Annonce

Bopazir, komb.

N04BA02

Bopazir er et middel mod Parkinsons sygdom.

Virksomme stoffer

Anvendelse

Bopazir anvendes ved Parkinsons sygdom.

Doseringsforslag

Findes som kapsler.


Doseringen er meget individuel. Der begyndes med små doser, som langsomt øges hver 3.-6. dag.


Bemærk:

 • Kapslerne skal synkes hele.
 • Kapslerne må ikke tygges eller knuses.
 • Det anbefales, at Bopazir indtages mindst 30 minutter før et måltid eller 1 time efter et måltid. Hvis du får mavegener, kan disse som regel kontrolleres ved at indtage Bopazir sammen med lidt mad eller væske eller ved at øge dosis langsomt. Mavegener forekommer oftest i starten af behandlingen.

Bivirkninger

Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Diarré, Kvalme, Mundtørhed, Opkastning.
Feber.
Luftvejsinfektion.
Påvirkning af ekg.
Nedsat appetit.
Svimmelhed, Ufrivillige rykkende bevægelser, Hovedpine.
Angst, Depression, Forvirring, Hallucinationer, Uro og rastløshed, Søvnløshed.
Blodtryksfald når man rejser sig.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Hjerterytmeforstyrrelser.
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Malignt neuroleptikasyndrom - alvorlig tilstand med bl.a. feber og bevidsthedssløring.
Meget sjældne.
Højst 1 ud af 10.000 personer får bivirkningen.
Pludselig søvnanfald.
Ikke kendt.Blodmangel, Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer, Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader.
Blødning i mave-tarmkanalen.
Hudkræft, Modermærkekræft.
Dopaminafhængighed, Spillelidenskab, Tvangsspisning, Øget seksualdrift.
Rødme.

* Problemer med fordøjelsen og diarré - som oftest forekommer i begyndelsen af behandlingen - kan i de fleste tilfælde kontrolleres ved at tage levodopa-benserazid med lidt mad eller væske eller supplere behandlingen med et kvalmestillende middel (domperidon). Alternativt kan man skifte til et andet parkinsonmiddel af samme type (kombinationspræparat).

** Blodtryksfald kan undertiden mindskes ved samtidig behandling med domperidon (mave- og tarmmiddel).

*** Patienter med Parkinsons sygdom, der behandles med midler, der øger dopamins virkning i hjernen (fx dopaminagonister og/eller levodopa), har vist tegn på spillelidenskab og øget sexlyst, især ved høje doser. Disse bivirkninger forsvinder, når man mindsker dosis eller stopper behandlingen med lægemidlet.

**** Undersøgelser tyder indtil videre på, at disse bivirkninger skyldes Parkinsonssygdom og ikke den medicinske behandling.

***** Parkinsonmedicin kan en sjælden gang være vanedannende, dvs. der kan opstå trang til at tage mere medicin end ordineret.

Bør ikke anvendes

 • Bør ikke anvendes hvis du har nedsat hjertefunktion, lider af svære hjertekramper, eller hvis du har alvorlige hjerterytmeforstyrrelser.
 • Ligeledes bør midlet ikke anvendes, hvis du har forhøjet tryk i øjet.
 • Bopazir, komb. bør ikke anvendes, hvis du lider af psykoser, alvorlig depression eller konfusion.
 • Bopazir, komb. må ikke anvendes sammen med visse MAO-hæmmere (midler mod depression eller Parkinsons sygdom).
 • Bopazir bør ikke anvendes, hvis du lider af alvorlige nyre- eller hormonsygdomme (fx Cushings syndrom eller forhøjet stofskifte).

Særlige advarsler

 • Hvis man tidligere har haft hjertesygdom (fx hjerterytmeforstyrrelse på grund af en blodprop i hjertet), alvorlige lungesygdomme, astma, mavesår eller kramper skal man være opmærksom, når man anvender Bopazir, da disse tilstande kan forværres.
 • Ved opstart af parkinson-behandling skal der gå 3 måneder, hvis du tidligere har haft en hjerneblødning eller blodprop i hjernen eller hjertet.
 • Fortæl din læge, hvis du eller din familie bemærker, at du udvikler en adfærd, som er usædvanlig for dig fx vane- og impulshandlinger som kan omfatte sygelig spilletrang, overdreven spisning eller brug af penge, unormal stor sexlyst eller øget antal seksuelle tanker og følelser.
 • Må normalt ikke bruges til patienter under 25 år, da skelettet ikke er færdigudviklet.

Nedsat leverfunktion

Må ikke anvendes ved alvorligt nedsat leverfunktion.

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Hvis man i forvejen er i behandling med blodtryksnedsættende midler, kan tendensen til pludseligt blodtryksfald - især hvis man rejser sig hurtigt op - blive forstærket. Dosis af Bopazir skal muligvis nedsættes.
 • Visse midler mod psykoser, benzodiazepiner (beroligende), isoniazid (tuberkulosemiddel), phenytoin (epilepsimiddel) og jernpræparater samt pyridoxin (vitamin B6) i store doser kan nedsætte effekten af Bopazir. Omvendt kan Bopazir også nedsætte effekten af midler mod psykoser. Der bør udvises forsigtighed ved samtidig brug af disse lægemidler.
 • Bopazir kan en sjælden gang, når det gives sammen med tricykliske antidepressiva (midler mod depression), øge blodtrykket.
 • Bopazir bør ikke tages, hvis man er i behandling med metoclopramid (middel mod kvalme), eller hvis man inden for de sidste 14 dage har været i behandling med MAO-hæmmere (isocarboxazid, linezolid).
 • Jern kan nedsætte virkningen af Bopazir, og derfor bør Bopazir og jern indtages med mindst 4 timers interval.

Graviditet

Amning

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Trafik

Bloddonor

Må ikke tappes. Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorpset.

Doping

Schengenattest (pillepas)

Virkning

 • Virker ved at øge mængden af signalstoffet dopamin i hjernen. Herved mindskes muskelstivhed og rysten.
 • Levodopa optages i hjernen, hvor det omdannes til dopamin. Benserazid sikrer, at denne omdannelse først sker i hjernen og ikke i andre dele af kroppen.

Håndtering og holdbarhed

Håndtering

Kapselbeholderen skal holdes tæt tillukket for at beskytte mod fugt.

Lægemiddelformer

Kapsler, hårde. 1 kapsel indeholder 50 mg benserazid (som hydrochlorid) og 200 mg levodopa.

Hjælpestoffer

Farve:

Erythrosin (E127) : hårde kapsler 200+50 mg
Indigotin (indigocarmin) (E132) : hårde kapsler 200+50 mg
Jernoxider og jernhydroxider (E172) : hårde kapsler 200+50 mg
Titandioxid (E171) : hårde kapsler 200+50 mg

Andre:

Propylenglycol : hårde kapsler 200+50 mg

Firma

Tilskud

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

TilskudUdleveringDispenseringsform og styrkePakningPris i kr.
(Recept)hårde kapsler 200+50 mg120 stk.388,80

Substitution

Foto og identifikation

hårde kapsler 200+50 mg
PrægBL, 250
KærvIkke relevant
Farverødbrun, blå
Mål i mm.7,5 x 23,6
hårde kapsler 200+50 mg

Revisionsdato

fr. 17. feb. 2023. Priserne er dog gældende pr.mandag den 29. maj 2023.

Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.

Al information om medicin leveres fra Medicin.dk, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk her.DLI