Annonce

Apidra®


Producent: sanofi

Indeholder
Apidra® er et middel mod diabetes. Hurtigt indsættende og kortvarigt virkende insulinlignende middel.Bemærk: Der er sket alvorlige fejl ved håndtering af dette lægemiddel. Brug kun hurtigtvirkende insulin i forbindelse med et måltid. Læs mere under Særlige advarsler.

Virksomme stoffer
Insulin glulisin

Anvendelse

Apidra® anvendes til behandling af:

 • Diabetes type 1.

Dosering

Findes som injektionsvæske til indsprøjtning under huden.  

Voksne og børn 6 år og derover

 • Dosis fastsættes individuelt af lægen.
 • Du tager selv dine indsprøjtninger.
 • Dosis bør tages kort tid før et måltid, men kan om nødvendigt tages kort tid efter.
 • Bemærk: Cylinderampullen er beregnet til anvendelse i ClickSTAR®, som er en særlig insulin flergangspen.


Mulige bivirkninger
Meget almindelige (over 10%)
Lavt blodsukker
Almindelige (1-10%)
Reaktioner på indstiksstedet
Ikke almindelige (0,1-1%)
Overfølsomhedsreaktioner
Ikke kendt
Forhøjet blodsukker

For stor dosis i forhold til behovet:

 • Ved for stor dosis i forhold til behovet falder blodsukkeret for meget, hvilket kan give symptomer som fx svimmelhed, koldsved, varmefornemmelse, hovedpine, hjertebanken og evt. hjertekrampe.
 • Det er vigtigt at være opmærksom på disse symptomer, da symptomerne på dette tidspunkt kan fjernes ved at spise sukker.
 • En videreudvikling af for stor dosis kan medføre kramper og bevidstløshed (insulinchok), som kan behandles med glucagon.
 • Symptomerne optræder især, hvis måltidet udskydes eller i forbindelse med hårdt fysisk arbejde. I sidstnævnte tilfælde kan symptomerne optræde flere timer efter arbejdet.


Graviditet
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Behandling kan fortsættes under graviditet efter aftale med speciallægen. Da insulinbehovet ofte ændres under graviditeten, er det vigtigt med hyppige kontrolbesøg hos lægen.Amning
Kan om nødvendigt anvendes.

Trafik
Ingen advarsel.

Bloddonor
Må ikke tappes. Donor skal udmeldes af donorkorpset.

Doping

Anvendelse af Apidra® medfører udelukkelse fra sportsstævner, medmindre der er givet dispensation (TUE) pga. diabetes.


Virkning
 • Virker ved at erstatte kroppens produktion af insulin. Insulin er et hormon, som dannes i bugspytkirtlen. Insulin er nødvendigt for opbygning af glykogendepoter, fedtdepoter og protein og for sukkerforbrændingen.
 • Diabetikere har mangel på insulin. Mange må derfor have tilført insulin for at få normaliseret stofskifteprocesserne, inkl. sukkerforbrændingen.
 • Virkningen indtræder ca. 15 minutter efter indsprøjtning under huden. Den er kraftigst efter ca. 1 time og varer ca. 5 timer, afhængig af dosis.


Lægemiddelformer

Injektionsvæske, opløsning i hætteglas. 1 ml indeholder 100 E insulin glulisin.

Injektionsvæske, opløsning i cylinderampul. 1 ml indeholder 100 E insulin glulisin.

Apidra® SoloStar®, injektionsvæske, opløsning i fyldt pen. 1 ml indeholder 100 E insulin glulisin.Særlige advarsler

Apidra® skal anvendes med forsigtighed:

 • Alkohol kan øge virkningen af insulin.
 • Du bør kontakte din læge før rejse mellem forskellige tidszoner, da du evt. skal indtage insulin og mad på andre tidspunkter end sædvanligvis.
 • Anden samtidig sygdom, især infektioner og feber, forøger normalt behovet for insulin.
 • Hvis du samtidig har sygdomme, der påvirker binyrer, hypofyse, skjoldbruskkirtel, nyrer eller lever, eller er ældre kan det være nødvendigt at ændre insulindosis.
 • Hvis du skifter til en anden type insulin, kan det medføre, at de sædvanlige tidlige advarselssymptomer på nedsat sukkerniveau i blodet (hypoglykæmi) kan ændres eller blive mindre udtalte end de med den tidligere insulin.

Bemærk: Der er sket alvorlige fejl ved håndtering af dette lægemiddel.

Typiske fejl:

 • Forveksling af dosis mellem hurtigtvirkende og langsomtvirkende insulin. Medfører alvorligt for lavt blodsukker og der er set tilfælde af insulinshock
 • Forveksling af morgen- og aftendosis. Medfører alvorligt for lavt blodsukker
 • Der gives dobbelt dosis. Medfører alvorligt for lavt blodsukker.

NB! Brug kun hurtigtvirkende insulin i forbindelse med et måltid.

Læs mere om fejl med Apidra® på pro.medicin.dk under ”Typiske alvorlige fejl”.Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Visse midler mod forhøjet blodtryk (ikke-selektive beta-blokkere) kan sløre symptomerne på for lavt blodsukker.  
 • MAO-hæmmere (midler mod depression eller Parkinsons sygdom) kan øge virkningen af Apidra®.
 • Store doser binyrebarkhormon kan nedsætte virkningen af Apidra®.
 • Ved samtidig brug af visse midler mod forhøjet blodtryk (ACE-hæmmere) kan der opstå for lavt blodsukker.
 • Pioglitazon (diabetes 2) kan sammen med insulin øge risikoen for hjertesvigt. Kombinationen bør anvendes med forsigtighed.

Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
  Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted injektionsvæske, opl.100 Enheder/ml 10 ml 250,55
  Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted injektionsvæske, opl. i pen100 Enheder/ml 5 x 3 ml 363,95
  Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted injektionsvæske, opl. i pen100 Enheder/ml 5 x 3 ml (Paranova) 362,50
  Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted injektionsvæske, opl. i cylinderampul100 Enheder/ml 5 x 3 ml 363,95Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI