Annonce

Beovu®

S01LA06

Beovu® er et middel mod forkalkning (AMD) i øjet på grund af alder eller diabetes.

Virksomme stoffer

Anvendelse

Beovu® anvendes ved synssvækkelse som følge af skader på nethinden (det lysfølsomme lag bagest i øjet), når skaderne skyldes aldersbetinget nedbrydning af nethinden (AMD) eller diabetes (DME).

Anvendes kun på sygehus.

Doseringsforslag

Findes som injektionsvæske, der indsprøjtes i øjet.

Voksne

 • AMD: 6 mg (0,05 ml) indsprøjtes i det sygdomsramte øje 1 gang om måneden i 3 måneder.
 • DME: 6 mg (0,05 ml) indsprøjtes i det sygdomsramte øje hver 6. uge for de første 5 doser.
 • Derefter tilpasses behandlingsintervallerne efter lægens anvisning.
 • Behandlingens effekt bør vurderes 4 måneder efter opstart af behandlingen.

Bemærk:

 • Erfaring savnes vedr. patienter under 18 år.
 • Begrænset erfaring hos patienter med højt langtidsblodsukker (HbA1c) eller ved andre diabetes-relaterede skader i øjnene eller ved forhøjet blodtryk.

Bivirkninger

Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Blødning fra øjets slimhinder, Blødning i nethinden, Forhøjet tryk i øjet, Glaslegemeløsning, Grå stær, Hornhindebetændelse, Nethindeforandringer, Regnbuehindebetændelse, Sløret syn, Synsforstyrrelser, Sår på hornhinden, Øjenbetændelse, Øjensmerter, Årehindebetændelse i øjet.
Overfølsomhed.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Betændelse i øjets glaslegeme, Betændelse i øjets årehinde, Betændelse inde i øjet, Blindhed, Blodprop i nethinden, Blødning i glaslegeme, Hævelse af hornhinden, Nethindeløsning, Synspåvirkning.

Der er begrænset erfaring om sikkerheden ved behandling af AMD-patienter med tidligere hjerneblødning eller blodprop i hjerte eller hjernen inden for de sidste 3 måneder.

Bør ikke anvendes

 • Ved infektion eller alvorlig betændelseslignende reaktion i eller omkring øjet bør midlet ikke anvendes.
 • Beovu® må desuden ikke anvendes ved overfølsomhed over for indholdsstofferne.

Særlige advarsler

 • Trykket i øjet kan øges lige efter indsprøjtningen og skal derfor kontrolleres 30 minutter efter indsprøjtningen. Midlet bør ikke anvendes ved permanent forhøjet tryk i øjet.
 • Hvis du får akut nedsat syn, øjensmerter, blødning i øjet, forværring af røde øjne, øget lysfølsomhed eller tåreflåd efter behandlingen, skal du med det samme henvende dig til en øjenlæge.
 • Midlet bør ikke anvendes ved operation i øjet fra 4 uger før planlagt operation og i op til 4 uger efter.
 • Efter injektion med Beovu® kan du opleve nogle midlertidige synsforstyrrelser. Du bør ikke føre motorkøretøj eller betjene maskiner, så længe du har disse synsforstyrrelser.

Brug af anden medicin

Graviditet

Amning

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Trafik

Bloddonor

Må ikke tappes. 24 dages karantæne efter endt behandling

Doping

Schengenattest (pillepas)

Virkning

Virker ved at stoppe væksten af nye unormale blodkar i øjet og mindsker dermed væskeansamlinger og blødninger i øjet, der er relateret til våd AMD.

Håndtering og holdbarhed

Holdbarhed

 • Opbevares i køleskab (2-8°C) beskyttet mod lys (i uåbnet blister i yderkarton).
 • Må ikke fryses.
 • Inden brug: Kan opbevares i den uåbnede blister i højst 24 timer ved stuetemperatur (< 25°C). Evt. ikke anvendt injektionssprøjte kasseres efter 24 timer.

Lægemiddelformer

Injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte. 1 ml indeholder 120 mg brolucizumab. En fyldt injektionssprøjte (0,165 ml opløsning) indeholder 19,8 mg brolucizumab.

Hjælpestoffer

Andre:

Natriumcitrat (E331) : injektionsvæske, opl. i sprøjte 120 mg/ml
Polysorbat 80 : injektionsvæske, opl. i sprøjte 120 mg/ml
Saccharose : injektionsvæske, opl. i sprøjte 120 mg/ml
Sterilt vand : injektionsvæske, opl. i sprøjte 120 mg/ml

Firma

Tilskud

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

TilskudUdleveringDispenseringsform og styrkePakningPris i kr.
(Recept)injektionsvæske, opl. i sprøjte 120 mg/ml1 stk. (0,165 ml)7.426,25

Substitution

Foto og identifikation

Revisionsdato

ma. 30. maj. 2022. Priserne er dog gældende pr.mandag den 29. maj 2023.

Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.

Al information om medicin leveres fra Medicin.dk, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk her.DLI