Annonce

Anafranil®


Producent: Sandoz

Indeholder
Anafranil® er et middel mod depression. Tricyklisk antidepressivt middel.

Virksomme stoffer
Clomipramin

Anvendelse

Anafranil® anvendes til behandling af depression.


Doseringsforslag

Findes som tabletter og depottabletter.

Tabletter

Voksne. Begyndelsesdosis. Sædvanligvis 1 tablet (25 mg) 1-2 gange i døgnet, stigende med 1 tablet (25 mg) hver 2. dag til 3-6 tabletter (75-150 mg) i døgnet fordelt på 1-2 doser.

Ældre. Begyndelsesdosis. 10 mg i døgnet, stigende til normalt 30-50 mg i døgnet.

Depottabletter

Voksne. Begyndelsesdosis. Sædvanligvis 1 depottablet (75 mg) om aftenen. Efter 7 dage kan dosis evt. forøges til 2 depottabletter (150 mg) om aftenen.

Bemærk:

 • Erfaring savnes vedr. børn og unge under 18 år.
 • Depottabletter:
  • Skal synkes hele.
  • Kan dog deles ved delekærv.
  • ikke tygges eller knuses.


Mulige bivirkninger
Mange af bivirkningerne optræder sædvanligvis kun i begyndelsen af behandlingen.
Meget almindelige (over 10%)
Træthed, Vægtøgning, Øget appetit
Forstoppelse, Kvalme, Mundtørhed
Døsighed, Hovedpine, Muskelkramper, Rastløshed, Rysten, Svimmelhed
Øget svedtendens
Impotens, Nedsat sexlyst, Vandladningsbesvær
Sløret syn, Uskarpt syn
Almindelige (1-10%)
Nedsat appetit
Diarré, Fordøjelsesbesvær, Leverpåvirkning, Misfarvning af tungen, Opkastning, Smagsforstyrrelser
Blodtryksfald når man rejser sig, Hjertebanken, Hurtig puls, Påvirkning af ekg
Forstørrede bryster, Hedeture, Mælkeflåd
Muskelsvaghed
Aggressivitet, Angst, Delirium - en tilstand med konfusion og påvirkning af syns- og høreindtryk, Depression(forværring), Forvirring, Gaben, Hallucinationer*, Hukommelsesbesvær, Koncentrationsbesvær, Let øget stemningsleje, Manier, Mareridt, Personlighedsforstyrrelser, Søvnforstyrrelser, Søvnløshed, Talebesvær, Uro og rastløshed, Ændring i hudens følesans, Øget muskelspænding
Allergiske hudreaktioner, Hudkløe, Overfølsomhed over for sollys
Forstørrede pupiller, Tinnitus
Ikke almindelige (0,1-1%)
Forhøjet blodtryk, Hjerterytmeforstyrrelser
Besvær med at styre arme og ben, Kramper, Psykoser
Sjældne (0,01-0,1%)
Blødning i mave-tarmkanalen
Blødning fra skeden
Meget sjældne (under 0,01%)
Høj feber
Leverbetændelse
Forstyrrelser i hjertets elektriske ledningssystem, Hævelser pga. væskeophobning i kroppen
Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer, Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader
Forandringer i hjernens elektriske aktivitet, Malignt neuroleptikasyndrom - alvorlig tilstand med bl.a. feber og bevidsthedssløring, Selvmordstanker eller -adfærd
Hårtab, Småblødninger i hud og slimhinder
Allergisk lungebetændelse, Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand
Manglende vandladning
Grøn stær

* Ses særligt hos ældre og ved Parkinsons sygdom.

** Forlænget QT-interval er en særlig type forstyrrelse af hjerterytmen, som i enkelte tilfælde kan føre til pludselig død.

 • Visse bivirkninger, fx sløvhed og søvnforstyrrelser, kan være vanskelige at skelne fra symptomerne på depressionen.
 • De fleste bivirkninger ses oftere hos ældre.
 • Malignt neuroleptikasyndrom er en alvorlig tilstand med feber, bevidsthedssløring og flere af de ovennævnte bivirkninger. Denne tilstand kræver øjeblikkelig lægehjælp.
 • Hos patienter over 50 år er der set øget forekomst af knoglebrud ved langvarig behandling med tricykliske antidepressive midler.

Bør ikke anvendes
 • Bør ikke anvendes ved hjertesvigt eller i de første måneder efter en blodprop i hjertet.
 • Må endvidere ikke anvendes ved en særlig form for grøn stær (snævervinklet glaukom) eller en bestemt form for medfødt hjerterytmeforstyrrelse (medfødt langt QT syndrom).

Graviditet
Kan om nødvendigt anvendes.

Man har kendskab til ca. 1.400 gravide, som i 1. trimester har været behandlet, uden der er opstået fosterskade. Barnet kan efter fødslen virke irritabel med gråd, rystelser og besvær med at die og sove.

Læs mere om gravide og medicin.



Amning
Kan om nødvendigt anvendes. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Trafik
Ingen advarsel.

Bloddonor
Må ikke tappes. 4 ugers karantæne efter endt behandling.


Virkning
 • Virker ved at øge mængden af signalstoffer, bl.a. noradrenalin og serotonin, som har betydning for impulsoverførslen i hjernen. Reguleringen af disse impulser synes at spille en vis rolle ved udvikling af depression, men den nøjagtige virkningsmekanisme kendes ikke.
 • Den fulde virkning ved depression kan forventes efter 2-6 ugers behandling.
 • Clomipramin bliver i kroppen omdannet til stoffet desmethylclomipramin, som har tilsvarende virkning. Halveringstiden I blodet (T½) er 12-40 timer (clomipramin) og 54-77 timer (desmethylclomipramin).


