Annonce

Atriance®


Producent: Sandoz

Indeholder
Atriance® er et celledræbende middel (antimetabolit).

Virksomme stoffer
Nelarabin

Anvendelse

Atriance® anvendes til behandling af visse former for kræft, især leukæmi (kræft i blodet) og lymfeknudekræft.

Anvendes kun på sygehus.


Doseringsforslag

Findes som infusionsvæske, der indgives i en blodåre.

  • Behandlingen er individuel og afpasses dels efter virkningen, dels efter graden og omfanget af bivirkninger.


Mulige bivirkninger
Meget almindelige (over 10%)
Blodmangel, Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer, Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader
Hoste, Åndenød
Infektioner
Hovedpine, Nervebetændelse fx på arme og ben
Feber, Kraftesløshed, Smerter, Svimmelhed, Træthed
Søvnighed
Hævelser pga. væskeophobning i kroppen
Diarré, Forstoppelse, Kvalme, Opkastning
Leverpåvirkning
Muskelsmerter
Almindelige (1-10%)
Mavesmerter, Mundbetændelse, Smagsforstyrrelser
Ledsmerter, Muskelsvaghed, Rygsmerter, Smerter i arme og ben
Besvær med at styre arme og ben, Epilepsilignende anfald, Gangforstyrrelser, Hukommelsesbesvær, Rysten
Balanceforstyrrelser
For lidt calcium i blodet, For lidt kalium i blodet, Lavt blodsukker, Nedsat appetit
Lavt blodtryk
Forvirring
Hivende vejrtrækning, Væskesamling i lungehinderne
Sløret syn
Forhøjet galdefarvestof, Forhøjet kreatinin i blodet
Ikke almindelige (0,1-1%)
Ødelæggelse af hinde omkring nervetråde
Sjældne (0,01-0,1%)
Nedbrydning af muskelvæv

Hvis organismen ikke er i stand til at skille sig af med alle de celler, som Atriance® har ødelagt, kan der opstå såkaldt tumorlyse, som kan føre til et unormalt højt niveau af affaldsstoffer i blodet og eventuelt nyresvigt. Hvis der opstår smerter i siden, eller hvis der er blod i urinen, kan det være et tegn på tumorlyse, og i dette tilfælde skal man søge læge.Graviditet
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Der er begrænset erfaring med anvendelse til gravide. Bør kun anvendes i særlige tilfælde efter aftale med speciallægen.

Læs mere om gravide og medicin.

Fertile kvinder og mænd

Kvinder i den fødedygtige alder og mænd bør anvende sikker prævention under behandling og i 3 måneder efter ophørt behandling.Amning
Må ikke anvendes. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Trafik
Forsigtighed tilrådes ved bilkørsel og maskinbetjening.

Bloddonor
Må ikke tappes. Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorpset.

Doping

Indsprøjtning af mere end 100 ml infusionsvæske i en blodåre i løbet af 12 timer er forbudt med undtagelse af lovligt modtaget behandling i forbindelse med hospitalsophold eller lægeundersøgelser.


Virkning
  • Virker ved at hæmme cellens opbygning af bl.a. DNA (cellens genetiske kode), som herved bliver defekt.
  • Halveringstiden i blodet (T½) er ca. 3 timer.


Lægemiddelformer

Infusionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 5 mg nelarabin.Særlige advarsler

Midlet er nervebeskadigende. Dette begrænser hvor store doser, der kan anvendes. Ved første tegn på bivirkninger fra nervesystemet, skal behandlingen afbrydes.Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

  • Samtidig anvendelse af pentostatin (kræftmiddel) nedsætter virkningen af Atriance® og øger graden af bivirkninger.

Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Pakning 6 x 50 ml
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres til sygehuse. Udleveres efter bestemmelserne for lægemidler i udleveringsgruppe A
Dispenseringsform og styrke infusionsvæske, opløsning5 mg/ml
Pris i kr. 19.043,40Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI