Annonce

Bimzelx

L04AC21

Bimzelx er et biologisk lægemiddel (immunundertrykkende) mod psoriasis.

Virksomme stoffer

Anvendelse

Bimzelx anvendes til behandling af psoriasis hos voksne.

Doseringsforslag

Findes som injektionsvæske, der sprøjtes ind under huden.

Voksne

 • To injektioner på hver 160 mg indsprøjtes under huden (subkutant) én gang i den første uge af behandlingen og hver 4. uge derefter. Efter 16. uge skal der gå 8 uger mellem behandlingerne.
 • Ved manglende effekt efter 16 ugers behandling, skal man typisk afslutte behandlingen.
 • I nogle tilfælde kan lægen øge dosis (fx til patienter med en legemsvægt over 120 kg) for at forbedre lægemidlets effekt.

Bemærk:

 • Erfaring savnes vedr. patienter under 18 år.
 • Undgå at indsprøjte på hudområder med psoriasis.
 • Passende områder til injektion er lår, mave og overarm.
 • Der bør skiftes stikkested hver gang.

Bivirkninger

Dette lægemiddel har skærpet indberetningspligt. Alle eventuelle bivirkninger ved brugen skal derfor indberettes til Lægemiddelstyrelsen, se Lægemiddelstyrelsen (Meld en bivirkning).

Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Øreinfektion.
Svamp i munden, Betændelse i mave-tarmkanalen, Svamp i spiserøret.
Træthed.
Fodsvamp, Forkølelsessår.
Reaktioner på indstiksstedet.
Hovedpine.
Betændelse i huden, Betændelse i hårsæk, Eksem, Acne.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer.
Øjenbetændelse.
Betændelse i tarmen.

Bør ikke anvendes

Bimzelx bør ikke anvendes ved svære infektioner, som fx tuberkulose.

Særlige advarsler

 • Hvis du får symptomer på en alvorlig infektion under behandlingen med Bimzelx, fx høj feber, skal du kontakte din læge. Muligvis skal behandlingen stoppes, indtil infektionen er slået ned.
 • Hvis der er mistanke om, at du har eller har haft tuberkulose, vil du blive tilbudt medicin mod tuberkulose.
 • Bimzelx anbefales ikke, hvis du har en inflammatorisk tarmsygdom, fx Crohns sygdom. Hvis du har tegn på en tarmsygdom, skal behandlingen muligvis stoppes.
 • Visse vaccinationer bør undgås under behandlingen.

Brug af anden medicin

Graviditet

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Fertile kvinder og mænd

I indlægssedlen anbefales, at kvinder i den fødedygtige alder skal anvende sikker prævention under behandlingen og i mindst 17 uger efter behandlingens ophør. Denne anbefaling er baseret på en teoretisk vurdering af midlets virkning.

Læs mere om gravide og medicin

Amning

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Trafik

Bloddonor

Må ikke tappes. 6 måneders karantæne efter endt behandling.

Doping

Schengenattest (pillepas)

Virkning

 • Lægemidlet dæmper aktiviteten af nogle forskellige proteiner, der findes i kroppen, og som findes i forhøjede mængder, når man har psoriasis.
 • Halveringstiden i blodet () er ca. 23 døgn.

Håndtering og holdbarhed

Holdbarhed

 • Opbevares i køleskab (2-8 °C) beskyttet mod lys.
 • Må ikke fryses.
 • Kan opbevares ved stuetemperatur (højst 25 °C) beskyttet mod lys i én enkelt periode på højst 25 dage. Bør ikke genplaceres i køleskab. Derfor kasseres evt. resterende penne eller injektionssprøjter efter 25 dage.

Lægemiddelformer

Injektionsvæske, opløsning i fyldt pen. 1 pen (1 ml) indeholder 160 mg bimekizumab.

Injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte. 1 injektionssprøjte (1 ml) indeholder 160 mg bimekizumab.

Hjælpestoffer

Andre:

Glycin : injektionsvæske, opl. i pen 160 mg, injektionsvæske, opl. i sprøjte 160 mg
Iseddikesyre : injektionsvæske, opl. i pen 160 mg, injektionsvæske, opl. i sprøjte 160 mg
Natriumacetat : injektionsvæske, opl. i pen 160 mg, injektionsvæske, opl. i sprøjte 160 mg
Polysorbat 80 : injektionsvæske, opl. i pen 160 mg, injektionsvæske, opl. i sprøjte 160 mg
Sterilt vand : injektionsvæske, opl. i pen 160 mg, injektionsvæske, opl. i sprøjte 160 mg

Firma

Tilskud

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

TilskudUdleveringDispenseringsform og styrkePakningPris i kr.
(Recept)injektionsvæske, opl. i pen 160 mg2 stk.22.399,25
(Recept)injektionsvæske, opl. i sprøjte 160 mg2 stk.22.399,25

Substitution

Foto og identifikation

Revisionsdato

ti. 14. dec. 2021. Priserne er dog gældende pr.mandag den 29. maj 2023.

Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.

Al information om medicin leveres fra Medicin.dk, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk her.DLI