Lægemiddelformer
 • Tabletter. 1 tablet (sukkerovertrukken) indeholder 25 mg clomipraminhydrochlorid.
 • Anafranil® Retard, depottabletter. 1 depottablet (filmovertrukken) indeholder 75 mg clomipraminhydrochlorid.
  • Bemærk: Kan være med eller uden delekærv, se indlægssedlen i pakningen.



Særlige advarsler
 • Mulig øget risiko for selvmordstanker eller selvmordsadfærd i starten af behandlingen, særligt hos unge under 25 år. I de første uger af behandlingen og ved ændringer af dosis skal man være opmærksom på tegn på evt. selvmordstanker eller selvmordsadfærd hos alle - særligt ved symptomer på angst eller hvis der tidligere har været tilfælde af selvmordsadfærd.
 • Desuden forsigtighed
  • Ved for højt stofskifte (risiko for hjertepåvirkning).
  • Ved kronisk forstoppelse (risiko for tarmslyng).
  • Ved en række hjerte-karsygdomme.
  • Hvis man har en svulst i binyremarven (fæokromocytom) eller lider af en alvorlig leversygdom (risiko for alvorligt forhøjet blodtryk).
  • Ved ubehandlet skizofreni, da symptomerne kan forværres.
  • Hvis man tidligere har lidt af grøn stær, forhøjet tryk i øjet eller vandladningsbesvær.
  • Ved epilepsi eller andre former for kramper, da anfaldene kan forøges.
  • Hvis man tidligere har lidt af mani/hypomani (mulig øget risiko for nye episoder).
 • På grund af øget risiko for huller i tænderne anbefales regelmæssig tandlægekontrol, fx hver 3. måned.
 • Der kan være risiko for påvirkning af de hvide blodlegemer og dermed immunforsvaret. Blodprøvekontrol anbefales, særligt i starten af behandlingen. Hvis man får feber eller ondt i halsen, skal man kontakte lægen.
 • Blodtryksmåling anbefales før behandlingen pga. øget risiko for blodtryksfald hvis man fx lider af pludseligt blodtryksfald, når man rejser sig op (ortostatisk hypotension).
 • Midlet skal anvendes med forsigtighed, hvis man har øget risiko for at udvikle forlænget QT-interval - en særlig type rytmeforstyrrelser i hjertet. Det gælder fx ved for lidt kalium i blodet, langsom puls, forskellige hjertelidelser, samtidig brug af vanddrivende midler samt hvis man er kvinde eller over 65 år.
 • Hvis man får symptomer på forstyrrelser af hjerterytmen (fx hjertebanken, svimmelhed, besvimelsesanfald), skal man kontakte lægen.
 • Ved ophør af behandling skal dosis nedsættes gradvis (normalt over mindst 4 uger). Ved pludseligt ophør er der risiko for ophørssymptomer som fx svimmelhed, bevægelsesforstyrrelser, søvnforstyrrelser, koncentrationsbesvær, influenzalignende symptomer og mavesmerter.
 • Alkohol forstærker midlets sløvende virkning.

Nedsat nyrefunktion

Midlet skal anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-90 ml/min).

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed ved dårligt fungerende lever.



Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Midler mod psykoser, visse SSRI-midler mod depression, terbinafin (svampemiddel) samt antihistaminer kan øge virkningen af Anafranil®.
 • Visse epilepsimidler kan nedsætte virkningen af Anafranil®.
 • Anafranil® kan øge virkningen af sovemidler og baclofen (muskelafslappende).
 • Anafranil® kan nedsætte virkningen af clonidin (migrænemiddel).
 • Valproat (middel mod epilepsi) kan øge virkningen af Anafranil®.
 • Samtidig behandling med levodopa (middel mod Parkinsons sygdom) kan medføre forhøjet blodtryk.
 • Anafranil® må ikke tages ved samtidig behandling med MAO-hæmmere (midler mod depression, Parkinsons sygdom eller infektioner) eller hvis man inden for de sidste 14 dage har været i behandling med isocarboxazid (en MAO-hæmmer).
 • Samtidig brug af andre midler mod depression (fx SSRI-midler, SNRI-midler og lithium) giver risiko for alvorlige bivirkninger.
 • Det kan være nødvendigt, at justere doseringen af begge midler ved samtidig brug af midler mod psykoser og visse midler mod depression (tricykliske antidepressiva).
 • Forsigtighed ved samtidig brug af midler, der kan medføre forlænget QT-interval - en særlig form for rytmeforstyrrelser i hjertet. Det gælder bl.a. visse midler mod hjerterytmeforstyrrelser, visse midler mod psykoser samt flere antibiotika og antidepressiva.

Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Pakning 100 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke overtrukne tabletter25 mg
Pris i kr. 144,85
Pakning 98 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke depottabletter75 mgOrifarm
Pris i kr. 258,00
Pakning 100 stk.
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke depottabletter75 mgParanova Danmark
Pris i kr. 310,85
Pakning 100 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke depottabletter75 mg2care4
Pris i kr. 278,25

Farvestoffer
Jernoxider og jernhydroxider (E172)
Titandioxid (E171)

Substitution
overtrukne tabletter 25 mg


Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI