 • Alkohol forstærker midlets sløvende virkning.
 • Midlet skal anvendes med forsigtighed ved forhøjet tryk i øjet, grøn stær, manglende vandladning, sygdomme i skjoldbruskkirtlen, dårligt fungerende lever samt hvis man tidligere har lidt af mani/hypomani.
 • Hvis man lider af diabetes, kan det være nødvendigt at justere behandlingen for diabetes.
 • På grund af øget risiko for huller i tænderne anbefales regelmæssig tandlægekontrol, fx hver 3. måned.
 • Midlet skal anvendes med forsigtighed, hvis man har øget risiko for at udvikle forlænget QT-interval - en særlig type rytmeforstyrrelser i hjertet. Det gælder fx ved for lidt kalium i blodet, langsom puls, forskellige hjertelidelser, samtidig brug af vanddrivende midler samt hvis man er kvinde eller over 65 år.
 • Forsigtighed ved behandling af ældre, bl.a. pga. øget risiko for pludseligt blodtryksfald, når man rejser sig op.
 • Hvis man får symptomer på forstyrrelser af hjerterytmen (fx hjertebanken, svimmelhed, besvimelsesanfald), skal man kontakte lægen.
 • Ved ophør af behandling skal dosis nedsættes gradvis (normalt over mindst 4 uger). Ved pludseligt ophør er der risiko for ophørssymptomer som fx svimmelhed, bevægelsesforstyrrelser, søvnforstyrrelser, koncentrationsbesvær, influenzalignende symptomer og mavesmerter.

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Midler mod psykoser, visse SSRI-midler mod depression, terbinafin (svampemiddel) samt antihistaminer kan øge virkningen af Amitriptylin "Abcur".
 • Phenobarbital og visse epilepsimidler kan nedsætte virkningen af Amitriptylin "Abcur".
 • Det kan være nødvendigt, at justere doseringen af begge midler ved samtidig brug af midler mod psykoser og visse midler mod depression (tricykliske antidepressiva).
 • Valproat (middel mod epilepsi) kan øge virkningen.
 • Naturlægemidler indeholdende perikon kan nedsætte virkningen.
 • Amitriptylin "Abcur" kan forstærke virkningen af sovemidler.
 • Amitriptylin "Abcur" må ikke tages ved samtidig behandling med MAO-hæmmere (midler mod depression, Parkinsons sygdom eller infektioner) eller hvis man inden for de sidste 14 dage har været i behandling med isocarboxazid (en MAO-hæmmer).
 • Samtidig brug af visse andre midler mod depression (fx SSRI-midler, SNRI-midler og lithium) giver risiko for alvorlige bivirkninger.
 • Samtidig brug af dextromethorphan (middel mod hoste) kan hos nogle føre til en ophobning af dextromethorphan i kroppen.
 • Samtidig behandling med fluvoxamin (et andet middel mod depression) bør undgås, da virkningen af Amitriptylin "Abcur" kan forstærkes.
 • Ved samtidig behandling med phenytoin (middel mod epilepsi og hjerterytmeforstyrrelser) er der en øget risiko for forgiftning med phenytoin.
 • Forsigtighed ved samtidig behandling med andre midler, der kan øge risikoen for kramper (fx tramadol mod smerter).
 • Forsigtighed ved samtidig brug af midler, der kan medføre forlænget QT-interval - en særlig form for rytmeforstyrrelser i hjertet. Det gælder bl.a. visse midler mod hjerterytmeforstyrrelser, visse midler mod psykoser samt flere antibiotika og antidepressiva.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Man har erfaring for, at mange gravide har været behandlet, uden der er opstået fosterskade. Barnet kan efter fødslen virke irritabel med gråd, rystelser og besvær med at die og sove.

Læs mere om gravide og medicin

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Trafik

Bloddonor

Må ikke tappes. 4 ugers karantæne efter endt behandling.

Doping

Schengenattest (pillepas)

Virkning

 • Virker ved at øge mængden af signalstoffer, bl.a. noradrenalin og serotonin, som har betydning for impulsoverførslen i hjernen. Reguleringen af disse impulser synes at spille en vis rolle ved udvikling af depression, men den nøjagtige virkningsmekanisme kendes ikke.
 • Midlets smertestillende effekt er uafhængig af effekten mod depression og skyldes formodentlig bl.a. påvirkning af signalstoffer i nerverne.
 • Årsagen til effekten ved ufrivillig natlig vandladning er ikke fuldt kendt.
 • Den fulde virkning mod depression kan forventes efter 2-6 ugers behandling, mens virkningen mod smerter normalt kan ses efter 2-4 uger.
 • Amitriptylin bliver i kroppen omdannet til stoffet nortriptylin, som har tilsvarende virkning. Halveringstiden I blodet () er 9-26 timer (amitriptylin) og 18-44 timer (nortriptylin).

Håndtering og holdbarhed

Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 10 mg, 25 mg eller 50 mg amitriptylin (som hydrochlorid).

Hjælpestoffer

Farve:

Jernoxider og jernhydroxider (E172) : filmovertrukne tabletter 10 mg, filmovertrukne tabletter 25 mg, filmovertrukne tabletter 50 mg
Titandioxid (E171) : filmovertrukne tabletter 10 mg, filmovertrukne tabletter 25 mg, filmovertrukne tabletter 50 mg

Andre:

Lactose : filmovertrukne tabletter 10 mg, filmovertrukne tabletter 25 mg, filmovertrukne tabletter 50 mg
Macrogoler : filmovertrukne tabletter 10 mg, filmovertrukne tabletter 25 mg, filmovertrukne tabletter 50 mg

Firma

Tilskud

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

TilskudUdleveringDispenseringsform og styrkePakningPris i kr.
(Recept)filmovertrukne tabletter 10 mg100 stk.42,95
(Recept)filmovertrukne tabletter 25 mg100 stk.57,70
(Recept)filmovertrukne tabletter 50 mg100 stk.94,30

Substitution

Foto og identifikation

filmovertrukne tabletter 10 mg
Prægintet præg
KærvIngen kærv
Farvelyserød
Mål i mm.7 x 7
filmovertrukne tabletter 10 mg
filmovertrukne tabletter 25 mg
Prægintet præg
KærvIngen kærv
Farverosa
Mål i mm.7 x 7
filmovertrukne tabletter 25 mg
filmovertrukne tabletter 50 mg
Prægintet præg
KærvIngen kærv
Farverosa
Mål i mm.9 x 9
filmovertrukne tabletter 50 mg

Revisionsdato

on. 22. feb. 2023. Priserne er dog gældende pr.mandag den 29. maj 2023.

Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.

Al information om medicin leveres fra Medicin.dk, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk her.DLI