Annonce

Azithromycin "Jubilant"


Producent: Jubilant

Indeholder
Azithromycin "Jubilant" er et antibiotikum af makrolidtypen.

Virksomme stoffer
Azithromycin

Anvendelse

Azithromycin "Jubilant" anvendes til behandling af:

 • Infektioner med bakterier, som kan påvirkes af azithromycin, fx
  • luftvejsinfektioner hos personer, der er overfølsomme over for penicillin
  • klamydia
  • visse typer af lungebetændelse.

Må kun udleveres på sygehus eller på en recept udskrevet af en sygehuslæge eller en speciallæge inden for hudsygdomme, lungesygdomme eller børn. Til behandling af gravide med klamydia-infektion må midlet dog udleveres på en recept fra en alment praktiserende læge.


Doseringsforslag

Findes som tabletter.

Dosis afhænger af sygdommens art og sværhedsgrad.

Voksne og børn, der vejer over 45 kg

 • Sædvanligvis
  • 500 mg 1 gang i døgnet i 3 døgn

   eller
  • 500 mg det første døgn efterfulgt af 250 mg 1 gang i døgnet i de følgende 4 døgn.
 • Klamydia
  • 1.000 mg som engangsdosis.

Bemærk:

 • Tabletterne kan tages med eller uden mad.


Mulige bivirkninger
Meget almindelige (over 10%)
Diarré, Kvalme, Luft fra tarmen, Mavesmerter
Almindelige (1-10%)
Ledsmerter
Nedsat antal hvide blodlegemer
Hovedpine, Ændring i hudens følesans
Kraftesløshed, Svimmelhed
Synsforstyrrelser
Hudkløe, Hududslæt
Nedsat appetit
Opkastning, Smagsforstyrrelser
Ikke almindelige (0,1-1%)
Væskeophobning i ansigtet
Ledbetændelse, Rygsmerter
Infektioner, Svampeinfektion
Betændelse i huden, Overfølsomhed over for sollys
Lungebetændelse, Åndenød
Leverbetændelse
For lidt kalium i blodet, For lidt natrium i blodet, For meget kalium i blodet, For meget natrium i blodet, Forhøjet blodsukker
Høretab, Tinnitus
Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer
Betændelse i skeden, Blødning fra livmoderen, Testikelsygdom
Nervøsitet, Søvnighed
Smerter i nyrerne
Svamp i munden
Smerter
Hævelser pga. væskeophobning i kroppen
Sjældne (0,01-0,1%)
Uro og rastløshed
Alvorlig hudreaktion*
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet*, Allergiske reaktioner*, Overfølsomhed
Leverpåvirkning, Ophobning af galde
Ikke kendt
Aggressivitet, Angst, Delirium - en tilstand med konfusion og påvirkning af syns- og høreindtryk, Hallucinationer, Hyperaktivitet
Akut nyresvigt, Betændelsestilstand i nyren
Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand
Hjertebanken, Hjerterytmeforstyrrelser
Alvorlig lægemiddelreaktion med påvirkning af de indre organer
Påvirkning af ekg
Forværring af den meget sjældne muskelsygdom myasthenia gravis, Kramper
Alvorlig leverbetændelse, Dårligt fungerende lever, Leverskade
Besvimelsesanfald, Lavt blodtryk
Nedsat følesans
Blodmangel, Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader
Betændelse i bugspytkirtlen, Tyktarmsbetændelse
Alvorlig hudreaktion hvor huden går til grunde

* Ved alvorlige allergiske reaktioner, herunder hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet, skal du kontakte din læge. Se "Særlige advarsler".


Bør ikke anvendes

Azithromycin "Jubilant" bør ikke anvendes ved:

 • Overfølsomhed over for makrolider.

Graviditet
Kan om nødvendigt anvendes.

Amning
Kan om nødvendigt anvendes.

Trafik
Ingen advarsel.

Bloddonor
Må ikke tappes. 4 ugers karantæne efter endt behandling.


Virkning
 • Virker ved at hæmme bakteriernes stofskifte og dermed deres formering.
 • Midlet er virksomt over for flere forskellige bakteriearter end almindeligt penicillin og er således bredspektret.
 • Halveringstiden i blodet (T½) er ca. 40 timer.


Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 250 mg eller 500 mg (delekærv) azithromycin (som dihydrat).Særlige advarsler

Azithromycin "Jubilant" skal anvendes med forsigtighed:

 • Ved enhver behandling med et antibiotikum kan bakterierne blive ufølsomme (resistente) over for det anvendte middel og eventuelle andre antibiotika. Azithromycin "Jubilant" er bredspektret, og risikoen for udvikling af resistens er derfor større end ved almindeligt penicillin.
 • Du vil ofte mærke en bedring allerede efter to døgn, men du skal fortsætte behandlingen efter lægens anvisning.
 • Hvis du får allergiske reaktioner, skal du straks kontakte din læge, da du skal stoppe med at tage Azithromyzin "Jubilant" samt have behandling for de allergiske reaktioner. De allergiske reaktioner kan komme igen, selvom behandlingen med Azithromyzin "Jubilant" er afsluttet.

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed ved meget dårligt fungerende lever.Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Azithromycin "Jubilant" må ikke tages sammen med:
  • ergotamin (migrænemiddel).
 • Azithromycin "Jubilant" bør ikke tages sammen med:
  • lovastatin (kolesterolsænkende middel).
 • Virkningen af Azithromycin "Jubilant" hæmmes ved samtidig brug af:
  • syreneutraliserende midler.
 • Azithromycin "Jubilant" øger virkningen af:
  • ciclosporin og tacrolimus (midler ved organtransplantation)
  • colchicin (middel mod urinsyregigt)
  • digoxin (middel mod hjertesvigt og hjerterytmeforstyrrelser)
  • pimozid (middel mod psykoser).
 • Azithromycin "Jubilant" kan give øget forekomst af bivirkninger under behandling med rifabutin (tuberkulosemiddel).
 • Forsigtighed ved samtidig brug af:
  • visse midler mod hjerterytmeforstyrrelser, fx amiodaron
  • warfarin (blodfortyndende middel).

Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Pakning 6 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering
Dispenseringsform og styrke filmovertrukne tabletter250 mg
Pris i kr. 557,60
Pakning 2 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering
Dispenseringsform og styrke filmovertrukne tabletter500 mg
Pris i kr. 54,55
Pakning 3 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering
Dispenseringsform og styrke filmovertrukne tabletter500 mg
Pris i kr. 49,15
Pakning 30 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering
Dispenseringsform og styrke filmovertrukne tabletter500 mg
Pris i kr. 387,05

Farvestoffer
Titandioxid (E171)

Substitution
filmovertrukne tabletter 250 mg
filmovertrukne tabletter 500 mg


Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI