Annonce

Azithromycin "Krka"


Producent: KRKA

Indeholder
Azithromycin "Krka" er et antibiotikum af makrolidtypen.

Virksomme stoffer
Azithromycin

Anvendelse

Azithromycin "Krka" anvendes til behandling af:

 • Infektioner med bakterier, som kan påvirkes af azithromycin, fx
  • luftvejsinfektioner hos personer, der er overfølsomme over for penicillin
  • klamydia
  • visse typer af lungebetændelse.

Doseringsforslag

Findes som tabletter.

Dosis afhænger af sygdommens art og sværhedsgrad.

Voksne og børn, der vejer over 45 kg

 • Sædvanligvis
  • 500 mg 1 gang i døgnet i 3 døgn

   eller
  • 500 mg det første døgn efterfulgt af 250 mg 1 gang i døgnet i de følgende 4 døgn.
 • Klamydia
  • 1.000 mg som engangsdosis.

Bemærk:

 • Tabletterne kan tages med eller uden mad.


Mulige bivirkninger
Meget almindelige (over 10%)
Diarré, Kvalme, Luft fra tarmen, Mavesmerter
Almindelige (1-10%)
Kraftesløshed, Nedsat appetit
Opkastning, Smagsforstyrrelser
Nedsat antal hvide blodlegemer
Ledsmerter
Hovedpine, Svimmelhed, Ændring i hudens følesans
Hudkløe, Hududslæt
Synsforstyrrelser
Ikke almindelige (0,1-1%)
Smerter
Leverbetændelse, Svamp i munden
Hævelser pga. væskeophobning i kroppen, Lungebetændelse, Åndenød
Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer
For lidt kalium i blodet, For lidt natrium i blodet, For meget kalium i blodet, For meget natrium i blodet, Forhøjet blodsukker
Ledbetændelse, Rygsmerter
Nervøsitet, Søvnighed
Betændelse i huden, Overfølsomhed over for sollys, Væskeophobning i ansigtet
Infektioner, Svampeinfektion
Betændelse i skeden, Blødning fra livmoderen, Smerter i nyrerne, Testikelsygdom
Høretab, Tinnitus
Sjældne (0,01-0,1%)
Leverpåvirkning, Ophobning af galde
Uro og rastløshed
Alvorlig hudreaktion*
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet*, Allergiske reaktioner*, Overfølsomhed
Ikke kendt
Alvorlig leverbetændelse, Betændelse i bugspytkirtlen, Dårligt fungerende lever, Leverskade, Tyktarmsbetændelse
Hjertebanken, Hjerterytmeforstyrrelser, Lavt blodtryk, Påvirkning af ekg
Blodmangel, Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader
Forværring af den meget sjældne muskelsygdom myasthenia gravis
Aggressivitet, Angst, Besvimelsesanfald, Delirium - en tilstand med konfusion og påvirkning af syns- og høreindtryk, Hallucinationer, Hyperaktivitet, Kramper, Nedsat følesans
Alvorlig hudreaktion hvor huden går til grunde, Alvorlig lægemiddelreaktion med påvirkning af de indre organer
Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand
Akut nyresvigt, Betændelsestilstand i nyren

* Ved alvorlige allergiske reaktioner, herunder hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet, skal du kontakte din læge. Se "Særlige advarsler".


Bør ikke anvendes

Azithromycin "Krka" bør ikke anvendes ved:

 • Overfølsomhed over for makrolider.

Graviditet
Kan om nødvendigt anvendes.

Amning
Kan om nødvendigt anvendes. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Trafik
Ingen advarsel.

Bloddonor
Må ikke tappes. 4 ugers karantæne efter endt behandling.


Virkning
 • Virker ved at hæmme bakteriernes stofskifte og dermed deres formering.
 • Midlet er virksomt over for flere forskellige bakteriearter end almindeligt penicillin og er således bredspektret.
 • Halveringstiden i blodet (T½) er ca. 40 timer.


Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 500 mg (delekærv) azithromycin (som dihydrat).Særlige advarsler

Azithromycin "Krka" skal anvendes med forsigtighed:

 • Ved enhver behandling med et antibiotikum kan bakterierne blive ufølsomme (resistente) over for det anvendte middel og eventuelle andre antibiotika. Azithromycin "Krka" er bredspektret, og risikoen for udvikling af resistens er derfor større end ved almindeligt penicillin.
 • Du vil ofte mærke en bedring allerede efter to døgn, men du skal fortsætte behandlingen efter lægens anvisning.
 • Hvis du får allergiske reaktioner, skal du straks kontakte din læge, da du skal stoppe med at tage Azithromyzin "Krka" samt have behandling for de allergiske reaktioner. De allergiske reaktioner kan komme igen, selvom behandlingen med Azithromyzin "Krka" er afsluttet.

Nedsat nyrefunktion

Midlet skal anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-10 ml/min).

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed ved meget dårligt fungerende lever.Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Azithromycin "Krka" må ikke tages sammen med:
  • ergotamin (migrænemiddel).
 • Azithromycin "Krka" bør ikke tages sammen med:
  • lovastatin (kolesterolsænkende middel).
 • Virkningen af Azithromycin "Krka" hæmmes ved samtidig brug af:
  • syreneutraliserende midler.
 • Azithromycin "Krka" øger virkningen af:
  • ciclosporin og tacrolimus (midler ved organtransplantation)
  • colchicin (middel mod urinsyregigt)
  • digoxin (middel mod hjertesvigt og hjerterytmeforstyrrelser)
  • pimozid (middel mod psykoser).
 • Azithromycin "Krka" kan give øget forekomst af bivirkninger under behandling med rifabutin (tuberkulosemiddel).
 • Forsigtighed ved samtidig brug af:
  • visse midler mod hjerterytmeforstyrrelser, fx amiodaron
  • warfarin (blodfortyndende middel).

Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Pakning 2 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres til sygehuse. Udleveres efter bestemmelserne for lægemidler i udleveringsgruppe A
Dispenseringsform og styrke filmovertrukne tabletter500 mg
Pris i kr. 58,65
Pakning 3 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres til sygehuse. Udleveres efter bestemmelserne for lægemidler i udleveringsgruppe A
Dispenseringsform og styrke filmovertrukne tabletter500 mg
Pris i kr. 51,90

Farvestoffer
Titandioxid (E171)

Substitution
filmovertrukne tabletter 500 mg


Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI