Annonce

Antabus®


Producent: TEVA

Indeholder
Antabus® er et middel mod alkoholmisbrug.

Virksomme stoffer
Disulfiram

Anvendelse

Antabus® anvendes i kombination med psykosocial rådgivning til behandling af alkoholmisbrug.


Dosering

Findes som brusetabletter.

 • Sædvanlig begyndelsesdosis er 200-400 mg 2-3 gange om ugen.
 • Derefter sædvanligvis 100-200 mg i døgnet eller 600-800 mg 2 gange om ugen.
 • I visse tilfælde kan der være behov for højere dosis eller hyppigere dosering.
 • Nogle patienter kan, efter en periode med regelmæssig dosering, nøjes med at tage midlet efter behov (fx i situationer, hvor det kan være vanskeligt at styre trangen til at indtage alkohol).

Bemærk:

 • Brusetabletterne skal opløses i vand.
 • Dosis bør tages om morgenen.


Mulige bivirkninger
Meget almindelige (over 10%)
Træthed
Diarré, Kvalme, Mavesmerter, Metalsmag, Opkastning
Depression, Hovedpine, Manier, Søvnighed
Ikke almindelige (0,1-1%)
Overfølsomhed
Seksuelle forstyrrelser
Sjældne (0,01-0,1%)
Nervebetændelse, Psykoser
Betændelse i synsnerven
Meget sjældne (under 0,01%)
Alvorlig ødelæggelse af levercellerne
 • Bivirkningerne fra nervesystemet ses hovedsageligt efter måneders behandling og forsvinder kun langsomt.
 • De psykiske bivirkninger ses oftest ved tidligere depression eller psykose.
 • Leverskader er normalt ikke blivende, men dødsfald pga. leverskade er set.

Bør ikke anvendes
 • Bør ikke anvendes, hvis man har alkohol i kroppen.
 • Midlet må desuden ikke anvendes ved alvorlig sygdom i hjernen, hjertesvigt, forhøjet blodtryk og ved visse sindslidelser.

Graviditet
Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Amning
Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Trafik
Ingen advarsel.

Bloddonor
Må ikke tappes. 2 ugers karantæne efter endt behandling.


Virkning

Virker ved at hæmme et bestemt trin i leverens nedbrydning af alkohol, således at et af mellemprodukterne i nedbrydningen, acetaldehyd, ophobes i kroppen og derfor giver anledning til mere eller mindre ubehagelige symptomer afhængigt af, hvor meget alkohol man har indtaget.

I de fleste tilfælde vil indtagelse af alkohol give en reaktion i løbet af 5-10 minutter. Reaktionen kan indtræde op til 14 dage efter, at den sidste tablet i en behandlingsperiode er taget.

Det er individuelt, hvor meget alkohol, der skal til, før de ubehagelige reaktioner sætter ind, men i de fleste tilfælde skal der ikke mere end end 1g alkohol til, før der kommer reaktioner.

Svag reaktion viser sig ved blussende rødme i ansigtet, hjertebanken, hurtig puls, hurtig vejrtrækning og hovedpine.

Middel reaktion viser sig ved kvalme og opkastning, bleghed og blodtryksfald.

Ved kraftig reaktion forekommer besvimelse, stærkt blodtryksfald og i sjældne tilfælde hjertestop.Lægemiddelformer

Brusetabletter. 1 brusetablet indeholder 200 mg (delekærv) eller 400 mg (krydskærv) disulfiram.Særlige advarsler
 • Forsigtighed ved dårligt fungerende nyrer eller lever samt ved diabetes, epilepsi, kroniske sygdomme i lungerne, forstyrrelser i stofskiftet eller hvis man tidligere har lidt af psykoser.
 • Måling af leverens funktion anbefales før behandlingen. 
 • Hvis man får symptomer på leverbetændelse (bl.a. nedsat appetit, utilpashed, feber, gulsot, mørkfarvet urin), skal man kontakte lægen.
 • Man må ikke indtage alkohol, når man er i behandling med Antabus® eller i 14 dage efter, at man er holdt op med at tage Antabus®.


Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Jernpræparater eller syreneutraliserende midler, der indeholder aluminium, calcium eller magnesium, nedsætter virkningen af Antabus®.
 • Antabus® forstærker virkningen af warfarin (blodfortyndende), phenytoin (epilepsimiddel) og theophyllin (astmamiddel). Også virkningen af benzodiazepinerne diazepam og chlordiazepoxid kan forstærkes.
 • Hvis Antabus® tages sammen med metronidazol (antibiotikum), kan der optræde pludselig forvirring (konfusion).

Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
  Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted brusetabletter200 mg 100 stk. 553,30
  Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted brusetabletter400 mg 50 stk. 373,10
  Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted brusetabletter400 mg2care4 50 stk. 587,00
  Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted brusetabletter400 mgEuroPharmaDK 50 stk. Udgået 24-09-2018
  Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted brusetabletter400 mgOrifarm 50 stk. 381,20
  Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted brusetabletter400 mgAbacus 50 stk. 378,30Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI