Annonce

Amoxicillin/clavulansyre "2care4", komb.


Producent: Parallelimport

Indeholder
Amoxicillin/clavulansyre "2care4" er et antibiotikum. Bredspektret penicillin i kombination med clavulansyre.

Virksomme stoffer
Amoxicillin
Clavulansyre

Anvendelse

Amoxicillin/clavulansyre "2care4" anvendes til behandling af:

 • Infektioner med bakterier, som kan påvirkes af penicillin.
 • Midlet anvendes fortrinsvis til infektioner, hvor almindeligt penicillin ikke kan forventes at virke.

Dosering

Findes som tabletter.

 • Dosis afhænger af sygdommens art og sværhedsgrad.
 • Voksne og børn med legemsvægt over 40 kg
  • Sædvanligvis 1 tablet 3 gange i døgnet.
 • Børn over 1 måned med legemsvægt under 40 kg
  • 50 mg (40-60 mg) amoxicillin/12,5 mg (10-15 mg) clavulansyre pr. kg legemsvægt i døgnet fordelt på 3 doser. Højst 1.500 mg amoxicillin i døgnet.
 • Nedsat dosis ved dårligt fungerende nyrer.

Bemærk:

 • Da tabletten ikke kan deles, kan børn med legemsvægt under 25 kg ikke behandles med tabletterne.


Mulige bivirkninger
Meget almindelige (over 10%)
Diarré
Almindelige (1-10%)
Kvalme, Opkastning
Svampeinfektion
Ikke almindelige (0,1-1%)
Svimmelhed
Sjældne (0,01-0,1%)
Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer, Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader
Alvorlig hudreaktion
Ikke kendt
Leverbetændelse, Ophobning af galde, Tyktarmsbetændelse
Karbetændelse
Blodmangel, Hæmning af blodets evne til at størkne
Betændelse i hjernens hinder, Hyperaktivitet, Kramper
Alvorlig hudreaktion hvor huden går til grunde, Alvorlig lægemiddelreaktion med påvirkning af de indre organer
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet, Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand, Tilstand med udslæt og feber samt smerter og hævelse i leddene
Betændelsestilstand i nyren

Bør ikke anvendes

Amoxicillin/clavulansyre "2care4" bør ikke anvendes:

 • ved overfølsomhed over for penicillin eller penicillinlignende midler.
 • hvis amoxicillin/clavulansyre ved tidligere brug har medført gulsot/dårligt fungerende lever.
 • ved kyssesyge da risikoen for hududslæt er stor.

Graviditet
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Amoxicillin/clavulansyre "2care4" bør ikke anvendes under de sidste 6 måneder af graviditeten, da der er en let øget risiko for påvirkning af fosteret. Bør kun anvendes i særlige tilfælde efter aftale med lægen.Amning
Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Trafik
Ingen advarsel.

Bloddonor
Må ikke tappes. 4 ugers karantæne efter endt behandling.


Virkning
 • Virker ved, at amoxicillin (penicillin) ødelægger bakteriernes cellevæg, så de går til grunde.
 • Indeholder også clavulansyre, der forhindrer, at bakterierne ødelægger amoxicillins virkning.
 • Midlet er virksomt over for flere forskellige bakteriearter end almindeligt penicillin og er således bredspektret.
 • Halveringstiden i blodet (T½) er ca. 1 time.


Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 500 mg amoxicillin (som trihydrat) og 125 mg clavulansyre (som kaliumsalt).Særlige advarsler

Amoxicillin/clavulansyre "2care4" skal anvendes med forsigtighed:

 • Ved enhver behandling med et antibiotikum kan bakterierne blive ufølsomme (resistente) over for det anvendte middel og eventuelle andre antibiotika. Amoxicillin/clavulansyre "2care4" er bredspektret, og risikoen for udvikling af resistens er derfor større end ved almindeligt penicillin.
 • Du vil ofte mærke en bedring allerede efter to døgn, men du skal fortsætte behandlingen efter lægens anvisning.
 • Ved dårligt fungerende nyrer.
 • Ved dårligt fungerende lever.


Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Probenecid (middel mod urinsyregigt) kan forstærke virkningen af Amoxicillin/clavulansyre "2care4".
 • Andre typer antibiotika (erythromycin og tetracyclin) nedsætter virkningen af Amoxicillin/clavulansyre "2care4".
 • Samtidig anvendelse af allopurinol (middel mod urinsyregigt) øger risikoen for overfølsomhedsreaktioner.
 • Amoxicillin kan i sjældne tilfælde nedsætte virkningen af p-piller.

Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
  Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted filmovertrukne tabletter500 mg + 125 mg2care4 20 stk. (blister) 94,00

Substitution
filmovertrukne tabletter 500 mg + 125 mg
BioclavidSandoz Amoxicillin
Amoxicillin/clavulansyre "AuroOrion Pharma Amoxicillin
KlaximolAmneal Nordic Amoxicillin
BetaklavKRKA Amoxicillin


Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI