Annonce

Amoxicillin/clavulansyre "Aurobindo", komb.


Producent: Orion Pharma

Indeholder
Amoxicillin/clavulansyre "Aurobindo" er et antibiotikum. Bredspektret penicillin i kombination med clavulansyre.

Virksomme stoffer
Amoxicillin
Clavulansyre

Anvendelse

Amoxicillin/clavulansyre "Aurobindo" anvendes til behandling af:

 • Infektioner med bakterier, som kan påvirkes af penicillin.
 • Midlet anvendes fortrinsvis til infektioner, hvor almindeligt penicillin ikke kan forventes at virke.

Dosering

Findes som tabletter.

 • Dosis afhænger af sygdommens art og sværhedsgrad.
 • Voksne og børn med legemsvægt over 40 kg
  • Sædvanligvis 1 tablet 3 gange i døgnet.
 • Børn over 1 måned med legemsvægt under 40 kg
  • 50 mg (40-60 mg) amoxicillin/12,5 mg (10-15 mg) clavulansyre pr. kg legemsvægt i døgnet fordelt på 3 doser. Højst 1.500 mg amoxicillin i døgnet.
 • Nedsat dosis ved dårligt fungerende nyrer.

Bemærk:

 • Da tabletten ikke kan deles, kan børn med legemsvægt under 25 kg ikke behandles med tabletterne.


Mulige bivirkninger
Meget almindelige (over 10%)
Diarré
Almindelige (1-10%)
Kvalme, Opkastning
Svampeinfektion
Ikke almindelige (0,1-1%)
Svimmelhed
Sjældne (0,01-0,1%)
Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer, Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader
Alvorlig hudreaktion
Ikke kendt
Leverbetændelse, Ophobning af galde, Tyktarmsbetændelse
Karbetændelse
Blodmangel, Hæmning af blodets evne til at størkne
Betændelse i hjernens hinder, Hyperaktivitet, Kramper
Alvorlig hudreaktion hvor huden går til grunde, Alvorlig lægemiddelreaktion med påvirkning af de indre organer
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet, Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand, Tilstand med udslæt og feber samt smerter og hævelse i leddene
Betændelsestilstand i nyren

Bør ikke anvendes

Amoxicillin/clavulansyre "Aurobindo" bør ikke anvendes ved:

 • Overfølsomhed over for penicillin eller penicillinlignende midler.
 • Hvis amoxicillin/clavulansyre ved tidligere brug har medført gulsot/dårligt fungerende lever.
 • Kyssesyge, da risikoen for hududslæt er stor.

Graviditet
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Amoxicillin/clavulansyre "Aurobindo" bør ikke anvendes under de sidste 6 måneder af graviditeten, da der er en let øget risiko for påvirkning af fosteret. Bør kun anvendes i særlige tilfælde efter aftale med lægen.Amning
Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Trafik
Ingen advarsel.

Bloddonor
Må ikke tappes. 4 ugers karantæne efter endt behandling.


Virkning
 • Virker ved, at amoxicillin (penicillin) ødelægger bakteriernes cellevæg, så de går til grunde.
 • Indeholder også clavulansyre, der forhindrer, at bakterierne ødelægger amoxicillins virkning.
 • Midlet er virksomt over for flere forskellige bakteriearter end almindeligt penicillin og er således bredspektret.
 • Halveringstiden i blodet (T½) er ca. 1 time.


Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 500 mg amoxicillin (som trihydrat) og 125 mg clavulansyre (som kaliumsalt).Særlige advarsler

Amoxicillin/clavulansyre "Aurobindo" skal anvendes med forsigtighed:

 • Ved enhver behandling med et antibiotikum kan bakterierne blive ufølsomme (resistente) over for det anvendte middel og eventuelle andre antibiotika. Amoxicillin/clavulansyre "Aurobindo" er bredspektret, og risikoen for udvikling af resistens er derfor større end ved almindeligt penicillin.
 • Du vil ofte mærke en bedring allerede efter to døgn, men du skal fortsætte behandlingen efter lægens anvisning.
 • Ved dårligt fungerende lever.


Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Probenecid (middel mod urinsyregigt) kan forstærke virkningen af Amoxicillin/clavulansyre "Aurobindo".
 • Andre typer antibiotika (erythromycin og tetracyclin) nedsætter virkningen af Amoxicillin/clavulansyre "Aurobindo".
 • Samtidig anvendelse af allopurinol (middel mod urinsyregigt) øger risikoen for overfølsomhedsreaktioner.
 • Amoxicillin/clavulansyre "Aurobindo" kan i sjældne tilfælde nedsætte virkningen af p-piller.

Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
  Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted filmovertrukne tabletter500 mg+125 mg 30 stk. (blister) 75,00
  Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted filmovertrukne tabletter500 mg + 125 mgOrifarm 30 stk. (blister) 34,00

Farvestoffer
Titandioxid (E171)

Substitution
filmovertrukne tabletter 500 mg + 125 mg
BioclavidSandoz Amoxicillin
KlaximolAmneal Nordic Amoxicillin
BetaklavKRKA Amoxicillin
Amoxic/clavulansyre "2care4"Parallelimport Amoxicillin


Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI